CONSIDER Açılış Toplantısı 

CONSIDERKadir Has Üniversitesi endüstri mirasının korunmasını amaçlayan, bu alanda bilgi, deneyim ve yenilikçi fikirlerin paylaşımını teşvik eden uluslararası bir projenin öncülüğünü üstlendi.

‘Kentsel Gelişme için Bir Kaynak Olarak Endüstri Mirasının Sürdürülebilir Yönetimi’ başlıklı ve kısaca CONSIDER adı verilen proje Avrupa Birliği Ufuk 2020 RISE Programından 1,2 milyon tutarında fon sağladı. Projenin ortakları arasında Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinden üniversiteler, belediyeler, kent konseyleri, miras alanları ve sivil toplum örgütleri bulunuyor.

Proje çalışmaları Ekim ayında başlayacak ve dört yıl sürecek. Projenin amacı, Avrupa Birliği içindeki ve Birliğin dışındaki ülkelerde kazanılan deneyimleri araştırmak, mirasın korunması için yenilikçi fikirler geliştirip, paylaşmak, endüstri mirasının sürdürülebilir yönetimini ve modern kent yaşamına kazandırılmasını sağlamak.

Bir bölgenin kültürel mirasının bir parçası olan dolayısıyla o bölgenin kimliğini oluşturan endüstri mirasının bir daha yerine koyulamayacak şekilde kaybedilmemesi büyük bir önem taşımaktadır. Bunu önlemenin yolu bu değeri yenilikçi çözümlerle kent yaşamına kazandırmaktan geçiyor.

Proje kapsamında Avrupa’dan İngiltere, Almanya, Avusturya, Türkiye, İsrail ve Çin’e uzanan bir coğrafyadaki örnekler ve deneyimler üzerinde çalışmalar yapılacak.

Daha fazla bilgi için:

Web sitesi: https://considerproject.eu

Email: consider@khas.edu.tr

Tel: 0212533 65 32 (1568)

İletişim için Proje Koordinatörü Prof. Dr. Yonca Erkan’a consider@khas.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz.

China Lecture Series 19r

 

Bir UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Paris'teki Notre Dame Katedrali Yangında Tahrip OlduUnesco Notre Dame

UNESCO Genel Direktörü Audrey Zoulay “Notre Dame mimari, kültürel ve dini mirasın yanısıra, tüm dünyaya hitap eden edebi bir mirası temsil eder” dedi. Bu katedral, kaburgalı tonoz ve payandaları, renkli vitray gül pencereleri ve heykellerden oluşan dekorasyonu ile Fransız Gotiğinin en güzel örneği olarak kabul edilir. Kilisesnin inşaatı 1160 yılında başlamış ve yüzyıl sürmüştür. Genel Direktör en kısa sürede hasar tespit çalışmalarının yapılacağını belirtmiştir. “Hasarı değerlendirecek uzmanlarla zaten iletişim halindeyiz, ne korunabilirse koruyacağız ve kısa ve orta vadede alınabilecek önlemleri değerlendireceğiz” dedi.
Değerlendirme, bölgeye daha fazla zarar vermekten kaçınmak ve orijinal unsurların mümkün olduğunca geri kazanılmasını sağlamak için uygun bir plan geliştirmek amacıyla ulusal, yerel, alan yönetimi ve Kilise makamları dahil ilgili makamlarla yapılacaktır. Daha sonra UNESCO, arşiv malzemesi, fotoğraflar, filmler, tarihi belgeler, planlar ve çizimlere dayalı doğru belgelere dayanarak hasarlı mirasın geri kazanılması, rehabilitasyonu ve yeniden inşasında yetkililere eşlik edecek ve destekleyecektir.
Metin kaynağı (whc.unesco.org)

 

"Safeguarding for a Better Future for All", Ms. Irina Bokova, Director-General of UNESCO

6

 

Address by Irina Bokova, 
Director-General of UNESCO
on the occasion of her visit to Kadir Has University “Safeguarding the Past for a Better Future for All” Kadir Has University, Istanbul 7 January 2015

Professor Mustafa Aydin, Rector of Kadir Has University, 
Excellencies, 
Ladies and Gentlemen,
Dear Professors and Students, 
Thank you for this invitation.
I am honoured to be here to launch the new UNESCO Chair on Management and Promotion of World Heritage Sites and to have this opportunity to speak before the staff and students of Kadir Has University.
Read More

UNESCO ile Kadir Has Üniversitesi’nden Dünya Miras Alanları Adına Önemli İmza

1

Opening Ceremony of the UNESCO Chair on Management & Promotion of World Heritage Sites: New Media & Community Involvement on the 7th of January took place at Kadir Has Univeristy.

UNESCO Director General Madam Bokova attends the opening ceremony of the UNESCO Chair at Kadir Has University