Çift Anadal Programı

Anadal Programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvuru yapılabilir.

   *Anadal Programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılda olan,

    *Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.72 olan,

     *Başarı sıralaması olarak %20'de bulunan,

     *Anadal Programında aldığı tüm dersleri başarmış olan öğrenciler başvuru yapabilir.

                   ***XXX dersinden FF notu almış, daha sonra bu dersi tekrar alarak CC notu ile başarmış öğrenci başvuru yapabilir. Önemli olan derslerin son notudur. 

ÖSYM Öğrencilerinin, başvuracakları Çift Anadal programının ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere Merkezi Yerleştirme Puanına sahip olması durumunda, başvuru yapabilirler.

Uluslararası Öğrencilerin, taban puan sağlama kriteri, Üniversitemiz “Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi” kapsamında Uluslararası Ofis ve ilgili Fakülte ile birlikte değerlendirilir.

     *Anadal Programında aldığı tüm dersleri başarmış olması beklenir.

                   ***XXX dersinden FF notu almış, daha sonra bu dersi tekrar alarak CC notu ile başarmış öğrenci başvuru yapabilir. Önemli olan derslerin son notudur. 

Hayır gerekmez. Anadal ve Çift Anadal Programında yer alan aynı kod, aynı isim ve aynı kredili ortak dersler, Anadal Programından mezun olduktan sonra, Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından doğrudan Çift Anadal Programına aktarılır/muafiyet işlemleri yapılır.

Anadal Programı ve Çift Anadal Programında ortak olmayan derslerin muafiyet işlemleri için, ilgili Çift Anadal Programı’nın Fakülte Dekanlığı’na yazılı başvuru yapılır.

 

Çift Anadal Programındaki başarısızlık, Anadal Programındaki başarı ve mezuniyet işlemlerini etkilemez.

Çift Anadal Programı öğrenimi süresince, öğrencinin Anadal Programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50'ye kadar düşebilir.

Ayrıca Anadal Programı genel not ortalamasının ikinci kez 4.00 üzerinden 2.72'nin altına düşmesi durumunda, öğrencinin Çift Anadal Programından kaydı silinir.

Anadal Programından mezun olduktan sonra, Çift Anadal Programına kayıt olunan akademik yıldan itibaren 7 yıllık azami sürede mezun olunması beklenir. 

 

 

Çift Anadal yapan öğrencilerin ÖSYM Bursları, Çift Anadal Programına başladıkları yarıyıldan itibaren, en fazla dört yıl yani sekiz yarıyıl süreyle kesintisiz devam eder.

Anadal Programında  kayıt donduran öğrenci, eşzamanlı olarak Çift Anadal Programında da kayıt dondurmuş sayılır.

Anadal Programından mezun olan ve Çift Anadal Programına devam eden öğrencilerden, Anadal diploması ile lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıt dondurma işlemlerinde iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir.

Çift Anadal Programına devam eden öğrenciye, mezuniyet diploması devam ettiği Anadal Diploma Programından mezun olması halinde verilir.

 

 

  • Öğrencinin, yazılı talebi (Öğrenci İşleri Direktörlüğü) üzerine ilgili Çift Anadal Programından kaydı silinir.
  • Anadal Programı genel not ortalamasının ikinci kez 4.00 üzerinden 2.72'nin altına düşmesi durumunda, öğrencinin Çift Anadal Programından kaydı silinir.

Öğrencinin Çift Anadal Programında almış ve başarmış olduğu dersler, danışmanın önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile Anadal Programında yer alan seçimlik derslerin yerine sayılabilir.

Anadal Programının mezuniyet koşullarını henüz yerine getirmemiş olan öğrenciler, Yandal Programlarına başvuru koşullarına sahip olmaları kaydıyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla Yandal Programına kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler Çift Anadal Programından alıp başarmış oldukları derslerin Yandal Programına sayılmasını talep edebilirler.

 

Anadal Diploma Programından mezun olan, Çift Anadal Programına devam eden öğrenci Yüksek Lisans başvurusu yapabilir.

Yandal Programı

Öğrenci, Yandal Programlarına anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvurabilir.

    *Anadal Programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılda olan

     *Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olan

      *Tüm derslerini başarıyla tamamlamış olan olan öğrenciler başvuru yapabilir.

               ***XXX dersinden FF notu almış, daha sonra bu dersi tekrar alarak CC notu ile başarmış öğrenci başvuru yapabilir. Önemli olan derslerin son notudur. 

     *Anadal Programında aldığı tüm dersleri başarmış olması beklenir.

                   ***XXX dersinden FF notu almış, daha sonra bu dersi tekrar alarak CC notu ile başarmış öğrenci başvuru yapabilir. Önemli olan derslerin son notudur. 

Aynı anda birden fazla Yandal Programına başvuru yapılabilir. Yalnızca bir Yandal Programına kayıt yaptırılabilir.

Yandal programına devam edebilmesi için, öğrencinin Anadal Programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.29 olması beklenir.

Anadal Programından mezuniyet hakkını elde eden ve Yandal Programını 4.00 üzerinden en az  2.20 ortalamayla tamamlayan öğrencilere Yandal sertifikası verilir.

Anadal Diploma Programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Yandal Programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu öğrenciler ek süre boyunca Yandal yaptıkları bölüme ait öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

Anadal Diploma Programında kayıt donduran öğrenci, aynı anda Yandal Programında da kayıt dondurmuş sayılır. Ancak Anadal  Diploma Programından mezun olan ve Yandal Programına devam eden  öğrencilerden, lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıt dondurma işlemlerinde iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir.

Anadal Diploma Programından mezuniyet hakkını elde eden ve Yandal Programını en az 4.00 üzerinden 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye Yandal Sertifikası verilir.

  • Öğrencinin, yazılı talebi (Öğrenci İşleri Direktörlüğü) üzerine ilgili Yandal Programından kaydı silinir.
  • Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin Anadal Programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29 olması gerekiyor. En az iki yarıyıl üst üste bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Öğrencinin Yandal Programında almış ve başarmış olduğu dersler, danışmanın önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile Anadal Programında yer alan seçimlik derslerin yerine sayılabilir.

Öğrencinin Anadal Programında kabul edilmeyen Yandal Programı dersleri, mezuniyet kredisi ve genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.