Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Merve Ece UYANIK’ın "Tahkim Yargılamasında Acil Durum Hakemi" ve Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi N. Tuğçe BİLGETEKİN’in "İnşaat Sözleşmelerinde Süre Uzatımı ve FIDIC Sözleşmelerindeki Görünümü" isimli kitapları yayımlanmıştır. Sayın Uyanık’ı ve Bilgetekin’i tebrik eder, araştırma görevlilerimizin bu başarılarını bildirmekten mutluluk duyarız.

Görsel

Hukuk Fakültesi