Yapı İşleri için İhale İlanı

Kadir Has Üniversitesi - İstanbul Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü’nde FabLab-İstanbul Projesi için Yapı İşleri İhalesi açılmıştır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası, Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, Satınalma ve İdari İşler Müdürlüğü,Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-Fatih / İstanbul, adresinden veya www.istka.org.tr ve www.khas.edu.tr Internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih  27.03.2014 ve saat 14.00 olmalıdır.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.khas.edu.tr ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 27.03.2014 tarihinde, saat 14.00’de ve  Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, Kadir Has Cad. 34083 Cibali – Fatih / İstanbul  adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

İhale İlanı

İhale Gazete İlanı

İhale Şartnamesi