Değerli Öğrencilerimiz,


Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında 2019-2020 proje yılı başvuruları 1 – 29 Kasım 2019 tarihleri arasında SPARKS üzerinden online olarak alınacaktır. 


Erasmus Staj Hareketliliği için minimum süre 2 ay olup, öğrencilerin lisans, yüksek lisans vedoktora öğrenimleri süresince 12’şer ay Erasmus Öğrenci Hareketliliklerinden faydalanma hakları bulunmaktadır. 

İlgili hareketliliklerin tamamlanması gereken son tarih ise 31 Mayıs 2021'dir. 

Başvuru Aşamaları:

1.    SPARKS üzerinden Online başvuru yapılması

2.    Başvuru Belgelerinin Teslim Edilmesi: Erasmus ve Değişim Ofisine 2/12/2019 tarihine kadar teslime edilmelidir. Evrakını teslim etmeyenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.
•    Başvuru Belgeleri 
1.    Başvuru Formu (online doldurulup çıktı alındıktan sonar imzalanmalı)
2.    Euro-pass formatında CV
3.    Öğrenci İşlerinden alınmış orjinal 1 adet Transcript (İngilizce veya Türkçe)

3.    1. Aşama başvuru sonuçlarının açıklanması: 5 Aralık 2019
•    Bu aşamada bölüm gözetmeksizin başvuran adaylar Erasmus puanına göre sıralanacak ve Üniversitemiz kaynaklarına aktarılan hibe miktarına göre hibe dağılımı yapılacaktır. 
•     www.international.khas.edu.tr adresinde duyurularda sonuçlar açıklanacaktır

4.    Kabul Belgesinin Teslim Edilmesi : 28 Şubat 2020  
•    İlk aşamada başvuru kriterlerini başarı ile sağlayan öğrenciler, ikinci aşamada 28 Şubat 2020 Cuma gününe kadar staja gideceği kurumdan kabul belgesini erasmus@khas.edu.tr adresine email yoluyla Cansu Karabağlı dikkatine teslim etmek zorundadır. Yerleştirme aşamasında Konsorsiyumun öğrencilere sağlayacağı destek hakkında ikinci aşamaya geçen öğrenciler ayrıca bilgilendirilecektir.
•    Yerleştirilmeye hak kazandığı halde kabul mektubu teslim etmemiş olan öğrencilerimiz ise başvurularını tamamlamış sayılamayacakları için 28 Şubat tarihi itibariyle yerleştirilme hakkı son bulacaktır.
•    Temin etmeniz gereken Kabul Mektubu formatına ekte ulaşabilirsiniz (İmzalı ve Mühürlü olması gerekmektedir)

5.    Nihai Yerleştirmenin İlan Edilmesi: 6 Mart 2020 
•     www.international.khas.edu.tr adresinde duyurularda sonuçlar açıklanacaktır. 


Başvuru Kriterleri:

1.    Minimum 1 yıllık Genel Not Ortalamasının oluşması
2.    Genel Not Ortalaması: Min 2.20 Lisans öğrencileri için; Min 2.50 Lisansüstü Öğrencileri için
3.    Ingilizce Yeterlilik Ölçütü: Aşağıda yer alan minimum İngilizce yeterlilik kriterlerinden birini sağlamak zorundadırlar ve aşağıda belirtilen İngilizce sınavlarının notunun başvuru öncesinde Öğrenci İşleri’nde sisteme girilmesi gerekmekte ve başvuru esnasında ibraz etmek zorundadılar:
•    EL 101-102: CB
•    EL 201-201: CC 
1.    EL derslerinden son 2 dersin ortalaması alınarak İngilizce Dil Yeterlilik Puanı oluşturulur
•    Toefl IBT:  78
•    YDS, E-YDS, YÖKDİL: 65
•    CAE, CPE: 160
•    PTE Akademik: 60
4.    Erasmus Puanı: GNO ve İngilizce Dil Yeterlilik Puanının Aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Bununla birlikte başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 

•    Aynı eğitim seviyesinde daha önce Erasmus+ Programına katılım:
•    Her bir önceki katılım için - 10 puan 
•    Dezavantajlı öğrenciler (Sağlık durumu ile ilgili doktor raporunu, başvuru formu ile birlikte sunması halinde): +10 puan 
•    Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe gidilmesi halinde: -10 puan 


ÖNEMLİ NOT: 
Mezun durumunda olacak öğrencilerimiz de mezun olmadan önce başvuru yaptıklarında hareketlilikten faydalanabilirler. Ancak kazanılan staj hakkının mezuniyeti takiben 12 ay içerisinde ve hareketliliğin son tarihi olan 31 Mayıs 2021’de tamamlanmış olması gerekmektedir. 


Hareketlilik Gerçekleştirilecek Ülkelere göre Aylık Hibe Miktarları:

1 Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Liechtenstein, Norway, Sweden, Belgium, Cyprus, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain 600
2 Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Macedonia, Slovenia 400


Erasmus ve Değişim Ofisi
erasmus@khas.edu.tr