1992 yılında başlatılan UNITWIN (Üniversite Eşleştirme Programı) / UNESCO Kürsüsü Programı, bilgi paylaşımı ve ortak çalışma yoluyla kurumsal kapasitelerini artırmak için uluslararası üniversiteler arası işbirliği ve ağ oluşturmayı teşvik eder. Program, UNESCO Başkanları ve UNITWIN Ağlarının kurulmasını, kilit öncelikli alanlarda - eğitim, doğal ve sosyal bilimler, kültür ve iletişim- desteklemektedir.

UNITWIN / UNESCO Kürsüsü Programı, akademik eğitim, araştırma ve değişim konularını kapsar ve UNESCO'nun yetki alanı dahilinde her alanda bilgi paylaşımı için bir platform sunar. Kasım 2014 itibarıyla, dünyada 126 ülkede 648 Kürsü bulunmaktadır.

Kültür alanında çalışan 50 Kürsü mevcutken bunlardan 13'ü kültürel miras üzerine uzmanlaşmıştır. Dünya Mirası konularında özel olarak çalışan 3 Kürsü var. Kadir Has Üniversitesi'nde kurulan Kürsü Dünya Mirası konularına odaklanan dördüncü Kürsüdür.

Unesco