UnescoKadir Has Üniversitesi UNESCO Kürsüsü, Dünya Mirasının korunması ve sürdürülebilir gelişimi hakkında bilgi üretmek ve toplumları yönetim mekanizmasına dahil etmek için yenilikçi yollar aramak amacıyla bir düşünce kuruluşu olarak görev yapacaktır. Bu programın sonuçları, Dünya Mirası Alanlarının Türkiye için teşvik edilmesine yardımcı olmayı ve bölgede “örnek uygulamaları” sağlamayı amaçlamaktadır. Kadir Has Üniversitesi UNESCO Kürsüsü, Türkiye içindeki ve çevresindeki bilgi aktarımını kolaylaştıracak bir merkez olarak görev yapacaktır.

 

Kadir Has Üniversitesi'ndeki UNESCO Kürsüsü, farklı akademik seviyelerde kapasite geliştirmeye dayanmakta ve diğer akademik kurumları, STK'ları ve özel teşebbüsleri bir araya getirerek dünya mirasının daha iyi yönetilmesi için çalışmaktadır.