Disiplinler Arası Burslu Doktora Kültür Varlıklarını Koruma

poster2019

 

Kültürel Turizm

Panel'de turizm planlamasına yeni yaklaşımlar, destinasyon düzeyinde kültürel miras yönetimi, dialog ve paydaş katılımının önemi konuları ele alınacaktır. Ayrıca, kültürel mirasın ve sürdürülebilir turizmin yoksulluğun azaltılmasına, ortak refah ve kapsayıcı büyümeye katkısı tartışılmıştır.

Kültürel TurizmKültürel Turizm

Ben Büyükada'dayken

Ben Büyükada'dayken

Sustainable Developmet Goals

Unesco

 

Yaz Okulu

Kadir Has Üniversitesi UNESCO Kürsüsü, hem akademik bir çalışma alanı olarak hem de Dünya Mirası ve Kültürel Mirasın Yönetimi ile ilgili çeşitli çağdaş konuları ve temaları tartışmak için uygulanan bir çalışma alanı olarak Dünya Mirası üzerine odaklanarak uluslararası ve Türk öğrencilere yaz okulları sunmayı amaçlamaktadır. Yeni medya kullanımı yoluyla toplumun katılımını hedeflemekte; arazi çalışmaları, İstanbul'daki Dünya Mirası Sit Alanlarında veya Türkiye'de Dünya Mirası Alanlarından birinde yapılacaktır.

Programda sunulan dersler ve kurslar, disiplinler arası bir yaklaşımla tanımlanmaktadır.Unesco Böylece, müfredat disiplinleri ve çalışma alanları ile bağlantısını keser ve program KHAS içindeki belirli bir fakülte, bölüm veya programa resmen bağlı olmayacaktır. Yaz Okulu, KHAS (Mimarlık Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Yeni Medya Bölümü vb.) kapsamında daha geniş bir akademik program olarak genişletilecektir. Uluslararası çapta tanınmış akademisyenler, yaz aylarında konferans verme ve / veya atölye çalışmaları yapmak üzere bu programa katılmaya davet edilecektir. Bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar, doktora sonrası araştırmacılar ve / veya üniversite ve ortaklarının düzenleyeceği çalıştaylar ve sergiler ile bu programa katkıda bulunmaya teşvik edilecektir. Programın doğrudan beklenen sonucu, yaz okulunun başarılı bir şekilde bitirilmesi üzerine AKTS kredisi verilmesidir. Kredi kazanmanın yanı sıra, öğrenciler projenin ölçeğine / kapsamına bağlı olarak projelerini hemen uygulamaya koyma şansına sahip olabilirler.

Unesco

Eğitim Programları

Ulusal / uluslararası sit alanı başkanlarının, belediyelerin ve diğer özel / devlet kurumlarının talepleri doğrultusunda çeşitli konulardaki Eğitim Programları tüm yıl boyunca organize edilebilir. Eğitim programları sertifikalandırılacaktır.

 

Dünya Mirası Alanında Danışmanlık Programı

Aday dosyaların hazırlanması, geçici listelerin gözden geçirilmesi, yönetim planlarının hazırlanması gibi dünya mirası ile ilgili konularda danışmanlık sağlanır.