Yonca Kösebay‘“... dünya mirası yönetiminde toplumsal katılım ve sosyal kapsayıcılık konularının zorluklarına değinmek, gelişmekte olan ülkelerde üstesinden gelinmesi gereken en büyük güçlüklerden biridir. Ancak yeni medya, çoğulcu ve bağımsız (aynı zamanda özgür) bilgi paylaşımıyla fırsatlar sunar..”’

 

Prof.Dr. Yonca Kösebay ERKAN,
Kürsü Başkanı

 

Unesco

Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı: Yeni Medya ve Toplumsal Katılım UNESCO Kürsüsü

UNESCO Kürsüsü’nün temel amacı, Sürdürülebilir Dünya Mirası Yönetimini geliştirmektir. Dünya Mirası Stratejik Hedefleri, 5C (İtibar, Koruma, İletişim, Kapasite Geliştirme ve Toplumsal Katılım) olarak tanımlanan beş temel kavrama önem vermektedir. Kadir Has Üniversitesi'nde kurulan UNESCO Kürsüsü’nün amacı, bilim, toplum ve kültür arasında bir bağ oluşturmak için yeni teknolojiler geliştiren Sürdürülebilir Dünya Mirası Yönetimi için kapasite geliştirmektedir. Çünkü toplumların itici gücü olmadan miras yönetimi sürdürülebilir bir özellik kazanmaz. Bu nedenle, toplumları yönetim mekanizmalarına dahil etmek için yollar bulma konusunda büyük bir talep oluşturulmaktadır. Akademik araştırma, eğitim programları ve diğer yollarla UNESCO Kürsüsü, yeni ve yenilikçi teknolojileri kullanarak bölgelerin yönetimine ve küresel ölçekte tanıtımına yardımcı olacak ve bölgede “örnek uygulamaları” sağlayacaktır.

UNESCO Kürsüsü, yerel yönetimler, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu da dahil olmak üzere ulusal / uluslararası STK'lar ve uzman özel kuruluşlarla işbirliği içinde akademisyenlerin katkısını (Kadir Has Üniversitesi ve diğerleri) bir araya getirmektedir.

Aksi beyan edilmediği takdirde sitedeki tüm fotoğraflar Hayrettin Kağnıcı’ya aittir.

 

poster2019