2019-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Dr. Öğr. Üyesi Sezin Öner (Y) Prof. Dr. Sami Gülgöz (A)
Proje Kodu ve Başlığı Neleri Hatırlıyoruz, Neler Unutuluyor, Neler Bekliyoruz? Türkiye’de Toplumsal Bellek Temsilleri
Başlangıç/Bitiş Tarihi 14.02.2019
Fakülte/Birim İİSBF: Uluslararası İlişkiler, Psikoloji
Toplam Proje Bütçesi 68.640,00
2019-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Mustafa Aydın (Y), Prof. Dr. Mitat Çelikpala (A), Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (A), Dr. Öğr. Üy. Cihan Dizdaroğlu (A), Öğr. Gör. Soli Özel (A)
Proje Kodu ve Başlığı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları 2019
Başlangıç/Bitiş Tarihi -1.02.2019
Fakülte/Birim İİSBF: Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimİ
Toplam Proje Bütçesi 76.145,84 TL
2019-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Mary Lou O’Neil (Y), Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (A)
Proje Kodu ve Başlığı Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması--5/Public Perceptions of Gender Roles and the Status of Women in Turkey- Year 5
Başlangıç/Bitiş Tarihi 27.12.2018-1.01.2019
Fakülte/Birim Toplumsal Cinsiye Merkezi; İİSBF: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji
Toplam Proje Bütçesi 65.400,00 TL
2018-BAP-20
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Mustafa Aydın (Y), Prof. Dr. Mitat Çelikpala (A), Prof. Dr. Osman Z. Zaim (A), Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A), Prof. Dr. H. Murat Güvenç (A), Dr. Öğr. Üy. Emrah Karaoğuz (A), Dr. Öğr. Üy. Cihan Dizdaroğlu (A)
Proje Kodu ve Başlığı Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması
Başlangıç/Bitiş Tarihi 1.10.2018-1.1.2019
Fakülte/Birim İİSBF: Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; İF: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Toplam Proje Bütçesi 73.895,84 TL
2018-BAP-19
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Arzu Erdem (Y), Doç. Dr. Sait Ali Köknar (A), Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Tuncer(A), Araş. Gör. Gürbey Hiz (A), Mehmet Manyas (A), Serap Özyurt(A)
Proje Kodu ve Başlığı REŞAT EKREM KOÇU: TAMAMLANMAMIŞ BİR İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ
Başlangıç/Bitiş Tarihi 1.11.2018-1.11.2019
Fakülte/Birim STF: Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bilgi Merkezi
Toplam Proje Bütçesi 99.800 TL
2018-BAP-18
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Volkan Ş. Ediger (Y), Gökhan Kirkil (A), Emre Çelebi (A), Meltem Ucal (A), Çiğdem Kentmen (A, İEÜ)
Proje Kodu ve Başlığı Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri-3
Başlangıç/Bitiş Tarihi 1.11.2018-1.11.2019
Fakülte/Birim MDBF: ESE, Endüstri Müh., İİSBF: Ekonomi
Toplam Proje Bütçesi 56.800 TL
2018-BAP-17
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) Dr. Öğretim Üyesi Konca Şaher (Y), Öğr. Gör. Dr. Solmaz Khoshkholghi (A)
Proje Adı Müzik Eğitiminde Farklı Enstrüman Türleri için Prova Odalarının İç Mimari ve Akustik Tasarım Optimizasyonu
Yılı 2018
Fakülte/Birim STF:  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Proje Bütçesi 47.500 TL
2018-BAP-16
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) Doç. Dr. Ayşe Nur Erek (Y), Prof.Dr. Arzu Erdem (A), Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağhan Keskin(A), Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaan Sağ(A), Araş.Gör. Gürbey Hiz(A), Prof. Dr. Bülent Diken(D)
Proje Adı Son İki Yüzyılda Türkiye’de ‘Gündeliğin Belleği, Endüstri Ve Kadın Merkezli’ Bir Tasarım Araştırması
Yılı 2018
Fakülte/Birim STF: Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık
Proje Bütçesi 42.070 TL
2018-BAP-15
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) Prof.Dr. Hasan Dağ (Y), Dr. E. Fatih Yetkin (A), Doç. Dr. Mehmet N. Aydın (A), Dr. Öğr. Üyesi Tamer Dağ (A)
Proje Adı Siber Güvenlik Ve Kritik Altyapı Koruma Araştırma Ve Uygulama Merkezi Araştırma Birimlerinin Oluşturulması
Yılı 2018
Fakülte/Birim İşletme .: Yönetim Bilişim Sistemleri, MDBF: Bilgisayar Müh.
Proje Bütçesi 99.496 TL
2018-BAP-14
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) Doç. Dr. Mehmet N. Aydın (Y), Prof.Dr. Hasan Dağ (A), Dr. N. Ziya Perdahçı (A)
Proje Adı Dijital Veri Güdümlü Anormal Bağlantıların Keşfi
Yılı 2018
Fakülte/Birim İşletme F.: Yönetim Bilişim Sistemleri
Proje Bütçesi 69.358 TL
2018-BAP-13
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) Dr. Öğr. Üye. Eliya Büyükkaya (Y), Waqar Ishaq (A)
Proje Adı İşbirlikli  kümeleme,  saklı  birleşik  özellikler,  genel  özelliklerin  değerlendirilmesi
Yılı 2018
Fakülte/Birim MDBF: Bilgisayar Müh.
Proje Bütçesi 47.882 TL
2018-BAP-12
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou (Y), Hüseyin Yılmaz (A), Simla Yavaş (A)
Proje Adı Türkiye’de Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin Algıları ve Hedeflere Yönelik Faaliyetlerinin Analizi
Yılı 2018
Fakülte/Birim İİSBF: Uluslararası İlişkiler
Proje Bütçesi 24.800 TL
2018-BAP-11
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu (Y), Prof. Dr. Yasemin Bayyurt (A)
Proje Adı Mühendislik Eğitiminde Karma Yöntemler
Yılı 2018
Fakülte/Birim MDBF: Bilgisayar Mühendisliği
Proje Bütçesi 1.000 TL
2018-BAP-10
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) Dr. Öğr. Üye. Belma Öztürkkal (Y), Prof. Dr. Matti Keloharju (D)
Proje Adı Yatırım Fonlarında Pay Taleplerine Göre Likidite Hareketleri
Yılı 2018
Fakülte/Birim İşletme Fakültesi: Uluslararası Ticaret ve Finans
Proje Bütçesi 20.000 TL
2018-BAP-09
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) Dr. Öğr. Üye. Ahu Gökçe (Y), Prof. Dr. Thomas Geyer (A)
Proje Adı Top-down Modulation of Spatial Attention Mechanisms
Yılı 2018
Fakülte/Birim İİSBF : Psikoloji
Proje Bütçesi 42.600 TL
2018-BAP-08
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yaşar Diner (Y)
Proje Adı Boyama ve Liste Boyama Problemlerinin Özel Graf Aileleri İçin Hesaplama Karmaşıklıkları
Yılı 2018
Fakülte/Birim MDBF: Bilgisayar Mühendisliği
Proje Bütçesi TL 39.765
2018-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Dr. Cihan Dizdaroğlu (Y), Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (A), Prof. Dr. Mustafa Aydın (A)
Proje Adı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması
Yılı 2018
Fakülte/Birim İİSBF: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler
Proje Bütçesi 49.070 TL
2018-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Nurhan Davutyan (Y), Yrd. Doç. Dr. Hasan Tekgüç (A), Elmas Hanedar (A, Sakarya Üniv.)
Proje Adı Ziraat Bankası Kredilerinin Büyüklük/Bölgesel/Etnik Dağılımı ve Çiftçilerin Finansmanı 1908-1914
Yılı 2018
Fakülte/Birim İşletme Fakültesi: Uluslararası Ticaret ve Finans, İİSBF: Ekonomi
Proje Bütçesi 52.339 TL
2018-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Ceyda Maden Eyiusta (Y)
Proje Adı Türkiye’deki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Çalışanları Arasında İşin Yeniden Dizaynı ve Geribildirim Arama Davranışlarını Tetikleyen Kişisel, İşle İlgili ve Örgütsel Faktörleri Anlamaya Yönelik Bir Keşif Çalışması
Yılı 2018
Fakülte/Birim İşletme Fakültesi: İşletme
Proje Bütçesi 26.000 TL
2018-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (Y), Doç. Dr. Eser Selen (A), Dr. John V. Bowlus (A, Misafir Araştırmacı)
Proje Adı Petrol Yoksunu Ülkelerdeki Mit Yaratma: Türkiye incelemesi ve Fas, Ürdün ve Kırgızistan ile Karşılaştırılması
Yılı 2018
Fakülte/Birim MDBF: Enerji Sistemleri Mühendisliği, İF: Görsel İletişim Tasarımı, CESD- Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma AUM
Proje Bütçesi 100.000 TL
2018-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. H. Murat Güvenç (Y), Ayşe Nur Akdal (A, Misafir Araştırmacı)
Proje Adı “Sanayileşme Öncesi Haliç ve Boğaz Kıyılarının Sosyal ve Mekansal Yapısı: Bostancıbaşı Defterleri Üzerinde Sayısal Çözümlemeler”
Yılı 2018
Fakülte/Birim İİSBF: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; KHAS Istanbul Çalışmaları Merkezi
Proje Bütçesi 54.425 TL
2018-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Fatma Kanca (Y)
Proje Adı Yerel Olmayan Sınır Koşullu Zamana Göre Kesirli Parabolik Denklemler İçin Ters Problemler
Yılı 2018
Fakülte/Birim İŞF: Muhasebe ve Finans Yönetimi
Proje Bütçesi 6.599 TL
2018-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Dr. Cihan Dizdaroğlu (Y), Prof. Dr. Mustafa Aydın (A), Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (A), Prof. Dr. Osman Zaim (A), Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A)
Proje Adı Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması, 2017
Yılı 2017
Fakülte/Birim Türkiye Çalışmaları Merkezi; İİSBF: Ulualararası İlişkiler; İİSBF: Ekonomi; İF: Görsel İletişim Tasarımı; İF: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Proje Bütçesi 52.485 TL
2017-BAP-21
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou (Y), Prof. Dr. Serhat Güvenç (D), Doç. Dr. Konstantinos Ifantis (D), Emre Metin Bilginer (A)
Proje Adı Dış Politika Tercihleri ve Algıları: Türk ve Yunan Elitlerinin Karşılaştırılmalı Bir Çalışması
Yılı 2017
Fakülte/Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler
Proje Bütçesi 59.350 TL
2017-BAP-20
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Asker Kartarı (Y)
Proje Adı BALAT’TA GÜNDELİK YAŞAM: 1940- 2017
Yılı 2017
Fakülte/Birim İletişim Fakültesi: Reklamcılık
Proje Bütçesi 97.000 TL
2017-BAP-19
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Ahmet Yücekaya (Y), Prof. Dr. Ayşe Bilge (A), Yrd. Doç. Dr. Esra Ağca Aktunç (A)
Proje Adı Al ya da öde koşulu, talep belirsizliği ve depolama kısıtı ortamında serbest tüketici kurumlar için yıllık doğalgaz talebinin tahmini
Yılı 2017
Fakülte/Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Endüstri Mühendisliği
Proje Bütçesi 21.000 TL
2017-BAP-18
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu (Y), Araş. Gör. Hazal Özgü Ertaş (A)
Proje Adı Üniversite gençlerinin sosyal medya üzerinden haber tüketim alışkanlıkları (Britanya, Türkiye, Yunanistan)
Yılı 2017
Fakülte/Birim İletişim Fakültesi: Yeni Medya
Proje Bütçesi 14.000 TL
2017-BAP-17
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Baran Tander (Y), Yrd. Doç. Dr. Atilla Özmen (A)
Proje Adı Post-Operatif Böbrek Kanseri Hastaları İçin Prognoz Öngörü Modelleri ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi
Yılı 2017
Fakülte/Birim Kadir Has Meslek Yüksek Okulu: E- Haberleşme, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Proje Bütçesi 21.800 TL
2017-BAP-16
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Funda Samanlıoğlu (Y), Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge (A)
Proje Adı Determination of Efficient Vaccination Strategies for Influenza Type Epidemics
Yılı 2017
Fakülte/Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Endüstri Mühendisliği
Proje Bütçesi 16.800 TL
2017-BAP-15
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Metin Şengül (Y), Göker Eker (A)
Proje Adı İletim Hatları ile Ayrılmış Paralel Kondansatörler İçeren Yapıların Analizi
Yılı 2017
Fakülte/Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Proje Bütçesi 18.000 TL
2017-BAP-14
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Mary Lou O’Neil (Y)
Proje Adı Türkiye'de Erkeklik ve Kadınlığın İncelenmesi
Yılı 2017
Fakülte/Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Proje Bütçesi 97.960 TL
2017-BAP-13
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Mary Lou O’Neil (Y), Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (A)
Proje Adı Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması--4
Yılı 2017
Fakülte/Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji
Proje Bütçesi 54.000 TL
2017-BAP-12
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Elif Akçalı (Y), Öğr. Gör. Dr. Esin Paça Cengiz (Y)
Proje Adı Türkiye Sineması Görsel-İşitsel Ansiklopedisi: Sinematik Mekanlar
Yılı 2017
Fakülte/Birim İletişim Fakültesi: Radyo, Televizyon ve Sinema
Proje Bütçesi 25.350 TL
2017-BAP-11
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Şule Toktaş (Y)
Proje Adı Türkiye'den Amerika'ya Yahudilerin Göçü
Yılı 2017
Fakülte/Birim İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Proje Bütçesi 44.200 TL
2017-BAP-10
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Meltem Ucal (Y)
Proje Adı İstanbul’daki Gayrimenkul Piyasasını Etkileyen Makroekonomik Faktörler ve Modelleme
Yılı 2017
Fakülte/Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Ekonomi
Proje Bütçesi 52.218 TL
2017-BAP-09
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Taner Arsan (Y), Doç. Dr. Mehmet Aydın (A), Yrd. Doç. Dr. Orçun Kepez (A), Öğr. Gör. Dr. Selin Tunalı Üst (A)
Proje Adı Ultra Geniş Band Sensörler Kullanarak Yüksek Doğrulukta İç Mekan Konum Belirleme ile Davranış Haritalama
Yılı 2017
Fakülte/Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri; Sanat ve Tasarım Fakültesi: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Proje Bütçesi 44.957 TL
2017-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Nur Ayvaz Çavdaroğlu (Y)
Proje Adı Gelir Yönetimi Alanında Davranışsal Çalışmalar
Yılı 2017
Fakülte/Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Uluslararası Ticaret ve Finans
Proje Bütçesi 9.600 TL
2017-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Elif Akben Selçuk (Y)
Proje Adı Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemine Katılma ve Cayma Kararını ve Seçilen Planın Niteliklerini Etkileyen Faktörler
Yılı 2017
Fakülte/Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: İşletme
Proje Bütçesi 20.827 TL
2017-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (Y), Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil (A), Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi (A), Doç. Dr. Meltem Şengün Ucal (A)
Proje Adı Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri-2
Yılı 2017
Fakülte/Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Ekonomi
Proje Bütçesi 56.800 TL
2017-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (Y), Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (A), Yrd. Doç. Dr. Suncem Koçer (A)
Proje Adı Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Rollerinin ve Kadının Toplumdaki Yerinin Kamuoyundaki Algısı 2017
Yılı 2017
Fakülte/Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji; İletişim Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Proje Bütçesi 48.560 TL
2017-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Eser Selen (Y), Namalie Jayasinghe (A)
Proje Adı Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Söylemlerinin bir Analizi
Yılı 2017
Fakülte/Birim İletişim Fakültesi: Görsel İletişim Tasarımı; Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırmaları Merkezi
Proje Bütçesi 25.090 TL
2017-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Hasan Tekgüç (Y)
Proje Adı Türkiye için Sosyal Politika Alanına Uygulanabilecek Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksinin Tahmin Edilmesi
Yılı 2017
Fakülte/Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Ekonomi
Proje Bütçesi 52.400 TL
2017-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Y)
Proje Adı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları-2017
Yılı 2017
Fakülte/Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler
Proje Bütçesi 35.182,16 TL

2017-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (Y), Prof. Dr. Mustafa Aydın (A), Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (A), Prof. Dr. Osman Zaim (A)
Proje Adı 8. Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması
Yılı 2017
Fakülte/Birim İletişim Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler, Ekonomi
Proje Bütçesi 45.000 TL

2016-BAP-11
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Y), Arş. Gör. Şükriye Gökçe Gezer (A)
Proje Adı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları-2016
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler
Proje Bütçesi 29.618 TL
2016-BAP-10
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Dr. Şehnaz Şişmanoğlu (Y), Songül Tuncalı (A)
Proje Adı Türkçenin Toplumsal Tarihinde Yok Sayılmış Bir Aşama: 19. Yüzyıl Karamanlıca (Yunan harfli Türkçe) Yayınlarda Türkçe Tartışmaları
Yılı 2016
Fakülte/ Birim Yabancı Diller Yüksek Okulu: Modern Diller
Proje Bütçesi 18.100 TL
2016-BAP-09
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Asker Kartarı (Y)
Proje Adı Türkiye'de Karma Evlilikler
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi: Reklamcılık
Proje Bütçesi 48.700 TL
2016-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (Y); Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (A); Prof. Dr. Şule Toktaş (A); Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A); Yrd. Doç. Dr. Suncem Koçer (A)
Proje Adı Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Psikoloji Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; İletişim Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Proje Bütçesi 41.000 TL
2016-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ (Y); Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A); Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu (A)
Proje Adı Türkiye’de Yeni Medya Kullanım Eğilimleri
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü
Proje Bütçesi 31.500 TL
2016-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç.Dr. Eray Yücel (Y); Yrd. Doç. Dr. Volkan Yeniaras (A); Doç. Dr. Ali Akkemik (A)
Proje Adı Türkiye’de Kültürel Evrim ve Olumlu Sosyal Davranış
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 96.155 TL
2016-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (Y); Prof. Dr. Mustafa Aydın (A); Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (A); Prof. Dr. Osman Zaim (A)
Proje Adı Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Proje Bütçesi 40.000 TL
2016-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Y); Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi (A); Doç. Dr. Meltem Şengün Ucal (A); Prof. Dr. Volkan Ediger (D)
Proje Adı Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri
Yılı 2016
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği; İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Proje Bütçesi 49.732 TL
2016-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Özgür Orhangazi (Y)
Proje Adı An Empirical Analysis of the Industrial Sector in Turkey: Research and Development Investment and External Dependency
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 33.125 TL
2016-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Ali Akkemik (Y)
Proje Adı Türkiye’de Mutluluk ve Yaşam Memnuniyeti
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 61.480TL
2016-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Mary Lou O’Neil (Y)
Proje Adı Türkiye'de Kürtaj Hizmetlerinin Sağlanması
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Proje Bütçesi 15.600TL

2015-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Çağla Diner (Y)
Proje Adı Batman ve İstanbul'da Yoksul Kadınların Mikrokredi Deneyimleri
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Proje Bütçesi 26.930 TL
2015-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Dimitrios Triantaphyllou (Y); Hande Dizdaroğlu (PhD Student, A)
Proje Adı Ulusal Rol ve Dış Politika: Türk Elitleri Hakkında Ayrıntılı Bir Çalışma
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 44.717,53 TL
 
2015-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç.Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Y)
Proje Adı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları 2015
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 15.070 TL
 
2015-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd.Doç.Dr. Eylem Yanardağoğlu (Y)
Proje Adı Twitter İletişiminin Gezi Parkı Protestoları sırasındaki Dayanıklılığı
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü
Proje Bütçesi 7.500 TL
2015-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Banu Baybars-Hawks (Y), Prof. Dr. Mustafa Aydın (A), Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (A), Prof. Dr. Osman Zaim (A)
Proje Adı 6. Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Proje Bütçesi 33.000 TL
 
2015-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (Y), Prof. Dr. Şule Toktaş (A), Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A), Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (A), Yrd. Doç. Dr. Suncem Koçer (A)
Proje Adı Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Rollerinin ve Kadının Toplumdaki Yerinin Kamuoyundaki Algısı
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji; İletişim Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 30.000 TL
 
2015-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Suncem Koçer (Y)
Proje Adı Türkiye’de Haber Kültürü: Yeni Medya Çağında Üretim ve Alımlama Söylemleri
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 20.000 TL
 
2015-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Şule Toktaş (Y)
Proje Adı Sınır Siyaseti ve Sınır Geçişleri: Türkiye-Gürcistan Sarp Kara Sınır Kapısı Üzerine Bir Vaka Çalışması
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Proje Bütçesi 39.000 TL
 
2014-BAP-11
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. S. Arhan Ertan (Y)
Proje Adı The Effects of Trade Liberalization on the Labour Share of Income: An Investigation for OECD Countries
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
Proje Bütçesi 21.000 TL
 
2014-BAP-10
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Özgür Orhangazi (Y)
Proje Adı An Empirical Analysis of the Nonfinancial Corporate Sector in Turkey: Growth, Investment and Fragility
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 25.000 TL
 
2014-BAP-09
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Bülent Mengüç (Y)
Proje Adı Hizmet Örgütlerinde Yönetici ve Hizmet Elemanı İlişki Farklılaşmasının Hizmet İklimi ile Bağlantısının Araştırılması
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Proje Bütçesi 29.000 TL
 
2014-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Volkan Yeniaras (Y)
Proje Adı İçsel (İntrinsle) Dindarlık, Materyalizm, Tüketici Borçluluğu ve Tüketici Refahı: Türkiye Örneği
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Proje Bütçesi 35.000 TL
 
2014-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Christophe Bisson (Y)
Proje Adı Development of Strategic Early Warning System Based on Graph Theory
Yılı 2014
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Proje Bütçesi 28.012 TL
 
2014-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Hasan Dağ (Y)
Proje Adı Gerçek Zamanlı Büyük Veri Analizi için Konsept Doğrulaması
Yılı 2014
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Proje Bütçesi 40.242 TL
 
2014-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Mehmet Aydın (Y)
Proje Adı Çevrimiçi Sağlık Platformu Klik ve Topluluk Sosyal Analizi
Yılı 2014
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Proje Bütçesi 26.500 TL
 
2014-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Görçün (Y)
Proje Adı Türkiye'de Proje Lojistiği ve Ağır ve Havaleli Yüklerin Taşınmasında Teknik ve Alt Yapıya İlişkin Problemlerin Analiz Edilmesi ve Çözüm Önerileri
Yılı 2014
Fakülte/ Birim Kadir Has Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2014-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Deniz Bayrakdar (Y)
Proje Adı Türk Sinemasında Okyanus Duygusu
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü
Proje Bütçesi 7.000 TL
 
2014-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. İrem İnceoğlu (Y)
Proje Adı Tribünlerden Sokağa: Futbol Taraftar Gruplarının Toplumsal Muhalefet Hareketlerine Katılımı
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 21.780 TL
 
2014-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Banu Baybars-Hawks (Y)
Proje Adı Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 30.000 TL
 
2013-BAP-11
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Habib Şenol (Y); Yrd. Doç. Dr. Atilla Özmen (A)
Proje Adı Görünür Işıkla Haberleşme Sistemi Prototipinin Gerçeklenmesi ve Başarımlarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Yılı 2013
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 29.374 TL
 
2013-BAP-10
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Şebnem Eşsiz Gökhan (Y)
Proje Adı Sinir Hücresi GABA Reseptör Proteinlerinin Çalışma Dinamiklerinin Simülasyonu ve Sedatif ilaçlarla Etkileşimleri
Yılı 2013
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoinformatik ve Genetik Bölümü
Proje Bütçesi 19.000 TL
 
2013-BAP-09
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Lerna K. Yanık (Y)
Proje Adı Brands, States and Places: Turkish Airlines (THY) as an Instrument of Turkish Foreign Policy
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Proje Bütçesi 22.800 TL
 
2013-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Y)
Proje Adı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 13.700 TL
 
2013-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Dr. Perrin Öğün Emre (Y)
Proje Adı Alternatif Bir Kamusal Alan Olarak Twitter: Türkiye’de Kürtaj meselesi Etrafında Twitter’da yapılan tartışmaların İçerik Analizi
Yılı 2013
Fakülte/ Birim Kadir Has Meslek Yüksek Okulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 24.685 TL
 
2013-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Ali Akkemik (Y)
Proje Adı Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşmasının Genel Denge Analizi
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 17.280 TL
 
2013-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Elif Akben Selçuk (Y)
Proje Adı The Impact of Mergers and Acquisitions on the Performance of Turkish Companies
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Proje Bütçesi 25.000 TL
 
2013-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. H. Pınar İmer (Y)
Proje Adı Human Resources Management Climate in Organiztions: Assessing and Testing its Role in Work Outcomes in Turkey
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Proje Bütçesi 25.000 TL
 
2013-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Dr. Belma Öztürkkal (Y)
Proje Adı Kriz Yatırımcı Davranışı ve Spekülatif Yaklaşım
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
Proje Bütçesi 30.000 TL
 
2013-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Eser Selen (Y)
Proje Adı Mekandaki Hayaletler: Cibali Tekel Tütün Fabrikasında Çalışmış Kadınlarla Yapılacak Sözlü Tarih Çalışması
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü
Proje Bütçesi 17.900 TL
 
2013-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof.Dr. Banu Baybars Hawks (Y)
Proje Adı Türkiye Sosyal Eğilimler Araştırması
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 27.500 TL
 
2012-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Meltem Ucal (Y), Doç. Dr. Şule Toktaş (A),
Yrd. Doç. Dr. Mary Lou O' Neil (A)
Proje Adı Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyetin Etkisi: Türkiye'deki Kadın ve Erkek Akademisyenlerin Ücret Farklılığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Yılı 2012
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü; Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü; Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2012-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Çağrı Yalkın (Y)
Proje Adı Türk Dizi Filmlerinin Eski Osmanlı Kültürel Etki Alanında Algılanması: Pazarlama Stratejileri ve Ülke İmajı Odaklı Araştırma
Yılı 2012
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü
Proje Bütçesi 4.500 TL
 
2012-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Özgür Orhangazi (Y)
Proje Adı Sermaye Akımları ve İktisadi Kalkınma:Teorik ve Ampirik İnceleme
Yılı 2012
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 25.000 TL
 
2011-BAP-10
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Tansal Güçlüoğlu (Y)
Proje Adı Frekans Seçici Kanallarda Uzay Zaman Kodlamalı Sistemler İçin Düşük Karmaşıklıklı Algoritmaların Geliştirilmesi ve Başarım Analizi
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2011-BAP-09
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Sedat Aybar (Y)
Proje Adı İstanbul'daki Afrikalı Göçmenler Arasında Toplumsal Katmanlaşma
Yılı 2011
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2011-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (Y)
Proje Adı The Effect of American Popular Culture on Turkish Young People
Yılı 2011
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2011-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Öznur Yaşar Diner (Y)
Proje Adı Çizge Arama Problemi ve Varyasyonlarının Çözümleri ve Uygulamaları
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim  Bilişim Sistemleri Bölümü
Proje Bütçesi 14.041 TL
 
2011-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Habib Şenol (Y)
Proje Adı Akustik Haberleşmesi için İşbirlikli Çeşitleme Sistemleri Analizi ve Tasarımı
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 7.200 TL
 
2011-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Başak Ş. Muratoğlu (Y)
Proje Adı Reading the Social Control Mechanisms Through Cultural Productions: The Case of İstanbul
Yılı 2011
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü
Proje Bütçesi  
 
2011-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Hasan Dağ (Y)
Proje Adı Türk (Tıbbi) Veriler için Veri Madenciliği Uygulamaları
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enformasyon Teknolojileri Bölümü
Proje Bütçesi 24.000 TL
 
2011-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Cem Özen (Y), Yrd. Doç. Dr. Zeki Bozkuş (A)
Proje Adı Monte Carlo Algoritmalarının Grafik İşlem Üniteleri Üzerinde Hızlandırılması
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 18.500 TL
 
2011-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Hüseyin Bilgin (Y), Yrd. Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (A)
Proje Adı Kadınların Çalışma Kararları Üzerinde Dini İnançların Etkisi: Türkiye Örneği
Yılı 2011
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü; Amerikan Kültürü ve Edebiatı Bölümü
Proje Bütçesi 14.937 TL
 
2011-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr.Gör.Dr. Tuğba Arzu Özal (Y)
Proje Adı Nörotransmitter Moleküllerin, (Öncelikli Olarak İnsan Dopamin Transportörünün) Etkileşim İçinde Oldukları Mekanizmaların Biyoenformasyon Yöntemleriyle Aydınlatılması ve Uygun İlaçların Tasarlanması
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik Bölümü
Proje Bütçesi 17.761 TL
 
2010-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Baran Tander (Y), Yrd. Doç. Dr. Atilla Özmen (A),
Öğr. Gör. Murat Başkan (A)
Proje Adı TV Yayınlarındaki Akıllı İşaretlerin Çeşitli Örüntü Tanıma Yöntemleriyle Algılanması ve Sınıflandırılması
Yılı 2010
Fakülte/ Birim Kadir Has MYO; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 2.450 TL
 
2010-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Demet Akten Akdoğan (Y)
Proje Adı Beta-2 adrenerjik reseptör proteinin dinamik yapısının araştırılması ve bilgisayar destekli ilaç tasarımındaki önemi
Yılı 2010
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enformasyon Teknolojileri Bölümü
Proje Bütçesi 13.730 TL
 
2010-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Murat Öztürk (Y)
Proje Adı 1980 Sonrası Yıllarda Türkiye’de Tarımda ve Kırda Dönüşüm Dinamikleri
Yılı 2010
Fakülte/ Birim Kadir Has MYO
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2010-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Beşir Topaloğlu (Y)
Proje Adı 1980 Sonrasında İç Göç Eğilimleri; İç Göç Türleri, Nedenleri ve Yerleşim Yerleri ile Nüfusuna Etkilerinin Ekonomik ve Demografik Yönleri
Yılı 2010
Fakülte/ Birim Kadir Has MYO
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2010-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Banu Baybars-Hawks (Y)
Proje Adı Türkiye'nin Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması
Yılı 2010
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 9.500 TL
 
2009-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Metin Şengül (Y)
Proje Adı Toplu-Eleman İçeren Genişbant Uyumlaştırma Devresi Tasarım Paket Programı Geliştirilmesi
Yılı 2009
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendislik Bölümü
Proje Bütçesi 9.369 TL
 
2009-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Christophe Bisson (Y)
Proje Adı Typology of Competitive Intelligence Practices in Turkish Small Medium Enterprises (SMEs)
Yılı 2009
Fakülte/ Birim KHAS Technology Hub
Proje Bütçesi 14.000 TL
 
2009-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Çağla Diner (Y), Doç. Dr. Şule Toktaş (A)
Proje Adı 2000’ler Türkiye’sinde Kadın Hareketinin Anatomisi: Siyasi Feminizmden Proje Feminizmine
Yılı 2009
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslarası İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 14.930 TL
 
2009-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Uğur Özgöker (Y)
Proje Adı Cibali-Fener-Balat-Ayvansaray Din/Kültür/İnanç Turizmi
Yılı 2009
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararsı İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 39.800 TL
 
2009-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Matthew Gumpert (Y)
Proje Adı Imitation as Nostalgia: American Classicism at the Nashville Parthenon
Yılı 2009
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Amerikan Kültürüve Edebiyatı Bölümü
Proje Bütçesi 10.419 TL
 
2009-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Murat Akser (Y)
Proje Adı Türk Sinemasında Kurgu Estetik Tarihi
Yılı 2009
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü
Proje Bütçesi 14.000 TL
 
2009-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Canan Yıldırım (Y)
Proje Adı Gelişmekte Olan Piyasalarda Yabancı Banka Varlık ve Performansının Belirleyicileri: Türkiye Örneği
Yılı 2009
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
Proje Bütçesi 9.500 TL
 
2008-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Camilla Jensen (Y)
Proje Adı Mergers and Acquisitions in Turkey - An Empirical Evaluation of the Impact Mergers and Acquisitions Have for Firm-Level Performance and Economic Growth in Turkey
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Proje Bütçesi 11.000 TL
 
2008-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Serhan Oksay (Y)
Proje Adı Economic Growth Models, Sustainable Development and Finance of Development
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2008-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Louise Spence (Y), Yrd. Doç. Dr. Melis Behlil (A)
Proje Adı Crafting Truth: Documentary Form and Meaning
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü
Proje Bütçesi 10.800 TL
 
2008-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Banu Baybars Hawks (Y)
Proje Adı Long-term Terrorism in Turkey: The Government, the Media and the Public Opinion
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 10.500 TL
 
2008-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Şule Toktaş (Y), Öğr. Gör. Dr. Çağla Diner (A)
Proje Adı Ulusal Politika, Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Eksenlerinde Kadın Sığınma Evleri: Türkiye Deneyimi
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslarası İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 14.700 TL
 
2008-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Funda Samanlıoğlu (Y), Doç. Dr. Zeki Ayağ (A)
Proje Adı Birçok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi ile Marmara Bölgesi İçin Etkin Bir Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Yılı 2008
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2008-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof.Dr.Clifford Endres (Y)
Proje Adı Edouard Roditi and the Istanbul Connection: A Bio-Bibliographical Study
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2008-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Canan Yıldırım (Y)
Proje Adı Gelişmekte olan Piyasalarda Yabancı Banka Varlığının Belirleyicileri: Türkiye Örneği
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
Proje Bütçesi 14.900 TL
 
2007-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Tansal Güçlüoğlu (Y)
Proje Adı Low Complexity Transmitter and Receiver Design for Next Generation Wireless
Yılı 2007
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
2007-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Meltem Şengün Ucal (Y)
Proje Adı An Empirical Comparison of Model Selection Criteria in Univariate and Multivariate Regression
Yılı 2007
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 1.000 TL