Türkiye İçin Çevresel Katılımcılık Destek Fonu

TEMA Vakfı’nın ortağı olduğu ENV.net-III proje dönemi kapsamında gerçekleşecek “Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık” Hibe Programı-III başvuruları açıldı.

Hibe programının amacı, çevre STK’larının ulusal mercilerle yapıcı bir diyalog geliştirmesine destek olmak, yerelde savunuculuk çalışmalarını desteklemek, vatandaşların kararlara katılımını sağlamak, AB çevre müktesebatına uyum sürecinde çevre alanındaki reformları teşvik etmek ve katılımcılığı artırmaktır. Bu kapsamda, AB politika gündemine yönelik çevre politikalarının proje bölgesinde geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır.

Bu faaliyetler, AB Çevre Müktesebatının başlığı altında yer alan Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED), Stratejik Etki Değerlendirmesi (SÇD), çevresel sorumluluk, çevresel bilgiye erişim, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel kirliliğin kontrolü, kimyasallar, iklim değişikliği ve gürültü başta olmak üzere döngüsel ekonomi konularında başvuran kurum tarafından tespit edilen yerel bir soruna karşı halkın katılımını destekleyici ve çözüm üretme çalışmalarını kapsamaktadır.

Nasıl başvuru yapılır?

Başvurularınızı e-posta ile envnet@tema.org.tr adresine en geç 31 Aralık 2018 saat 17:00’ye kadar(Türkiye saati) yapabilirsiniz.

Hibe talimatları ve başvuru formunu başvuru paketinden indirebilirsiniz.

Sorularınızı en geç 28 Aralık 2018, saat 17:00’ye kadar envnet@tema.org.tr adresine iletebilirsiniz.

 

KAHANE Vakfı 2019 Destek Başvuruları

Eğitim, sağlık, göç ve entegrasyon, erişilebilirlik, hareketlilik başta olmak üzere çeşitli başlıklarda fon veren KAHANE Vakfı’nın 2019 için hibe destek başvuruları 19 Aralık’a kadar devam edecek.

1991 yılında İsviçre’de kurulan ve çalışmalarını yürüten Vakıf 2019’da vereceği destekler için üç temaya odaklandı. 2019’da bu kapsamda engelli bireylerin olanaklara erişimine katkı sağlamak, gençlere kapsayıcı ve yenilikçi eğitimle birlikte yeterliliklerini güçlendirmek ve göçmenlere kapsayıcı toplulukların bir parçası olma şansı tanımak için ulaşılabilirlik, sosyal hareketlilik, göç ve entegrasyon temalarında yürütülecek çalışmalar desteklenecek.

Başvuru için tıklayınız

Fon hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

 

Sivil Düşün Programı Yeni Dönem Destekleri

Türkiye’deki sivil alana katkı sunacak kişi ve örgütleri desteklemek için geliştirilen ve beş farklı kategori altında sunulan Sivil Düşün Destekleri için başvurular başladı.

STÖ’lere ve kişilere etkinlik/Toplantı, örgütlenme, hareketlilik ve ağ oluşturma, savunuculuk ve kampanya  ve iletişim desteği başlıklarında destek sunan ve ayni destek programı olan Sivil Düşün desteklerinde her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı 5.000 Avro olarak belirlendi. Sivil Düşün’e  2018-2020 dönemi süresince her başvurucu birden fazla kez ve birden fazla destek kategorisine başvuru yapabilir, ancak en fazla 10.000 Avro destek alabilir.

Sivil Düşün Desteklerinden kimler yararlanabilir?

 • Aktivistler
 • Sivil toplum örgütleri
 • Dernekler, Vakıflar, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler
 • Sivil toplum ağları ve platformları
 • Sivil inisiyatifler, Kent konseyleri
 • Sendikalar, Kâr amacı gütmeyen şirketler
 • Baroların hak alanlarında çalışan komisyonları
 • Üniversitelerin hak alanlarında çalışan veya sivil toplum birimleri/merkezler

Detaylı bilgi için tıklayınız

Sivil Düşün’e, 2018-2020 dönemi süresince birden fazla kez birden fazla destek kategorisine başvuru yapılabilir.

 

A.J Muste Hafıza Enstitüsü Sosyal Adalet Fonu

Dünyanın dört bir yanındaki tabandan gelen aktivist projeleri destekleyen, küçük bütçeli ve merkezi fon kaynaklarına erişimi az olanlara önceliğin verildiği “Sosyal Adalet Fonu” için başvurular başladı. Fon başvuruları iki adımda gerçekleştirilecek. İlk adımda ön başvuru yapılırken, birinci aşamayı geçenler için tam başvuru süreci başlatılacak.

Muste Enstitüsü Sosyal Adalet Fonu’nun öncelikli olarak desteklediği başlıklar şöyle:

 • Savaş ve Militarizmi Durdurmak
 • Ölüm Cezasını Kaldırmak
 • İşçi Örgütlenmesini Destekleme
 • Göçmen Haklarını Savunma
 • Cezaevi/Hapishane Adaletsizliklerine Karşı Çıkma
 • Nükleer Silah ve Nükleer Gücün Tehlikelerini İfşa Etmek

 

2019 için tarihler şöyle;

 • Son başvuru: 4 Mart 2019 // Sonuçların açıklanması:18 Nisan 2019
 • Son başvuru: 8 Temmuz 2019 // Sonuçların açıklanması:12 Eylül 2019
 • Son başvuru: 14 Ekim 2019   // Sonuçların açıklanması: 7 Aralık 2019

Detaylar için tıklayınız

 

İnsan Hakları Sineması Gösterimleri Destek Fonu

İnsan hakları alanında sinema gösterimlerini destekleyen Movies That Matter için yeni dönem başvuruları başladı.

Destek kapsamında proje başına minimum 7,500 euro- maksimum 10,000 euro maddi kaynak sağlanacak.  Film üretimini desteklemeyen programda insan hakları film festivalleri, LGBT film festivalleri ve mobil sinema projeleri gibi çeşitli etkinliklere kaynak yaratmak mümkün.

Programa son başvuru tarihi 1 Mayıs 2019.

Başvuru ve detaylar için tıklayınız

 

Çocuklara Yönelik Şiddeti Önlemek için: INSPIRE Fonu

Çocuklara yönelik şiddeti önlemek için oluşturulmuş çalışmalarla ilgili uygulamaları yürüten ve 100 ajansın oluşturduğu gayrı resmi bir ağ olan INSPIRE Çalışma Grubu, INSPIRE’ın farkındalık yaratma ve katılım aktivitelerini, düşük ve orta gelirli ülkelerde destekleyecek teklifler için çağrıda bulundu.

INSPIRE, sivil toplum kuruluşlarından özel sektöre kadar çocuklara ve ergenlere karşı şiddeti önlemeyi ve buna tepki vermeyi taahhüt edenler için hazırlanan teknik bir paket olarak tanımlanıyor.

Fon kapsamında 5 bin ila 30 bin dolar arasında destek sağlanacak. Çocuklara yönelik şiddeti önlemeye yönelik çalışmaları destekleyecek projelerin başvurusuna açık olan hibe programı için son başvuru tarihi 31 Aralık 2018.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız