ABD Büyükelçiliği Hibe Çağrısı

ABD Büyükelçiliği hibe çağrısı yayınlandı. Başvurular 17 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. Program öncelikleri arasında;

Ortak Güvenliğin Desteklenmesi

Suriye’de istikrarın gelişmesi,

Radikal ve diğer aşırılık yanlısı gruplarla mücadele,

Her türlü terör ve sınıraşan suçlarla mücadele çabalarını geliştiren projeler

Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi

İnovasyonu Teşvik Etmek ve Girişimciliği Desteklemek

Girişimcilik kavramını ve ilkelerini anlatan,

ağ oluşturma ve mentorluk fırsatlarını teşvik eden,

küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) geliştirme planlaması, pazarlama ve sosyal yardım tekniklerini aktaran projeler

Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi

Doğruluk/Olgu Kontrolü (fact checking),

Belgesel film yapımı,

Hikayeleştirme/Anlatıcılık (storytelling) vb. konularda eğitim ve aktiviteler…

Dezavantajlı kitlelere yönelik eğitimler(Etnik veya dini azınlıklar, LGBTİ, gençler, kadınlar vb.)

Kamusal söylemlere yenilik getiren – yön veren…

Fikir özgürlüğünü teşvik eden,

Kültürel ve sosyal çeşitliliğe saygıyı,

Çoğulculuğu geliştiren kültür – sanat etkinlikleri ve değişim projeleri…

Türk – Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi

Amerikan Kültürü çalışmaları ve

İngilizce eğitim – öğretimi geliştiren,

Amerika’da eğitimin teşvik eden,

Türk gençleri arasında STE(A)M eğitimini yaygınlaştıran projeler

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

Almanya Büyükelçiliği

Genel Bilgi

Almanya Büyükelçiliği'nin; Ekonomi ve Ekonomik İşbirliği başlığı altında; Dış Ticaret Teşviği, Araştırma ve Teknoloji, Almanya'da Yatırım Alanları ve Fuarlar konusunda destekler bulunmaktadır. 
Kültür ve Eğitim Başlığı altında ise; Spor, Mesleki Eğitim, Arkeoloji, Türk- Alman Gençlik Değişimi, Ernst Reuter Girişimi, Almaya'da Yüksek Öğrenim ve Araştırma gibi konularında destekleri mevcuttur. 

Detaylı Bilgi İçin tıklayınız

 

Hollanda Büyükelçiliği

Genel Bilgi

Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülmekte olan MATRA Programı, bir sosyal dönüşüm programı olup Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye'de sosyal alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yönelik bir fon imkânı sunmaktadır. 

Uygun Başvuru Sahipleri:

  • Sivil Toplum Kuruluşları,
  • Merkezi, Bölgesel ve Yerel Otoriteler,
  • Kar Amacı Gütmeyen Eğitim Kurumları.

Detaylı Bilgi İçin tıklayınız

Tarih sınırlaması yoktur.

 

İngiltere Büyükelçiliği

Proje teklifleri aşağıdaki kriterlerden mümkün olduğunca fazlasını karşılamalıdır: 

i) Sivil toplum gelişiminin desteklenmesi, ve özel beceri ve uzmanlık; 
ii) Sürdürülebilir olması 
iii) “Çarpan” etkisi olması; yani olabildiğince geniş bir etki alanına sahip olması 
iv) Açık başarılabilir bir ürün vermesi mümkün olduğu durumlarda, projeler; 
a) özel sektör, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve akademik kurumlar gibi kurumlardan kısmi fon arayışına geçmelidir;
b) İngiliz Büyükelçiliği ve İngiliz Kültür Derneği (British Council) tarafından desteklenen diğer faaliyetler üzerine inşa etmek veya bunları tamamlamak.

Detaylı Bilgi İçin tıklayınız