ErasmusPlus 2019 Teklif Çağrısı

2019 yılı Erasmus+ Program bütçesi, 2018 yılına göre 300 Milyon Avro artarak 3 Milyar Avro oldu.

Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.

Son başvuru: 5 Şubat 2019

Detaylı bilgiye Türkiye Ulusal Ajansı'nın resmi sitesinden ulaşılabilmektedir. 

Avrupa Araştırma Konseyi - European Research Council (ERC)

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council−ERC), öncül (frontier) araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirerek fonlamaktadır. ERC tarafından alınan kararlar ERC Bilim Konseyi’nde bulunan bilim insanları tarafından alınmakta, değerlendirmeler de yine alanında söz sahibi bilim insanları tarafından yapılmaktadır.

Alan Toplam Bütçesi: 13.1 Milyar Avro

ERC genç ve deneyimli araştırmacıları kendi kulvarlarında daha adil değerlendirebilmek amacıyla 3 tip destek sunmaktadır:

1. Starting Grant (StG) – Son başvuru tarihi: Kapandı

2. Consolidator Grant (CoG) – Son başvuru tarihi: 07.02.2019

3. Advanced Grant (AdG) - Son başvuru tarihi: 21.05.2019-29.08.2019

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks-ITN) Çağrısı

ITN çağrısı kapsamındaki araştırma alanlarında herhangi bir konu sınırlaması mevcut değil. ITN Çağrısı, genç araştırmacıların eğitilmesine yönelik projeler geliştirmeye önayak olmayı, birden fazla ülkeden, akademik ve akademik olmayan (sanayi kuruluşu, STK vd.) farklı kuruluşların konusunda deneyimli araştırmacılarını bir araya getirerek sağlıyor.

Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2019

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (Black Sea Cross Border Cooperation) Programı 2. Teklif Verme Çağrısı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı dönemi 2.Teklif Verme Çağrısı Hibe Başvuru Rehberi ve ekleri yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Hibe Başvuru Rehberine ilişkin sorularınızı office@bsb.adrse.ro adresine gönderebilirsiniz.

Süreç hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak için tıklayınız

 

Horizon- Gıda Alanı 2019 Çağrısı

Gıda Alanı 2019 Çağrısı'nda proje başvurusu yapılabilecek üç alt çağrı bulunuyor.

Bu alt çağrılar aşağıda sıralanmakta:

  1.   Sürdürülebilir Gıda Güvenliği – SFS: Sürdürülebilir Gıda Güvenliği çağrısı ile daha dayanıklı ve verimli değer zincirleri, çevreye ve iklime duyarlı birincil üretim sistemleri, rekabetçi gıda endüstrisi, sağlıklı ve güvenli gıda ve beslenme, gıda ve beslenme güvenliği ve sürdürülebilir tarım konularında AB-Afrika İşbirliğini geliştirme, AB-ÇİN Flagship girişiminin uygulanması konularındaki projelere destek verilecek. Bahsi geçen konular özelinde, SFS çağrısı toplamda 19 konu başlığı içermekte olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 282 Milyon Avro.
  2.   Mavi Büyüme – BG: Mavi Büyüme çağrısı kapsamında yeni gelişen mavi büyüme aktivitelerinde inovasyonun artırılması, deniz ve insan sağlığı arasındaki bağın güçlendirilmesi, Antarktik çalışmaları, Karadeniz’in potansiyelinin artırılması konularındaki projelere destek verilecek. Mavi Büyüme çağrısı, bahsi geçen konular özelinde toplamda 6 konu başlığı içermekte olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 89 Milyon Avro.
  3.   Kırsal Kalkınma – RUR: Kırsal Kalkınma çağrısı ile kırsal alanların kalkınmasına yönelik politika ve yeni idare yaklaşımlarının geliştirilmesi, yeni değer zinciri ve iş modellerinin oluşturulması, inovasyon ve yeteneğin geliştirilmesi konularındaki projelere destek verilecek. Bahsi geçen konular özelinde, RUR çağrısı toplamda 9 konu başlığı içermekte olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 84.5 Milyon Avro.

Daha detaylı bilgi almak için Avrupa Komisyonu’nun resmi Ufuk2020 sayfasına buradan erişebilirsiniz

Son başvuru: 23 Ocak 2019

 

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Hibe Programı Küresel Çağrısı

Demokrasi ve insan haklarının sivil toplum girişimleri aracılığıyla yaygınlaştırılmasını amaçlayan ve bir Avrupa Birliği programı olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) küresel çağrısı yayınlandı. DİHAA yeni dönem çağrısı kapsamında hedef olarak belirlenen başlıklar aşağıdaki gibi:

  • Ayrımcılığa uğrayan LGBTİ’lerin hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve hak savunucularının,
  • Küresel alanda idam cezasının kaldırılması yönünde yürütülen sivil toplum faaliyetlerinin,
  • Dijital teknolojiler yardımıyla aktivizm ve katılımcılığın desteklenmesi.

Hibe kapsamında bu üç ayrı başlığa göre değişmek üzere  500000€ – 2000000€ aralığında fon verilecek.

Son Başvuru: 21 Aralık 2018