Kadın-Erkek Ayrımcılığına Karşı Yazım Rehberi

Kadın-erkek eşitsizliğini gözler önüne seren, kürtaj, çocuk sayısı, kadının çalışması ve aile yaşamı konusunda toplumun nabzını ortaya koyan Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin, “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırması”nın içeriğinde dikkat çeken noktalar, bir yazım rehberi olarak yayımlandı.Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil, “Türkçede sözcükler İngilizce, Almanca, Arapça ya da Yunanca gibi dillerden farklı olarak, eril ve dişil olarak ayrılmaz. Ayrıca üçüncü tekil kişi zamiri (O) de kadın ve erkek için farklı kullanılmaz. Ancak bu durum Türkçenin cinsiyetçilikten uzak olmadığı anlamına gelmez. Kadınların daha özgür, iş ve toplumsal hayatta eşitlik isteyen, şiddete ve aile baskısına karşı gelen ve hızla ilerleyen bir yapıda olduğu Türkiye’de bazı mesleklerin, kelimelerin, ifadelerin sadece erkeklere özgü olduğu varsayımından hareketle, bu tür sözcüklerin önüne gereksiz biçimde “kadın” vurgusu yaparak kadını ötekileştiren ifadelerden kaçınılmalı. Örneğin, “Kadın başbakan, Kadın yönetici, Kadın milletvekili, Kadın yazar, Kadın gazeteci” ifadelerine baktığımızda hali hazırda ‘kadın’ mesleği olarak görülen mesleklerde ise ‘kadın’ sözcüğünü eklememek yine aynı örtük ayrımcılığa işaret etmektedir” dedi.AYRIMCILIK İÇEREN SÖZCÜKLER EŞİTLİK ANLAYIŞINI ZEDELİYORDoç. Dr. Mary Lou O’Neil, “Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin hazırlamış olduğu Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bir Yazım Rehberi, toplumda alışık olduğumuz eril dili değiştirmek ve daha eşitlikçi bir toplumsal iletişim yaratmak için bir fırsat sunuyor. Rehberde sunulan örnekler ve fikirler üniversitemizin, başta Türk dili olmak üzere, pek çok dersinde kullanılacak, yazım konusunda eğitmenlere ve öğrencilere yardımcı olacaktır. Toplumun sadece erkeklerden oluşmadığını ve ayrımcılık içeren sözcüklerin eşitlik anlayışına zarar getirdiğini göstermek açısından rehberin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye ekledi.Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil koordinatörlüğünde, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şule Toktaş, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Suncem Koçer ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, katılımıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”, Nisan 2015’te Türkiye nüfusunun genel temsiliyetine sahip 26 kent merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve üzeri 1.000 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Ankete katılanların yüzde 50,7’sini kadınlar, yüzde 49,3’ünü de erkekler oluşturdu.Rehber