2019-BAP-03
Coordinator (C)/ Researcher (R) Asist. Prof. Sezin Öner (C) Prof. Dr. Sami Gülgöz (R)
Project Code and Title Neleri Hatırlıyoruz, Neler Unutuluyor, Neler Bekliyoruz? Türkiye’de Toplumsal Bellek Temsilleri
Start/End Date 14.02.2019-14.02.2020
Faculty/unit İİSBF: Uluslararası İlişkiler, Psikoloji
Project Budget 68.640,00
2019-BAP-02
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof. Dr. Mustafa Aydın (C), Prof. Dr. Mitat Çelikpala (R), Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (R), Assoc. Prof. Cihan Dizdaroğlu (R), Öğr. Gör. Soli Özel (R)
Project Code and Title Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları 2019
Start/End Date 1.02.2019-1.06.2019
Faculty/unit İİSBF: Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimİ
Project Budget 76.145,84 TL
2019-BAP-01
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Mary Lou O’Neil (C), Assist. Prof. Aslı ÇarkoAssist. Proflu (R)
Project Code and Title Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması--5/Public Perceptions of Gender Roles and the Status of Women in Turkey- Year 5
Start/End Date 27.12.2018-1.01.2019
Faculty/unit Toplumsal Cinsiye Merkezi; İİSBF: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji
Project Budget 65.400,00 TL
2018-BAP-20
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof. Mustafa Aydın (C), Prof. Mitat Çelikpala (R), Prof. Osman Z. Zaim (R), Prof. Banu Baybars Hawks (R), Prof. H. Murat Güvenç (R), Assoc. Prof. Emrah Karaoğuz (R), Assoc. Prof. Cihan Dizdaroğlu (R)
Project Code and Title Turkey Social-Political Trends Survey
Start/End Date 1.10.2018-1.1.2019
Faculty/unit FESS: International Relations, Economics, Political Science and Public Administration; CF: Public Relations and Publicity
Project Budget 73.895,84 TL
2018-BAP-19
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof. Arzu Erdem (C), Assoc. Prof. Sait Ali Köknar (R), Assist Prof. Ezgi Tuncer(R), Research Asist. Gürbey Hiz (R), Mehmet Manyas (R), Serap Özyurt(R)
Project Code and Title REŞAT EKREM KOÇU: THE INCOMPLETE ISTANBUL ENCYCLOPEDIA
Start/End Date 1.11.2018-1.11.2019
Faculty/unit FAD: architecture, interior design, environmental design Informaton Center
Project Budget 99.800 TL
2018-BAP-18
Coordinator (C)/ Researcher (R) Volkan Ş. Ediger (C), Gökhan Kirkil (R), Emre Çelebi (R), Meltem Ucal (R), Çiğdem Kentmen (R, İEÜ)
Project Code and Title Turkish Public Preferences for Energy-3
Start/End Date 1.11.2018-1.11.2019
Faculty/unit FENS :ESE, Industrial Engineering ., FESS: Economy
Project Budget 56.800 TL
2018-BAP-17
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assist. Prof. Konca Şaher (C), Dr. Solmaz Khoshkholghi (R)
Project Title Optimization of Interior and Acoustic Design in Practice Rooms for Different Musical Instruments in Music Education
Year 2018
Faculty/Unit STF:  Interior Architecture and Environmental Design
Project Budget TL 47.500
2018-BAP-16
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Ayşe Nur Erek (C), Prof.Dr. Arzu Erdem (R), Assist. Prof. Mustafa Çağhan Keskin(R), Assist. Prof. Mustafa Kaan Sağ(R), Research Assist. Gürbey Hiz(R), Prof. Dr. Bülent Diken(A)
Project Title An ‘Ephemeral Memory, Industry, Tobacco And Women Centered’ Design Research In Turkey Within the Span Of Past Two Centuries
Year 2018
Faculty/Unit STF: Industrial Design, Interior Architecture and Environmental Design, Architecture
Project Budget TL 42.070
2018-BAP-15
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof.Dr. Hasan Dağ (C), Dr. E. Fatih Yetkin (R), Assoc. Prof. Mehmet N. Aydın (R), Assist. Prof. Tamer Dağ (R)
Project Title Setting up the research units of Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection Research and Implementation Center of Kadir Has University
Year 2018
Faculty/Unit Business F .: Management Information Systems, FENS: Computer Eng.
Project Budget TL 99.496
2018-BAP-14
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Mehmet N. Aydın (C), Prof.Dr. Hasan Dağ (R), Dr. N. Ziya Perdahçı (R)
Project Title Digital Trace Data Driven Anomalous Link Detection
Year 2018
Faculty/Unit Faculty of Management : Management Information Systems
Project Budget TL 69.358
2018-BAP-13
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assist. Prof. Eliya Büyükkaya (C), Waqar Ishaq (R)
Project Title İşbirlikli  kümeleme,  saklı  birleşik  özellikler,  genel  özelliklerin  değerlendirilmesi
Year 2018
Faculty/Unit Faculty of Engineering and Natural Science  : Computer Engineering
Project Budget TL 47.882
2018-BAP-12
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Dimitrios Triantaphyllou (C), Hüseyin Yılmaz (R), Simla Yavaş (R)
Project Title Türkiye’de Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin Algıları ve Hedeflere Yönelik Faaliyetlerinin Analizi
Year 2018
Faculty/Unit Faculty of Economics and Administrative Sciences: International Relations
Project Budget TL 24.800
2018-BAP-11
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof Dr. Feza Kerestecioğlu (C), Prof. Dr. Yasemin Bayyurt (R)
Project Title Blended Methods in Engineering Education
Year 2018
Faculty/Unit Faculty of Engineering and Natural Science: Computer Engineering
Project Budget TL 1.000
2018-BAP-10
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assist. Prof. Belma Öztürkkal (C), Prof. Dr. Matti Keloharju  (A)
Project Title Yatırım Fonlarında Pay Taleplerine Göre Likidite Hareketleri
Year 2018
Faculty/Unit Faculty of Management: İnternational Trade and Finance
Project Budget TL 20.000
2018-BAP-09
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assist. Prof. Ahu Gökçe (C), Prof. Dr. Thomas Geyer (R)
Project Title Top-down Modulation of Spatial Attention Mechanisms
Year 2018
Faculty/Unit Faculty of Communication, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences : Psychology
Project Budget TL 42.600
2018-BAP-08
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assist. Prof. Öznur Yaşar Diner (C)
Project Title Computational Complexity of Coloring and List Coloring for Restricted Graph Classes
Year 2018
Faculty/Unit Faculty of Engineering and Natural Science  : Computer Engineering
Project Budget TL 39.765
2018-BAP-07
Coordinator (C)/ Researcher (R) Dr. Cihan Dizdaroğlu (C), Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (C), Prof. Dr. Mustafa Aydın (R)
Project Title Research on Public Perceptions on Turkish Foreign Policy
Year 2018
Faculty/Unıt Administrative and Social Sciences: Political Science and Public Administration, KHAS Istanbul Studies Center
Project Budget TL 49.070
2018-BAP-06
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof. Dr. Nurhan Davutyan (C), Asst. Prof. Hasan Tekgüç (R), Elmas Hanedar (R, Sakarya Üniv.)
Project Title Size, regional and ethnic composition of Agricultural Bank credits and farm finance in Turkey, 1908-1914
Year 2018
Faculty/Unit Faculty of Management: International Trade and Finance, FEAS: Economics
Project Budget TL 52.339
2018-BAP-05
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Ceyda Maden Eyiusta (C)
Project Title Exploring the Personal, Job-Related, and Organizational Antecedents of Job Crafting and Feedback Seeking among SME Employees in Turkey
Year 2018
Faculty/Unit Faculty of Management: Business Administration
Project Budget TL 26.000
2018-BAP-04
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (C), Assoc. Prof. Eser Selen (R), Dr. John V. Bowlus (R, Visiting Scientist)
Project Title Mythmaking in Oil-Scarce States: Analysis of Turkey and Comparison with Morocco, Jordan, or Kyrgyzstan
Year 2018
Faculty/Unit Faculty of Engineering and Natural Sciences: Energy Systems Engineering, Faculty of Communication: Visual Communication Design, CESD- Center for Energy and Sustainable Development
Project Budget TL 100.000
2018-BAP-03
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof. Dr. H. Murat Güvenç (C), Ayşe Nur Akdal (R, Visiting Researcher)
Project Title “Sanayileşme Öncesi Haliç ve Boğaz Kıyılarının Sosyal ve Mekansal Yapısı: Bostancıbaşı Defterleri Üzerinde Sayısal Çözümlemeler”
Year 2018
Faculty/Unit Administrative and Social Sciences: Political Science and Public Administration, KHAS Istanbul Studies Center
Project Budget TL 54.425
2018-BAP-02
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Fatma Kanca (C)
Project Title Yerel Olmayan Sınır Koşullu Zamana Göre Kesirli Parabolik Denklemler İçin Ters Problemler
Year 2018
Faculty/Unit Faculty of Management: Accounting and Financial Management
Project Budget TL 6.599
2018-BAP-01
Coordinator (C)/ Researcher (R) PhD Cihan Dizdaroğlu (C), Prof. Dr. Mustafa Aydın (R), Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (R), Prof. Dr. Osman Zaim (R), Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (R)
Project Title Research on Social and Political Trends of Turkey, 2017
Year 2017
Faculty/Unit Center for Turkish Studies; Administrative and Social Sciences: International Relations; Economics, Faculty of Communication: Visual Communication Design; Public Relations and Information
Project Budget TL 52.485
2017-BAP-21
Coordinator (C)/ Researcher (R) Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou (C), Prof. Dr. Serhat Güvenç (A), Doç. Dr. Konstantinos Ifantis (A), Emre Metin Bilginer (R)
Project Title Foreign Policy Choices and Perceptions: A Comparative Study of Turkish and Greek Elites
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: International Relations
Project Budget TL 59.350
2017-BAP-20
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof. Dr. Asker Kartarı (C)
Project Title BALAT’TA GÜNDELİK YAŞAM: 1940- 2017
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Communication: Advertising
Project Budget TL 97.000
2017-BAP-19
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Ahmet Yücekaya (C), Prof. Dr. Ayşe Bilge (R), Assist. Prof. Esra Ağca Aktunç (R)
Project Title Annual natural gas demand forecasting for free eligible customers under take-or-pay constraint, demand uncertainty and storage constraint
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Engineering and Natural Sciences: Industrial Engineering
Project Budget TL 21.000
2017-BAP-18
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Eylem Yanardağoğlu (C), Hazal Özgü Ertaş (R)
Project Title Üniversite gençlerinin sosyal medya üzerinden haber tüketim alışkanlıkları (Britanya, Türkiye, Yunanistan)
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Communication: New Media
Project Budget TL 14.000
2017-BAP-17
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assist. Prof. Baran Tander (C), Assist. Prof. Atilla Özmen (R)
Project Title Post-Operatif Böbrek Kanseri Hastaları İçin Prognoz Öngörü Modelleri ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi
Year 2017
Faculty/Unit Kadir Has Vocational School: Radio and Television Technology Program, Faculty of Engineering and Natural Sciences: Electrical - Electronics Engineering
Project Budget TL 21.800
2017-BAP-16
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Funda Samanlıoğlu (C), Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge (R)
Project Title Determination of Efficient Vaccination Strategies for Influenza Type Epidemics
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Engineering and Natural Sciences: Industrial Engineering
Project Budget TL 16.800
2017-BAP-15
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Metin Şengül (C), Göker Eker (R)
Project Title Analysis of Structures with Shunt Capacitors Separated by Transmission Lines
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Engineering and Natural Sciences: Electrical - Electronics Engineering
Project Budget TL 18.000
2017-BAP-14
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Mary Lou O’Neil (C)
Project Title Examining Masculinity and Femininity in Turkey
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: Political Science and Public Administration
Project Budget TL 97.960
2017-BAP-13
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Mary Lou O’Neil (C), Assist. Prof. Aslı Çarkoğlu (R)
Project Title Public Perceptions of Gender Roles and the Status of Women in Turkey- Year 4
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: Political Science and Public Administration, Psychology
Project Budget TL 54.000
2017-BAP-12
Coordinator (C)/ Researcher (R) Dr. Elif Akçalı (C), Dr. Esin Paça Cengiz (C)
Project Title An Audiovisual Encylopedia of Cinema in Turkey: Cinematic Locations
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Communication: Radio, Television and Cinema
Project Budget TL 23.350
2017-BAP-11
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof. Şule Toktaş (C)
Project Title Migration from Turkey to the Americas
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: Political Science and Public Administration
Project Budget TL 44.200
2017-BAP-010
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Meltem Ucal (C)
Project Title Macroeconomic Factors Influencing Real Estate Markets on Several Counts in İstanbul and Modelling
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: Economics
Project Budget TL 52.218
2017-BAP-09
Coordinator (C)/ Researcher (R) Asst. Prof. Taner Arsan (C), Assoc. Prof. Mehmet Aydın (R), Asst. Prof. Orçun Kepez (R), Lect. Dr. Selin Tunalı Üst (R)
Project Title Behavior Mapping with High Accuracy Indoor Positioning using Ultra Wide Band (UWB) Sensors
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Engineering and Natural Sciences: Computer Engineering, Management Information Systems; Faculty of Art and Design: Interior Architecture and Environmental Design
Project Budget TL 44.957
2017-BAP-08
Coordinator (C)/ Researcher (R) Asst. Prof. Nur Ayvaz Çavdaroğlu (C)
Project Title Behavioral Studies in Revenue Management
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: International Trade and Finance
Project Budget TL 9.600
2017-BAP-02
Coordinator (C)/ Researcher (R) Asst. Prof. Elif Akben Selçuk (C)
Project Title Factors Affecting Private Pension Plan Participation,  Opt-Out Decision and The Characteristics of the Chosen Plan in Turkey
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: Business Administration
Project Budget TL 20.827
2017-BAP-06
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof. Volkan Ş. Ediger (C), Asst. Prof. Gökhan Kirkil (R), Asst. Prof. Emre Çelebi (R), Assoc. Prof. Meltem Şengün Ucal (R)
Project Title Turkish Public Preferences for Energy-2
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Engineering and Natural Sciences: Energy Systems Engineering, Industrial Engineering; Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: Economics
Project Budget TL 56.800
2017-BAP-05
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Mary Lou O'Neil (C), Asst. Prof. Aslı Çarkoğlu (R), Asst. Prof. Suncem Koçer (R)
Project Title Public Perceptions of Gender Roles and the Status of Women in Turkey 2017
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: Political Science and Public Administration, Pyschology; Faculty of Communication: Public Relations and Information
Project Budget TL 48.560
2017-BAP-04
Coordinator (C)/ Researcher (R) Asst. Prof. Eser Selen (C), Namalie Jayasinghe (R)
Project Title A Discourse Analysis of Gender Equality and Violence against Women in Turkey
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Communication: Communication Design; Gender and Women’s Studies Center
Project Budget TL 25.090
2017-BAP-03
Coordinator (C)/ Researcher (R) Asst. Prof. Hasan Tekgüç (C)
Project Title Estimating a Social Policy Relevant Multidimensional Poverty Index for Turkey
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: Economics
Project Budget TL 52.400
2017-BAP-02
Coordinator (C)/ Researcher (R) Assoc. Prof. Sinem Akgül Açıkmeşe (C)
Project Title Public Perceptions on Turkey’s Foreign Policy 2017
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: International Relations
Project Budget TL 35.182,16
2017-BAP-01
Coordinator (C)/ Researcher (R) Prof. Banu Baybars Hawks (C), Prof. Mustafa Aydın (R), Prof. Hasan Bülent Kahraman (R), Prof. Osman Zaim (R)
Project Title Research on Social and Political Trends of Turkey - 2016
Year 2017
Faculty/Unit Faculty of Communication: Public Relations and Information, Communication Design; Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences: International Relations, Economics
Project Budget TL 45.000
2016-BAP-11
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Sinem Akgül Açıkmeşe (C), Res. Asst. Şükriye Gökçe Gezer (R)
Project Title Public Perceptions on Turkey’s Foreign Policy-2016
Year 2016
Faculty/Unit Faculty of Economics Administrative and Social Sciences, Department of International Relations
Project Budget TL 29.618
2016-BAP-10
Coordinator (C)/Researcher (R) Dr. Şehnaz Şişmanoğlu (C), Songül Tuncalı (R)
Project Title A Neglected Stage in the Social History of Turkish Language: Discussions About Turkish in 19th Century Karamanlidika Publishings
Year 2016
Faculty/Unit School of Foreign Languages, Department of Modern Languages
Project Budget TL 18.100
2016-BAP-09
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof. Asker Kartarı (C)
Project Title Intermarriages in Turkey
Year 2016
Faculty/Unit Faculty of Communication, Department of Advertising
Project Budget TL 48.700
2016-BAP-08
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Aslı Çarkoğlu (C); Assoc. Prof. Mary Lou O’Neil (R); Prof. Şule Toktaş (R); Prof. Banu Baybars Hawks (R); Asst. Prof. Suncem Koçer (R)
Project Title Public Perceptions of Gender Roles and the Status of Women in Turkey
Year 2016
Faculty/Unit Faculty of Economics Administrative and Social Sciences, Department of Psychology, Department of Political Science and Public Administration; Faculty of Communication, Department of Public Relations and Information
Project Budget 41.000 TL
2016-BAP-07
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Çiğdem Bozdağ (C); Prof. Banu Baybars Hawks (R); Assoc. Prof. Eylem Yanardağoğlu (R)
Project Title Trends in New Media Use in Turkey
Year 2016
Faculty/Unit Faculty of Communications, Department of New Media
Project Budget 31.500 TL
2016-BAP-06
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Eray Yücel (C); Asst. Prof. Volkan Yeniaras (R); Assoc. Prof. Ali Akkemik (R)
Project Title Cultural Evolution and Prosociality in Turkey
Year 2016
Faculty/Unit Faculty of Economics Administrative and Social Sciences, Department of Economics
Project Budget 96.155 TL
2016-BAP-05
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof. Banu Baybars Hawks (C); Prof. Mustafa Aydın (R); Prof. Hasan Bülent Kahraman (R); Prof. Osman Zaim (R)
Project Title The Seventh Research on Social and Political Trends of Turkey
Year 2016
Faculty/Unit Faculty of Communications, Department of Public Relations and Information; Faculty of Economics Administrative and Social Sciences
Project Budget 40.000 TL
2016-BAP-04
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Gökhan Kirkil (C); Asst. Prof. Emre Çelebi (R); Assoc. Prof. Meltem Şengün Ucal (R); Prof. Volkan Ediger (Advisor)
Project Title Turkish Public Preferences for Energy
Year 2016
Faculty/Unit Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Energy Systems Engineering; Faculty of Economics Administrative and Social Sciences
Project Budget 49.732 TL
2016-BAP-03
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Özgür Orhangazi (C)
Project Title An Empirical Analysis of the Industrial Sector in Turkey: Research and Development Investment and External Dependency
Year 2016
Faculty/Unit Faculty of Economics Administrative and Social Sciences, Department of Economics
Project Budget 33.125 TL
2016-BAP-02
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Ali Akkemik (C)
Project Title Happiness and Life Satisfaction in Turkey
Year 2016
Faculty/Unit Faculty of Economics Administrative and Social Sciences, Department of Economics
Project Budget 61.480TL
2016-BAP-01
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Mary Lou O’Neil (C)
Project Title The Provision of Abortion Services in Turkey
Year 2016
Faculty/Unit Faculty of Economics Administrative and Social Sciences, Department of Political Science and Public Administration
Project Budget 15.600TL

2015-BAP-08
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Çağla Diner (C)
Project Title Microcredit Experiences of Poor Women in Batman and Istanbul
Year 2015
Faculty/Unit Faculty of Economics Administrative and Social Sciences, Department of Political Science and Public Administration
Project Budget TL 26.930
2015-BAP-07
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Dimitrios Triantaphyllou (C); Hande Dizdaroğlu (PhD Student, R)
Project Title National Role and Foreign Policy: A Descriptive Study of Turkish Elites
Year 2015
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of International Relations
Project Budget 44.717,53 TL
   
2015-BAP-06
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Sinem Akgül Açıkmeşe (C); Res. Asst. Şükriye Gökçe Gezer (R)
Project Title Public Perceptions on Turkey’s Foreign Policy
Year 2015
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of International Relations
Project Budget 15.070 TL
   
2015-BAP-05
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Eylem Yanardağoğlu (C); Sida Dilara Denci (MA Student, R)
Project Title Protest Persistence: The Endurance of Twitter Communication in the Face of the Crackdown on Occupy Gezi
Year 2015
Faculty/Unit Faculty of Communication, Department of New Media
Project Budget 7.500 TL
   
2015-BAP-04
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof. Banu Baybars-Hawks (C), Prof. Mustafa Aydın (R), Prof. Hasan Bülent Kahraman (R), Prof. Osman Zaim (R)
Project Title The 6th Research on Social and Political Trends of Turkey
Year 2015
Faculty/Unit Faculty of Communication, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
Project Budget 33.000 TL
 
2015-BAP-03
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Mary Lou O'Neil (C), Prof. Şule Toktaş (R), Prof. Banu Baybars Hawks (R), Assoc. Prof. Aslı Çarkoğlu (R), Asst. Prof. Suncem Koçer (R)
Project Title Public Perceptions of Gender Roles and the Status of Women in Turkey
Year 2015
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Faculty of Communications
Project Budget 30.000 TL
 
2015-BAP-02
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Suncem Koçer (C), Fezal Tapramaz (Research Assistant)
Project Title News Culture in Turkey: Production and Circulation Discourses in the New Media Era
Year 2015
Faculty/Unit Faculty of Communication
Project Budget 20.000 TL
 
2015-BAP-01
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof. Şule Toktaş (C)
Project Title Border Politics and Border Crossings: A Case Study on Turkey-Georgia Land Border at Sarp Gate
Year 2015
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
Project Budget 39.000 TL
 
2014-BAP-11
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. S. Arhan Ertan (C)
Project Title The Effects of Trade Liberalization on the Labour Share of Income: An Investigation for OECD Countries
Year 2014
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
Project Budget 21.000 TL
 
2014-BAP-10
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Özgür Orhangazi (C)
Project Title An Empirical Analysis of the Nonfinancial Corporate Sector in Turkey: Growth, Investment and Fragility
Year 2014
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
Project Budget 25.000 TL
 
2014-BAP-09
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof. Bülent Mengüç (C)
Project Title Hizmet Örgütlerinde Yönetici ve Hizmet Elemanı İlişki Farklılaşmasının Hizmet İklimi ile Bağlantısının Araştırılması
Year 2014
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
Project Budget 29.000 TL
 
2014-BAP-08
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Volkan Yeniaras (C)
Project Title İçsel (İntrinsle) Dindarlık, Materyalizm, Tüketici Borçluluğu ve Tüketici Refahı: Türkiye Örneği
Year 2014
Faculty/Unit Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
Project Budget 35.000 TL
 
2014-BAP-07
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Christophe Bisson (C)
Project Title Development of Strategic Early Warning System Based on Graph Theory
Year 2014
Faculty/Unit Faculty of Engineering and Natural Sciences
Project Budget 28.012 TL
 
2014-BAP-06
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof. Hasan Dağ (C)
Project Title Gerçek Zamanlı Büyük Veri Analizi için Konsept Doğrulaması
Year 2014
Faculty/Unit Dept. of Management Information Systems
Project Budget 40.242 TL
 
2014-BAP-05
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Mehmet Aydın (C)
Project Title Çevrimiçi Sağlık Platformu Klik ve Topluluk Sosyal Analizi
Year 2014
Faculty/Unit Dept. of Management Information Systems
Project Budget 26.500 TL
 
2014-BAP-04
Coordinator (C)/Researcher (R) Lecturer Dr. Ömer Faruk Görçün. (C)
Project Title Türkiye'de Proje Lojistiği ve Ağır ve Havaleli Yüklerin Taşınmasında Teknik ve Alt Yapıya İlişkin Problemlerin Analiz Edilmesi ve Çözüm Önerileri
Year 2014
Faculty/Unit Dept. of Logistics
Project Budget 15.000 TL
 
2014-BAP-03
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof. Deniz Bayrakdar (C)
Project Title Türk Sinemasında Okyanus Duygusu
Year 2014
Faculty/Unit Dept. of Radio- Television and Cinema
Project Budget 7.000 TL
 
2014-BAP-02
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. İrem İnceoğlu (C)
Project Title Tribünlerden Sokağa: Futbol Taraftar Gruplarının Toplumsal Muhalefet Hareketlerine Katılımı
Year 2014
Faculty/Unit Dept. of Public Relations and Information
Project Budget 21.780 TL
 
2014-BAP-01
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof. Banu Baybars-Hawks (C)
Project Title Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması
Year 2014
Faculty/Unit Dept. of Public Relations and Information
Project Budget 30.000 TL
 
2013-BAP-11
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Habib Şenol (C)
Project Title Görünür Işıkla Haberleşme Sistemi Prototipinin Gerçeklenmesi ve Başarımlarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Year 2013
Faculty/Unit Dept. of Computer Engineering
Project Budget 29.374 TL
 
2013-BAP-10
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Şebnem Eşsiz Gökhan (C)
Project Title Sinir Hücresi GABA Reseptör Proteinlerinin Çalışma Dinamiklerinin Simülasyonu ve Sedatif ilaçlarla Etkileşimleri
Year 2013
Faculty/Unit Dept. of Bioinformatics and Genetics
Project Budget 19.000 TL
 
2013-BAP-09
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Lerna Yanık (C)
Project Title Brands, States and Places: Turkish Airlines (THY) as an Instrument of Turkish Foreign Policy
Year 2013
Faculty/Unit Dept. of Political Science and Public Administration
Project Budget 22.800 TL
 
2013-BAP-08
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Sinem Akgül Açıkmeşe (C)
Project Title Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları
Year 2013
Faculty/Unit Dept. of International Relations
Project Budget 13.700 TL
 
2013-BAP-07
Coordinator (C)/Researcher (R) Dr. Perrin Öğün Emre(C)
Project Title Alternatif Bir Kamusal Alan Olarak Twitter: Türkiye’de Kürtaj meselesi Etrafında Twitter’da yapılan tartışmaların İçerik Analizi
Year 2013
Faculty/Unit Dept. of Public Relations and Information
Project Budget 24.685 TL
 
2013-BAP-06
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Ali Akkemik (C)
Project Title Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşmasının Genel Denge Analizi
Year 2013
Faculty/Unit Dept. of Economics
Project Budget 17.280 TL
 
2013-BAP-05
Coordinator (C)/Researcher (R) Lec. Dr. Elif Akben Selçuk (C)
Project Title The Impact of Mergers and Acquisitions on the Performance of Turkish Companies
Year 2013
Faculty/Unit Dept. of Business Administration
Project Budget 25.000 TL
 
2013-BAP-04
Coordinator (C)/Researcher (R) Lec. Dr. H. Pınar İmer (C)
Project Title Human Resources Management Climate in Organiztions: Assessing and Testing its Role in Work Outcomes in Turkey
Year 2013
Faculty/Unit Dept. of Business Administration
Project Budget 25.000 TL
 
2013-BAP-03
Coordinator (C)/Researcher (R) Dr. Belma Öztürkkal (C)
Project Title Kriz Yatırımcı Davranışı ve Spekülatif Yaklaşım
Year 2013
Faculty/Unit Dept. of International Trade and Finance
Project Budget 30.000 TL
 
2013-BAP-02
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Eser Selen (C)
Project Title Mekandaki Hayaletler: Cibali Tekel Tütün Fabrikasında Çalışmış Kadınlarla Yapılacak Sözlü Tarih Çalışması
Year 2013
Faculty/Unit Dept. of Communication Design
Project Budget 17.900 TL
 
2013-BAP-01
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof. Banu Baybars Hawks (C)
Project Title Türkiye Sosyal Eğilimler Araştırması
Year 2013
Faculty/Unit Dept. of Public Relations and Information
Project Budget 27.500 TL
 
2012-BAP-03
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Meltem Ucal (C); Assoc. Prof. Şule Toktaş (R);
Asst. Prof. Mary Lou O' Neil (R)
Project Title Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyetin Etkisi: Türkiye'deki Kadın ve Erkek Akademisyenlerin Ücret Farklılığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Year 2012
Faculty/Unit Dept. of International Relations, Economics, American Culture and Literature
Project Budget 15.000 TL
 
2012-BAP-02
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Çağrı Yalkın (C)
Project Title Türk Dizi Filmlerinin Eski Osmanlı Kültürel Etki Alanında Algılanması: Pazarlama Stratejileri ve Ülke İmajı Odaklı Araştırma
Year 2012
Faculty/Unit Dept. of Radio, Television and Cinema
Project Budget 4.500 TL
 
2012-BAP-01
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Özgür Orhangazi (C)
Project Title Sermaye Akımları ve İktisadi Kalkınma:Teorik ve Ampirik İnceleme
Year 2012
Faculty/Unit Dept. of Economics
Project Budget 25.000 TL
 
2011-BAP-10
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Tansal Güçlüoğlu (C)
Project Title Frekans Seçici Kanallarda Uzay Zaman Kodlamalı Sistemler İçin Düşük Karmaşıklıklı Algoritmaların Geliştirilmesi ve Başarım Analizi
Year 2011
Faculty/Unit Dept. of Computer Engineering
Project Budget 15.000 TL
 
2011-BAP-09
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Sedat Aybar (C)
Project Title İstanbul'daki Afrikalı Göçmenler Arasında Toplumsal Katmanlaşma
Year 2011
Faculty/Unit Dept. of Economics
Project Budget 15.000 TL
 
2011-BAP-08
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Mary Lou O'Neil (C)
Project Title The Effect of American Popular Culture on Turkish Young People
Year 2011
Faculty/Unit Dept. of American Culture and Literature
Project Budget 15.000 TL
 
2011-BAP-07
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Öznur Yaşar Diner (C)
Project Title Çizge Arama Problemi ve Varyasyonlarının Çözümleri ve Uygulamaları
Year 2011
Faculty/Unit Dept. of Information Technologies
Project Budget 14.041 TL
 
2011-BAP-06
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Habib Şenol (C)
Project Title Akustik Haberleşmesi için İşbirlikli Çeşitleme Sistemleri Analizi ve Tasarımı
Year 2011
Faculty/Unit Dept. of Electrical- Electronics Engineering
Project Budget 7.200 TL
 
2011-BAP-05
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Başak Ş. Muratoğlu (C)
Project Title Reading the Social Control Mechanisms Through Cultural Productions: The Case of İstanbul
Year 2011
Faculty/Unit Dept. of Communication Design
Project Budget  
2011-BAP-04
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof. Hasan Dağ (C)
Project Title Türk (Tıbbi) Veriler için Veri Madenciliği Uygulamaları
Year 2011
Faculty/Unit Dept. of Information Technologies
Project Budget 24.000 TL
 
2011-BAP-03
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Cem Özen (C); Asst. Prof. Zeki Bozkuş (R)
Project Title Monte Carlo Algoritmalarının Grafik İşlem Üniteleri Üzerinde Hızlandırılması
Year 2011
Faculty/Unit Dept. of Information Technologies; Dept. of Computer Engineering
Project Budget 18.500 TL
 
2011-BAP-02
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Hüseyin Bilgin (C); Asst. Prof. Mary Lou O'Neil (R)
Project Title Kadınların Çalışma Kararları Üzerinde Dini İnançların Etkisi: Türkiye Örneği
Year 2011
Faculty/Unit Dept. of International Trade and Finance; Dept. of American Culture and Literature
Project Budget 14.937 TL
 
2011-BAP-01
Coordinator (C)/Researcher (R) Lec. Dr.Tuğba Arzu Özal (C)
Project Title Nörotransmitter Moleküllerin, (Öncelikli Olarak İnsan Dopamin Transportörünün) Etkileşim İçinde Oldukları Mekanizmaların Biyoenformasyon Yöntemleriyle Aydınlatılması ve Uygun İlaçların Tasarlanması
Year 2011
Faculty/Unit Dept. of Computational Biology and Informatics
Project Budget 17.761 TL
 
2010-BAP-05
Coordinator (C)/Researcher (R) Lec. Dr. Baran Tander (C); Asst. Prof. Atilla Özmen (R);
Lec. Dr. Murat Başkan (R)
Project Title TV Yayınlarındaki Akıllı İşaretlerin Çeşitli Örüntü Tanıma Yöntemleriyle Algılanması ve Sınıflandırılması
Year 2010
Faculty/Unit Vocational School of Kadir Has; Dept. of Electrical-Electronics Engineering
Project Budget 2.450 TL
 
2010-BAP-04
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Demet Akten Akdoğan (C)
Project Title Beta-2 adrenerjik reseptör proteinin dinamik yapısının araştırılması ve bilgisayar destekli ilaç tasarımındaki önemi
Year 2010
Faculty/Unit Dept. of Information Technologies
Project Budget 13.730 TL
 
2010-BAP-03
Coordinator (C)/Researcher (R) Lec. Dr. Murat Öztürk (C)
Project Title 1980 Sonrası Yıllarda Türkiye’de Tarımda ve Kırda Dönüşüm Dinamikleri
Year 2010
Faculty/Unit Vocational School of Kadir Has
Project Budget 15.000 TL
 
2010-BAP-02
Coordinator (C)/Researcher (R) Lec. Dr. Beşir Topaloğlu (C)
Project Title 1980 Sonrasında İç Göç Eğilimleri; İç Göç Türleri, Nedenleri ve Yerleşim Yerleri ile Nüfusuna Etkilerinin Ekonomik ve Demografik Yönleri
Year 2010
Faculty/Unit Vocational School of Kadir Has
Project Budget 15.000 TL
 
2010-BAP-01
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Banu Baybars-Hawks (C)
Project Title Türkiye'nin Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması
Year 2010
Faculty/Unit Dept. of Public Relations and Information
Project Budget 9.500 TL
 
2009-BAP-07
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Metin Şengül (C)
Project Title Toplu-Eleman İçeren Genişbant Uyumlaştırma Devresi Tasarım Paket Programı Geliştirilmesi
Year 2009
Faculty/Unit Dept. of Electrical-Electronics Engineering
Project Budget 9.369 TL
 
2009-BAP-06
Coordinator (C)/Researcher (R) Lec. Dr. Christophe Bisson (C)
Project Title Typology of Competitive Intelligence Practices in Turkish Small Medium Enterprises (SMEs)
Year 2009
Faculty/Unit KHAS Technology Hub
Project Budget 14.000 TL
 
2009-BAP-05
Coordinator (C)/Researcher (R) Lec. Dr. Çağla Diner (C); Assoc. Prof. Şule Toktaş (R)
Project Title 2000’ler Türkiye’sinde Kadın Hareketinin Anatomisi: Siyasi Feminizmden Proje Feminizmine
Year 2009
Faculty/Unit Dept. of International Relations
Project Budget 14.930 TL
 
2009-BAP-04
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Uğur Özgöker (C)
Project Title Cibali-Fener-Balat-Ayvansaray Din/Kültür/İnanç Turizmi
Year 2009
Faculty/Unit Dept. of International Relations
Project Budget 39.800 TL
 
2009-BAP-03
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Matthew Gumpert (C)
Project Title Imitation as Nostalgia: American Classicism at the Nashville Parthenon
Year 2009
Faculty/Unit Dept. of American Culture and Literature
Project Budget 10.419 TL
 
2009-BAP-02
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Murat Akser (C)
Project Title Türk Sinemasında Kurgu Estetik Tarihi
Year 2009
Faculty/Unit Dept. of Radio, TV and Cinema
Project Budget 14.000 TL
 
2009-BAP-01
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Canan Yıldırım (C)
Project Title Gelişmekte Olan Piyasalarda Yabancı Banka Varlık ve Performansının Belirleyicileri: Türkiye Örneği
Year 2009
Faculty/Unit Dept. of International Trade and Finance
Project Budget 9.500 TL
 
2008-BAP-08
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Camilla Jensen (C)
Project Title Mergers and Acquisitions in Turkey - An Empirical Evaluation of the Impact Mergers and Acquisitions Have for Firm-Level Performance and Economic Growth in Turkey
Year 2008
Faculty/Unit Dept. of Business Administration
Project Budget 11.000 TL
 
2008-BAP-07
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Serhan Oksay (C)
Project Title Economic Growth Models, Sustainable Development and Finance of Development
Year 2008
Faculty/Unit Dept. of Economics
Project Budget 15.000 TL
 
2008-BAP-06
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof. Louise Spence (C); Asst. Prof. Melis Behlil (R)
Project Title Crafting Truth: Documentary Form and Meaning
Year 2008
Faculty/Unit Dept. of Radio, TV and Cinema
Project Budget 10.800 TL
 
2008-BAP-05
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Banu Baybars Hawks (C)
Project Title Long-term Terrorism in Turkey: The Government, the Media and the Public Opinion
Year 2008
Faculty/Unit Dept. of Public Relations and Information
Project Budget 10.500 TL
 
2008-BAP-04
Coordinator (C)/Researcher (R) Assoc. Prof. Şule Toktaş (C); Lec. Dr. Çağla Diner (R)
Project Title Ulusal Politika, Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Eksenlerinde Kadın Sığınma Evleri: Türkiye Deneyimi
Year 2008
Faculty/Unit Dept. of International Relations
Project Budget 14.700 TL
 
2008-BAP-03
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Funda Samanlıoğlu (C); Assoc. Prof. Zeki Ayağ (R)
Project Title Birçok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi ile Marmara Bölgesi İçin Etkin Bir Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Year 2008
Faculty/Unit Dept. of Industrial Engineering
Project Budget 15.000 TL
 
2008-BAP-02
Coordinator (C)/Researcher (R) Prof.Dr.Clifford Endres (C)
Project Title Edouard Roditi and the Istanbul Connection: A Bio-Bibliographical Study
Year 2008
Faculty/Unit Dept. of American Culture and Literature
Project Budget 15.000 TL
 
2008-BAP-01
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Canan Yıldırım (C)
Project Title Gelişmekte olan Piyasalarda Yabancı Banka Varlığının Belirleyicileri: Türkiye Örneği
Year 2008
Faculty/Unit Dept. of International Trade and Finance
Project Budget 14.900 TL
 
2007-BAP-02
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Tansal Güçlüoğlu (C)
Project Title Low Complexity Transmitter and Receiver Design for Next Generation Wireless
Year 2007
Faculty/Unit Dept. of Electrical-Electronics Engineering
Project Budget 15.000 TL
 
2007-BAP-01
Coordinator (C)/Researcher (R) Asst. Prof. Meltem Şengün Ucal (C)
Project Title An Empirical Comparison of Model Selection Criteria in Univariate and Multivariate Regression
Year 2007
Faculty/Unit Dept. of Economics
Project Budget 1.000 TL

2016-BAP-11
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Y), Arş. Gör. Şükriye Gökçe Gezer (A)
Proje Adı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları-2016
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler
Proje Bütçesi 29.618 TL
2016-BAP-10
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Dr. Şehnaz Şişmanoğlu (Y), Songül Tuncalı (A)
Proje Adı Türkçenin Toplumsal Tarihinde Yok Sayılmış Bir Aşama: 19. Yüzyıl Karamanlıca (Yunan harfli Türkçe) Yayınlarda Türkçe Tartışmaları
Yılı 2016
Fakülte/ Birim Yabancı Diller Yüksek Okulu: Modern Diller
Proje Bütçesi 18.100 TL
2016-BAP-09
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Asker Kartarı (Y)
Proje Adı Türkiye'de Karma Evlilikler
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi: Reklamcılık
Proje Bütçesi 48.700 TL
2016-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (Y); Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (A); Prof. Dr. Şule Toktaş (A); Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A); Yrd. Doç. Dr. Suncem Koçer (A)
Proje Adı Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Psikoloji Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; İletişim Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Proje Bütçesi 41.000 TL
2016-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ (Y); Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A); Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu (A)
Proje Adı Türkiye’de Yeni Medya Kullanım Eğilimleri
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü
Proje Bütçesi 31.500 TL
2016-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç.Dr. Eray Yücel (Y); Yrd. Doç. Dr. Volkan Yeniaras (A); Doç. Dr. Ali Akkemik (A)
Proje Adı Türkiye’de Kültürel Evrim ve Olumlu Sosyal Davranış
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 96.155 TL
2016-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (Y); Prof. Dr. Mustafa Aydın (A); Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (A); Prof. Dr. Osman Zaim (A)
Proje Adı Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Proje Bütçesi 40.000 TL
2016-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Y); Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi (A); Doç. Dr. Meltem Şengün Ucal (A); Prof. Dr. Volkan Ediger (D)
Proje Adı Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri
Yılı 2016
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği; İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Proje Bütçesi 49.732 TL
2016-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Özgür Orhangazi (Y)
Proje Adı An Empirical Analysis of the Industrial Sector in Turkey: Research and Development Investment and External Dependency
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 33.125 TL
2016-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Ali Akkemik (Y)
Proje Adı Türkiye’de Mutluluk ve Yaşam Memnuniyeti
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 61.480TL
2016-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Mary Lou O’Neil (Y)
Proje Adı Türkiye'de Kürtaj Hizmetlerinin Sağlanması
Yılı 2016
Fakülte/ Birim İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Proje Bütçesi 15.600TL

2015-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Çağla Diner (Y)
Proje Adı Batman ve İstanbul'da Yoksul Kadınların Mikrokredi Deneyimleri
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Proje Bütçesi 26.930 TL
2015-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Dimitrios Triantaphyllou (Y); Hande Dizdaroğlu (PhD Student, A)
Proje Adı Ulusal Rol ve Dış Politika: Türk Elitleri Hakkında Ayrıntılı Bir Çalışma
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 44.717,53 TL
 
2015-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç.Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Y)
Proje Adı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları 2015
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 15.070 TL
 
2015-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd.Doç.Dr. Eylem Yanardağoğlu (Y)
Proje Adı Twitter İletişiminin Gezi Parkı Protestoları sırasındaki Dayanıklılığı
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü
Proje Bütçesi 7.500 TL
2015-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Banu Baybars-Hawks (Y), Prof. Dr. Mustafa Aydın (A), Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (A), Prof. Dr. Osman Zaim (A)
Proje Adı 6. Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Proje Bütçesi 33.000 TL
 
2015-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (Y), Prof. Dr. Şule Toktaş (A), Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A), Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (A), Yrd. Doç. Dr. Suncem Koçer (A)
Proje Adı Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Rollerinin ve Kadının Toplumdaki Yerinin Kamuoyundaki Algısı
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji; İletişim Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 30.000 TL
 
2015-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Suncem Koçer (Y)
Proje Adı Türkiye’de Haber Kültürü: Yeni Medya Çağında Üretim ve Alımlama Söylemleri
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 20.000 TL
 
2015-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Şule Toktaş (Y)
Proje Adı Sınır Siyaseti ve Sınır Geçişleri: Türkiye-Gürcistan Sarp Kara Sınır Kapısı Üzerine Bir Vaka Çalışması
Yılı 2015
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Proje Bütçesi 39.000 TL
 
2014-BAP-11
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. S. Arhan Ertan (Y)
Proje Adı The Effects of Trade Liberalization on the Labour Share of Income: An Investigation for OECD Countries
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
Proje Bütçesi 21.000 TL
 
2014-BAP-10
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Özgür Orhangazi (Y)
Proje Adı An Empirical Analysis of the Nonfinancial Corporate Sector in Turkey: Growth, Investment and Fragility
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 25.000 TL
 
2014-BAP-09
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Bülent Mengüç (Y)
Proje Adı Hizmet Örgütlerinde Yönetici ve Hizmet Elemanı İlişki Farklılaşmasının Hizmet İklimi ile Bağlantısının Araştırılması
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Proje Bütçesi 29.000 TL
 
2014-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Volkan Yeniaras (Y)
Proje Adı İçsel (İntrinsle) Dindarlık, Materyalizm, Tüketici Borçluluğu ve Tüketici Refahı: Türkiye Örneği
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Proje Bütçesi 35.000 TL
 
2014-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Christophe Bisson (Y)
Proje Adı Development of Strategic Early Warning System Based on Graph Theory
Yılı 2014
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Proje Bütçesi 28.012 TL
 
2014-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Hasan Dağ (Y)
Proje Adı Gerçek Zamanlı Büyük Veri Analizi için Konsept Doğrulaması
Yılı 2014
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Proje Bütçesi 40.242 TL
 
2014-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Mehmet Aydın (Y)
Proje Adı Çevrimiçi Sağlık Platformu Klik ve Topluluk Sosyal Analizi
Yılı 2014
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Proje Bütçesi 26.500 TL
 
2014-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Görçün (Y)
Proje Adı Türkiye'de Proje Lojistiği ve Ağır ve Havaleli Yüklerin Taşınmasında Teknik ve Alt Yapıya İlişkin Problemlerin Analiz Edilmesi ve Çözüm Önerileri
Yılı 2014
Fakülte/ Birim Kadir Has Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2014-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Deniz Bayrakdar (Y)
Proje Adı Türk Sinemasında Okyanus Duygusu
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü
Proje Bütçesi 7.000 TL
 
2014-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. İrem İnceoğlu (Y)
Proje Adı Tribünlerden Sokağa: Futbol Taraftar Gruplarının Toplumsal Muhalefet Hareketlerine Katılımı
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 21.780 TL
 
2014-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Banu Baybars-Hawks (Y)
Proje Adı Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması
Yılı 2014
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 30.000 TL
 
2013-BAP-11
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Habib Şenol (Y); Yrd. Doç. Dr. Atilla Özmen (A)
Proje Adı Görünür Işıkla Haberleşme Sistemi Prototipinin Gerçeklenmesi ve Başarımlarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Yılı 2013
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 29.374 TL
 
2013-BAP-10
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Şebnem Eşsiz Gökhan (Y)
Proje Adı Sinir Hücresi GABA Reseptör Proteinlerinin Çalışma Dinamiklerinin Simülasyonu ve Sedatif ilaçlarla Etkileşimleri
Yılı 2013
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoinformatik ve Genetik Bölümü
Proje Bütçesi 19.000 TL
 
2013-BAP-09
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Lerna K. Yanık (Y)
Proje Adı Brands, States and Places: Turkish Airlines (THY) as an Instrument of Turkish Foreign Policy
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Proje Bütçesi 22.800 TL
 
2013-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Y)
Proje Adı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 13.700 TL
 
2013-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Dr. Perrin Öğün Emre (Y)
Proje Adı Alternatif Bir Kamusal Alan Olarak Twitter: Türkiye’de Kürtaj meselesi Etrafında Twitter’da yapılan tartışmaların İçerik Analizi
Yılı 2013
Fakülte/ Birim Kadir Has Meslek Yüksek Okulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 24.685 TL
 
2013-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Ali Akkemik (Y)
Proje Adı Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşmasının Genel Denge Analizi
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 17.280 TL
 
2013-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Elif Akben Selçuk (Y)
Proje Adı The Impact of Mergers and Acquisitions on the Performance of Turkish Companies
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Proje Bütçesi 25.000 TL
 
2013-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. H. Pınar İmer (Y)
Proje Adı Human Resources Management Climate in Organiztions: Assessing and Testing its Role in Work Outcomes in Turkey
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Proje Bütçesi 25.000 TL
 
2013-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Dr. Belma Öztürkkal (Y)
Proje Adı Kriz Yatırımcı Davranışı ve Spekülatif Yaklaşım
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
Proje Bütçesi 30.000 TL
 
2013-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Eser Selen (Y)
Proje Adı Mekandaki Hayaletler: Cibali Tekel Tütün Fabrikasında Çalışmış Kadınlarla Yapılacak Sözlü Tarih Çalışması
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü
Proje Bütçesi 17.900 TL
 
2013-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof.Dr. Banu Baybars Hawks (Y)
Proje Adı Türkiye Sosyal Eğilimler Araştırması
Yılı 2013
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 27.500 TL
 
2012-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Meltem Ucal (Y), Doç. Dr. Şule Toktaş (A),
Yrd. Doç. Dr. Mary Lou O' Neil (A)
Proje Adı Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyetin Etkisi: Türkiye'deki Kadın ve Erkek Akademisyenlerin Ücret Farklılığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Yılı 2012
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü; Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü; Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2012-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Çağrı Yalkın (Y)
Proje Adı Türk Dizi Filmlerinin Eski Osmanlı Kültürel Etki Alanında Algılanması: Pazarlama Stratejileri ve Ülke İmajı Odaklı Araştırma
Yılı 2012
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü
Proje Bütçesi 4.500 TL
 
2012-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Özgür Orhangazi (Y)
Proje Adı Sermaye Akımları ve İktisadi Kalkınma:Teorik ve Ampirik İnceleme
Yılı 2012
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 25.000 TL
 
2011-BAP-10
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Tansal Güçlüoğlu (Y)
Proje Adı Frekans Seçici Kanallarda Uzay Zaman Kodlamalı Sistemler İçin Düşük Karmaşıklıklı Algoritmaların Geliştirilmesi ve Başarım Analizi
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2011-BAP-09
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Sedat Aybar (Y)
Proje Adı İstanbul'daki Afrikalı Göçmenler Arasında Toplumsal Katmanlaşma
Yılı 2011
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2011-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (Y)
Proje Adı The Effect of American Popular Culture on Turkish Young People
Yılı 2011
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2011-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Öznur Yaşar Diner (Y)
Proje Adı Çizge Arama Problemi ve Varyasyonlarının Çözümleri ve Uygulamaları
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim  Bilişim Sistemleri Bölümü
Proje Bütçesi 14.041 TL
 
2011-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Habib Şenol (Y)
Proje Adı Akustik Haberleşmesi için İşbirlikli Çeşitleme Sistemleri Analizi ve Tasarımı
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 7.200 TL
 
2011-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Başak Ş. Muratoğlu (Y)
Proje Adı Reading the Social Control Mechanisms Through Cultural Productions: The Case of İstanbul
Yılı 2011
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü
Proje Bütçesi  
 
2011-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Hasan Dağ (Y)
Proje Adı Türk (Tıbbi) Veriler için Veri Madenciliği Uygulamaları
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enformasyon Teknolojileri Bölümü
Proje Bütçesi 24.000 TL
 
2011-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Cem Özen (Y), Yrd. Doç. Dr. Zeki Bozkuş (A)
Proje Adı Monte Carlo Algoritmalarının Grafik İşlem Üniteleri Üzerinde Hızlandırılması
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 18.500 TL
 
2011-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Hüseyin Bilgin (Y), Yrd. Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (A)
Proje Adı Kadınların Çalışma Kararları Üzerinde Dini İnançların Etkisi: Türkiye Örneği
Yılı 2011
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü; Amerikan Kültürü ve Edebiatı Bölümü
Proje Bütçesi 14.937 TL
 
2011-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr.Gör.Dr. Tuğba Arzu Özal (Y)
Proje Adı Nörotransmitter Moleküllerin, (Öncelikli Olarak İnsan Dopamin Transportörünün) Etkileşim İçinde Oldukları Mekanizmaların Biyoenformasyon Yöntemleriyle Aydınlatılması ve Uygun İlaçların Tasarlanması
Yılı 2011
Fakülte/ Birim Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik Bölümü
Proje Bütçesi 17.761 TL
 
2010-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Baran Tander (Y), Yrd. Doç. Dr. Atilla Özmen (A),
Öğr. Gör. Murat Başkan (A)
Proje Adı TV Yayınlarındaki Akıllı İşaretlerin Çeşitli Örüntü Tanıma Yöntemleriyle Algılanması ve Sınıflandırılması
Yılı 2010
Fakülte/ Birim Kadir Has MYO; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 2.450 TL
 
2010-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Demet Akten Akdoğan (Y)
Proje Adı Beta-2 adrenerjik reseptör proteinin dinamik yapısının araştırılması ve bilgisayar destekli ilaç tasarımındaki önemi
Yılı 2010
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enformasyon Teknolojileri Bölümü
Proje Bütçesi 13.730 TL
 
2010-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Murat Öztürk (Y)
Proje Adı 1980 Sonrası Yıllarda Türkiye’de Tarımda ve Kırda Dönüşüm Dinamikleri
Yılı 2010
Fakülte/ Birim Kadir Has MYO
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2010-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Beşir Topaloğlu (Y)
Proje Adı 1980 Sonrasında İç Göç Eğilimleri; İç Göç Türleri, Nedenleri ve Yerleşim Yerleri ile Nüfusuna Etkilerinin Ekonomik ve Demografik Yönleri
Yılı 2010
Fakülte/ Birim Kadir Has MYO
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2010-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Banu Baybars-Hawks (Y)
Proje Adı Türkiye'nin Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması
Yılı 2010
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 9.500 TL
 
2009-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Metin Şengül (Y)
Proje Adı Toplu-Eleman İçeren Genişbant Uyumlaştırma Devresi Tasarım Paket Programı Geliştirilmesi
Yılı 2009
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendislik Bölümü
Proje Bütçesi 9.369 TL
 
2009-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Christophe Bisson (Y)
Proje Adı Typology of Competitive Intelligence Practices in Turkish Small Medium Enterprises (SMEs)
Yılı 2009
Fakülte/ Birim KHAS Technology Hub
Proje Bütçesi 14.000 TL
 
2009-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Öğr. Gör. Dr. Çağla Diner (Y), Doç. Dr. Şule Toktaş (A)
Proje Adı 2000’ler Türkiye’sinde Kadın Hareketinin Anatomisi: Siyasi Feminizmden Proje Feminizmine
Yılı 2009
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslarası İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 14.930 TL
 
2009-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Uğur Özgöker (Y)
Proje Adı Cibali-Fener-Balat-Ayvansaray Din/Kültür/İnanç Turizmi
Yılı 2009
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararsı İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 39.800 TL
 
2009-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Matthew Gumpert (Y)
Proje Adı Imitation as Nostalgia: American Classicism at the Nashville Parthenon
Yılı 2009
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Amerikan Kültürüve Edebiyatı Bölümü
Proje Bütçesi 10.419 TL
 
2009-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Murat Akser (Y)
Proje Adı Türk Sinemasında Kurgu Estetik Tarihi
Yılı 2009
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü
Proje Bütçesi 14.000 TL
 
2009-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Canan Yıldırım (Y)
Proje Adı Gelişmekte Olan Piyasalarda Yabancı Banka Varlık ve Performansının Belirleyicileri: Türkiye Örneği
Yılı 2009
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
Proje Bütçesi 9.500 TL
 
2008-BAP-08
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Camilla Jensen (Y)
Proje Adı Mergers and Acquisitions in Turkey - An Empirical Evaluation of the Impact Mergers and Acquisitions Have for Firm-Level Performance and Economic Growth in Turkey
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Proje Bütçesi 11.000 TL
 
2008-BAP-07
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Serhan Oksay (Y)
Proje Adı Economic Growth Models, Sustainable Development and Finance of Development
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2008-BAP-06
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof. Dr. Louise Spence (Y), Yrd. Doç. Dr. Melis Behlil (A)
Proje Adı Crafting Truth: Documentary Form and Meaning
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü
Proje Bütçesi 10.800 TL
 
2008-BAP-05
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Banu Baybars Hawks (Y)
Proje Adı Long-term Terrorism in Turkey: The Government, the Media and the Public Opinion
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Proje Bütçesi 10.500 TL
 
2008-BAP-04
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Doç. Dr. Şule Toktaş (Y), Öğr. Gör. Dr. Çağla Diner (A)
Proje Adı Ulusal Politika, Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Eksenlerinde Kadın Sığınma Evleri: Türkiye Deneyimi
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslarası İlişkiler Bölümü
Proje Bütçesi 14.700 TL
 
2008-BAP-03
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Funda Samanlıoğlu (Y), Doç. Dr. Zeki Ayağ (A)
Proje Adı Birçok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi ile Marmara Bölgesi İçin Etkin Bir Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Yılı 2008
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2008-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Prof.Dr.Clifford Endres (Y)
Proje Adı Edouard Roditi and the Istanbul Connection: A Bio-Bibliographical Study
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
 
2008-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Canan Yıldırım (Y)
Proje Adı Gelişmekte olan Piyasalarda Yabancı Banka Varlığının Belirleyicileri: Türkiye Örneği
Yılı 2008
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
Proje Bütçesi 14.900 TL
 
2007-BAP-02
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Tansal Güçlüoğlu (Y)
Proje Adı Low Complexity Transmitter and Receiver Design for Next Generation Wireless
Yılı 2007
Fakülte/ Birim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Proje Bütçesi 15.000 TL
2007-BAP-01
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) Yrd. Doç. Dr. Meltem Şengün Ucal (Y)
Proje Adı An Empirical Comparison of Model Selection Criteria in Univariate and Multivariate Regression
Yılı 2007
Fakülte/ Birim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Proje Bütçesi 1.000 TL