Khas İstanbul Çalışmaları Merkezi TÜBİTAK Desteği Almaya Hak Kazandı

 Khas İstanbul Çalışmaları Merkezi TÜBİTAK Desteği Almaya Hak Kazandı

İstanbul Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. H. Murat Güvenç’in, merkezimiz misafir araştırmacılarından Dr. Özlem Ünsal Kavlak ve B. Elvan Erginli ile birlikte hazırladıkları “Kentsel Bölgeyi İzlemek: İstanbul Örneği” başlıklı proje TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (SOBAG) kapsamında proje desteğine hak kazandı.

Proje İstanbul Çalışmaları Merkezi bünyesinde bir yönetici, araştırmacı, iki doktora öğrencisi ve bir doktora sonrası araştırmacı tarafından 3 yıl süre ile yürütülecektir.

Amaç ve Kapsam:

Bu proje, Türkiye’de kentsel bölgeler konusunda yeni bir araştırma programı başlatmayı ve Sınır Ötesi Kentleşme Kuramı ışığında yeni görgül araştırmalar için faydalı yöntemler ve sağlam görgül referanslar üretmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma süreci, ilişkisel örüntü tanıma (pattern recognition) ve gözetimsiz örüntü katmanlaştırma (unsupervised pattern stratification) araçları ile yürütülecektir. Projede, Temel Bileşenler Çözümlemesi’nin (Principle Component Analysis) nominal/kategorik değişkenlere uyarlanmış versiyonu olan Çoklu Mütekabiliyet Analizi’nin (ÇMA) geometrik versiyonu (Geometric Data Analysis) kullanılacaktır. İki aşamadan oluşacak araştırmanın ilk evresi yaygın keşifsel araştırma (extensive exploratory survey) niteliğindedir. Türkiye’de yerleşik modernist peyzajın çözülüşü ve kentsel bölgelerin oluşum sürecinin temel mekanizmaları ulusal ölçekte ilçe düzeyinde genel nüfus sayım örneklemleri; arazi örtüsü istatistikleri; elektrik enerjisi kullanım verileri, ve işyeri-konut istatistikleri üzerinden açıklanacaktır. İkinci aşamada, İstanbul kentsel bölgesinin oluşumu, altyapı, ulaşım, iletişim, konut, enerji yatırımları ve mega projeler ile göç ve metropol-içi hareketliliğe referansla incelenmekte, yeni yerleşme yapısı ve çok boyutlu toplumsal ekonomik peyzajı şekillendiren ayırtedici (distinctive) yerel birliktelikler ve toplumsal katmanlaşmalar ortaya çıkarılacaktır.