Doç. Dr. Didem Kılıçkıran'ın Katkıda Bulunduğu Kitap Yayımlandı

01/12/2017 - 15:08
Doç. Dr. Didem Kılıçkıran'ın Katkıda Bulunduğu Kitap Yayımlandı
Khas Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Didem Kılıçkıran'ın da bir bölümle katkı verdiği "Bir Varmış Bir Yokmuş: Toplumsal Bellek, Mekân ve Kimlik Üzerine Araştırmalar" kitabı Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. Bilkent Üniversitesi'nden Prof.Dr. Tahire Erman ve Doç.Dr. Serpil Özaloğlu'nun derlediği kitap, bellek ve mekân arasındaki ilişki üzerinden kimlik olgusunu sorgulayan ve toplumsal değişimi çözümlemeye çalışan farklı disiplinlerden otuz altı yazarın güncel araştırmalarını biraraya getiren önemli bir kaynak.