TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi Yüksek Lisans Bursiyeri İlanı

31.08.2021 17:37

TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi Yüksek Lisans Bursiyeri İlanı

TÜBİTAK 1001 Programı tarafından desteklenen “Türkiye’de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernleşme” adlı projede çalışmak üzere bir yüksek lisans öğrencisine burs verilecektir. Proje, Doç. Dr. Defne Karaosmanoğlu tarafından Kadir Has Üniversitesi’nde yürütülmektedir. Burs alacak yüksek lisans öğrencisi, iki doktora bursiyeri, bir doktora sonrası araştırmacı ve iki öğretim üyesi araştırmacıdan oluşan ekibe katılacaktır.

Proje, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde elektrikli ev teknolojilerinin toplumsal tarihini yazmayı hedefliyor. Bu tarih yazımında ev teknolojilerinin farklı mecralardaki temsilleri ve kadın kullanıcıların deneyim ve algıları irdeleniyor. Proje iki ana eksende ilerliyor: Birincisi, 1930-2020 senelerini kapsayacak çok kapsamlı bir medya arşiv çalışması. Gazete, dergi, film, televizyon ve çevrimiçi ortamların incelenmesi medya arşiv çalışmasını oluşturuyor. İkincisi, üç büyük şehirde yapılması planlanan sözlü tarih çalışması. 

Projede çalışacak yüksek lisans öğrencisinin teknoloji, gündelik hayat, arşiv araştırması, sözlü tarih ve kadın çalışmaları alanlarından birkaçına ilgi duyması beklenmektedir. Projede çalışma süresi 22 aydır. 

Yüksek lisans bursiyerinin Kadir Has Üniversitesi öğrencisi olması gerekmektedir. Projede yer alacak yüksek lisans öğrencisine TÜBİTAK bursiyer ücreti 3000 TL ve Kadir Has katkı payı 1000 TL olmak üzere toplam 4000 TL aylık burs verilecektir. İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı ve Sosyal Bilimlerin ilişkili diğer alanları başvuruya açıktır.

Başvuru için son tarih: 6 Eylül 2021.

Projede görev almak isteyen bursiyer adayları başvuru için Defne Karaosmanoğlu’na (defne.karaosmanoglu@khas.edu.tr) projeye hangi alanlarda katkı sunabileceğini belirten niyet mektubu ve akademik özgeçmişlerini ekleyerek e-posta yollayabilirler.