Çarşamba Konferansları "Modern Sözleşme Hukukunda İfa İmkansızlığı" Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy - Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağlayan Aksoy

Zoom & Youtube