Herkese Açık Online Kolokyum # 31 " Hukuk ve Matematik "Prof. Dr. Başak Baysal Hukuk Fakültesi Dekanı

Zoom & Youtube