Herkese Açık Online Kolokyum #26 " Savaş ve Barış: Çatışmaların Sayısal Analizi Bize Barış Hakkında Ne Öğretebilir? " - Doç. Dr. Akın Ünver

Zoom & Youtube