Herkese Açık Online Kolokyuma Dr. Öğretim Üyesi Serim İlday Konuk Oldu

15.10.2020 11:36

Herkese Açık Online Kolokyuma Dr. Öğretim Üyesi Serim İlday Konuk Oluyor

Kadir Has Üniversitesi’nin gelenekselleştirdiği ve ekonomiden tarihe, sosyolojiden tasarıma birçok konunun ele alındığı “Herkese Açık Kolokyum”un 19’uncusu 22 Ekim’de Bilkent Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Serim İlday’ın katılımıyla gerçekleşti. “Karmaşıklık basitten ortaya nasıl çıkar? Evrensel kuralları var mıdır? ve Schrodinger’in “Hayat nedir?” sorusuna övgü” başlıklı konuşma, YouTube ve Zoom üzerinden online olarak düzenlendi.