Herkese Açık Online Kolokyuma Assist. Prof. Gözde Durmuş Konuk Oldu