Şirketler Topluluğu Hukukuna Güncel Bakış Sempozyumu

Şirketler Topluluğu Hukukuna Güncel Bakış Sempozyumu

Şirketler Topluluğu Hukukuna Güncel Bakış Sempozyumu 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde bulunan Cibali Salonu'nda 14.00-16.40 saatleri arasında gerçekleştirilecektir


Açılış Konuşması (14:00-14:10)
Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU (Kadir Has Ünv. Hukuk Fak. Dekanı)

Birinci Oturum (14:10-15:10)

  • - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi – Kadir Has Ünv. Hukuk Fak. Misafir Öğr. Üyesi)
  • - “Şirketler Topluluğu Hükümlerinin Uygulanmasında Şirket Sayısı ve Bu Düzenlemelerin Şirketler Hukukunun Temel İlkeleri Bakımından Etkileri” - Prof. Dr. Tekin MEMİŞ (Beykent Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
  • - "Şirketler Topluluğu Bağlamında Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş." – Prof. Dr. İsmail KAYAR (Altınbaş Ünv. Hukuk Fak. Dekanı/Öğr. Üyesi) – Dr. Öğr. Üyesi Murat Can ATAKAN (Altınbaş Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
  • - Soru-Cevap

 

Ara (15:10-15:25)

İkinci Oturum (15:25-16:40)

  • - Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail KAYAR (Altınbaş Ünv. Hukuk Fak. Dekanı)
  • - “Şirketler Topluluğunda Markanın Ortak Kullanımı” – Dr. Öğr. Üyesi Deniz TOPÇU (Beykent Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
  • - “Vergi Mevzuatının Şirketler Topluluğuna Özel Düzenlemeleri” – Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun YAZICIOĞLU (Kadir Has Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
  • - Soru-Cevap
  • - Genel Değerlendirme – Prof. Dr. Tekin MEMİŞ (Beykent Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)