Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı

Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı

“Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı” konulu panel 10 Mayıs 2018 günü saat 13:00’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda gerçekleşecektir.

Panel Programı:

13.00-15:00: I. Oturum: Uluslararası Yatırım Tahkimi

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

 

-13:00-13:25: “Yatırım Tahkiminde Konu ve Kişi Bakımından Yetki”

Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-13:25-13:50:“ICSID İçtihatlarının, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarına Etkisi”

Doç. Dr. Faruk Kerem Giray – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-13:50-14:15: “Türkiye’nin Taraf Olduğu İkili Yatırım Anlaşmalarında Yer Alan Uyuşmazlık Çözüm Maddelerine İlişkin Sorunlar”

Av. Berin S. Hikmet – (Barrister-at-law), İngiltere ve Galler Barosu

-14:15-14:40:“ICSID Kararlarının İcrası ve İptal Davalarına Konu Edilmesi”

Av. Nazlı Dereli Oba – Karadeniz Holding Hukuk Direktörü

-14:40-15:00: Soru-Cevap

15.00-15.30: Kahve Arası

 

15.30-17:00: II. Oturum: Milletlerarası Tahkimde Tarafların Ödeme Güçlüğü ve Üçüncü Kişi Finansmanı

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Faruk Kerem Giray – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

-15:30-15:55:“Milletlerarası Tahkimde Yargılama Masraflarının Hak Arama Özgürlüğüne Etkisi”

Doç. Dr. Süheyla Balkar Bozkurt – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

-15:55-16:20:“Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı”

Av. Fatih Işık – Erdem&Erdem Hukuk Bürosu

-16:20-16:45:“Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanının Masraflar için Teminat Gösterilmesi Kararının Verilmesine Etkisi”

Doç. Dr. Ceyda Süral Efeçınar – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-16:45-17:00: Soru-Cevap