Horizon2020 Nedir

Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan HORIZON 2020, Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi iş birliklerini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin iş birliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor. AB HORIZON 2020 Hibe Programı, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedeflemektedir.

Horizon 2020, 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen, 80 Milyar EUR bütçe ile Dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olarak, araştırma enstitüleri ve üniversiteler için benzersiz fon kaynakları sunmaktadır. 2018-2020 yılları arasında 30 Milyar EUR dağıtılması planlanan program dahilinde 3 ana başlık bulunmaktadır:

 

1. Bilimde Mükemmeliyet, daha önce 7. ÇP bünyesinde finansman sağlanan Avrupa Araştırma Konseyi, Yeni ve Gelişen Teknolojiler, Marie Curie ile Araştırma Altyapılarından oluşmaktadır.

2. Endüstriyel Liderlik ise programın özellikle KOBİ’lere yönelik ayağını oluşturmaktadır. 3 bileşene sahiptir:

  • Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik
  • Risk Finansmanına Erişim
  • KOBİ’lerde Yenilik.

3. Toplumsal Sorunlar ise programın en geniş önceliği olarak, öznel eylemlere sahip 7 bileşene sahiptir. Bunlar;

  • Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
  • Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve Bio-ekonom
  • Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji
  • Akıllı, Yeşil ve Bütünleşmiş Ulaşım
  • İklim Hareketi, Kaynak Verimliliği ve Hammadde
  • Değişen dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi ve Reflektif Toplumlar
  • Kapsayıcı, Yenilikçi ve Güvenli Toplum bileşenleridir.


Kadir Has Üniversitesi olarak Horizon2020 programı üzerinden hem Avrupa Araştırma Ekosistemi ‘ne entegrasyon ile nitelikli araştırma imkanlarını genişletmek hem de hedef faaliyetler odağında ilgili fonlara erişim kapsamında ilgilendiğimiz öncelikli çağrı başlıkları ve araştırma gruplarımızın profilleri linklerdedir.