Hakkımızda

Kadir Has Üniversitesi Nisan 2018 tarihinden itibaren her türlü araştırma kaynaklarını tek çatı altında toplanmasını ve üniversite bünyesindeki tüm araştırma faaliyetlerinin Ar-Ge Kaynakları Direktörlüğü tarafından yönetilmesini kararlaştırmıştır.

Ar-Ge Kaynakları Direktörlüğü genel itibariyle;

  • Projeleri Geliştirme Ofisi,
  • Proje Yönetim Ofisi ve
  • Teknoloji Transfer Ofisi (INEO)

'nden oluşmakta olup üniversitenin araştırma alanındaki stratejik hedeflerinin geliştirilmesini ve ilgili politikaların uygulanmasını sağlamakla sorumlu olacaktır. Bu bağlamda Ar-Ge koordinatörlüğünü misyonu; akademisyen ve araştırmacılarımız tarafından yürütülen tüm araştırma faaliyetlerini tek elden yönetmek yoluyla bilimsel faaliyetlerine destekle bilgi birikimine katkı, üniversite-sanayi iş birliklerini en üst seviyeye çıkararak sanayinin problemlerinin çözümüne katkı ve yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek yoluyla topluma hizmet vermektir. Araştırma süreçlerini kurumsal bir yapılanma ile yönetmenin gelişimin sürdürülebilirliğine katkı vereceğine olan inançla çalışmalarınıza her türlü desteğin sağlanacağını bilmenizi isteriz.