Responsibilities and Activities of the Directorate of Information Technologies

The IT Center ensures that all campuses of Kadir Has University have continuous network functionality and connection to the internet.

This includes support for presentations given at the university as well as current and proper attention to solving virus attacks, glitches, technical problems, and publishing and maintaining the university web site and all related announcements and news pages. At the same time, the IT Center is responsible for maintaining and servicing all computers at the university, which includes following common problems, updating, and proposing and procuring estimates for spare parts and new computers to be purchased, as well as contacting and coordinating servicing/replacement from all outside guarantors.

The IT Center is particularly responsible for all of the above in connection with the computers in the University Library and in Computer Laboratories.

Projection, film, and all related equipment used in university information sessions, presentations, seminars, and conferences will be prepared (or the appropriate presenter/department will receive help in the preparation of these items) and receive technical support from the IT Center.

Furthermore, the IT Center will ensure that all student assistants and interns working in the Center or in the computer laboratories will have the appropriate education/support to carry out their duties.

Service form Directorate of Information Technologies

Kadir Has Üniversitesi kampüslerinde öğrenciler bilgisayarları ile ağ kaynaklarına ve internete kablosuz ağ üzerinden erişebilirler.

Tüm öğrencilere kayıt sırasında bir e-posta adresi verilir. ( http://www.outlook.com/stu.khas.edu.tr )

Tüm öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi Ağı Kullanım Politikası'nı okuyup kabul ettiklerini teyit etmeleri beklenir.

Matlab için: matlab.khas.edu.tr

IBM Amos için tıklayınız

Bilgisayar Laboratuarları

Cibali; LAB.1 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Cibali; LAB.2 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Cibali; LAB.3 İİSB Fakültesi ve İşletme Fakültesi
Cibali; LAB.4 Sanat ve Tasarım Fakültesi
Cibali; LAB.5 İletişim Fakültesi
Cibali; Yeni Medya Lab
Cibali; Kurgu Stüdyosu, RTS Lab
Cibali; Endüstri Mühendisliği
Cibali; Mikro İşlemci 
Cibali; Network 
Cibali; Telekominikasyon 
Cibali; My Lab
Cibali: FabLab

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından; idari, akademik, öğrenci ve misafirlerimize kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır.

Kablosuz ağa bağlanmak için;

Öğrenciler İçin (KHAS-Ogrenci): öğrencino@stu.khas.edu.tr (2014 yılı ve öncesi öğrencilerimiz için ad.soyad@stu.khas.edu.tr)

Akademik ve İdari Personel İçin (KHAS-Akademik): e-mail@khas.edu.tr

Misafirler İçin (KHAS-Guest): Cep telefonunuza gelen sms şifresi ile giriş yapılır.

Sistemin açılmaması durumunda DNS leri ağ kartınızın otomatik ayarlarına çekmeniz gerekmektedir. (8.8.8.8 ,8.8.4.4 gibi global DNS ler kullanılmamalıdır)

Bu kullanım politikası Kadir Has Üniversitesi ağ hizmetlerini kullanan tüm kullanıcılara uygulanan kuralları tanımlar. Kullanıcılar; öğrenciler, akademik personel ve Kadir Has Üniversitesinde çalışan diğer personeldir.

Yerel Alan Ağı, Kadir Has Üniversitesi dahilinde bölüm, birim, bina ve kampus düzeyinde bilişim kaynaklarını bir ağ yapısı ile birbirine bağlayan ve internet erişimini sağlayan ağdır. Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine ve çalışanlarına hizmet vermektedir. Bu hizmetin kullanım önceliği akademik eğitim amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetler içindir. Ağ güvenliğinin sağlanması ve daha etkin kullanımı için tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir.

Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağı Kullanım Esasları:

 1. Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağı sadece eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar için tasarlanmıştır.
 2. Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağına, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz.
 3. Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağını kullanan bölüm veya birimler bu kaynakların kullanımı ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş sayılırlar. Kullanıcıların yarattığı giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu konuda sorun yaşandığında BİM'den gelen uyarıları değerlendirip, aykırı ve istenmeyen trafiği yaratan kullanıcı (personel veya öğrenci)  uyarılmalıdır.
 4. Bölüm veya birimler; BİM'in binalarında kurduğu kablolama sistemi, ağ erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde yazılım veya donanım düzeyinde değişiklikler yapmamalı, ihtiyaç durumunda BİM ile irtibata geçerek gerekli değişiklikler karşılıklı bilgilendirme ve onay sonucunda yapılmalıdır.


Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağı aşağıdaki amaçlar için kullanılamaz:

 1. Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta göndermek (SPAM iletiler);
 2. Başka bir kullanıcının posta adresini, o kullanıcının izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;
 3. Peer-to-peer dosya paylaşım programlarını BİM'in izin verdiği bilgisayarların dışında kurmak ve kullanmak;
 4. BİM hizmetlerinin kalitesini düşürecek veri trafiği oluşturmak;
 5. Yasaklanmış materyali, örneğin çirkin, müstehcen yada uygunsuz resimleri üretmek ya da dağıtmak;
 6. Gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz endişe yaratacak materyali üretmek ve dağıtmak;
 7. İftira ve karalama mahiyetinde materyal üretimi yapmak ve dağıtmak;
 8. Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi) iletmek/yayınlamak/dağıtmak;
 9. Diğer kullanıcılara ait giriş kodlarını elde etmeye veya yaymaya çalışmak;
 10. Yerel, ulusal, uluslararası bilgisayarları veya hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz kullanmak;
 11. Kasıtlı olarak yapılan aşağıdaki tip uygulamalar;

a.   Diğer kullanıcılara ait verileri bozmak ya da zarar vermek, gizlilik hakkını ihlal etmek;
b.   Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz ve çalışmaları bozmak;
c.   Kasten ya da zayıf güvenlik nedeni ile bir bilgisayarın herhangi bir bilgisayar virüsü, bilgisayar solucanı, trojan, casus program ya da herhangi diğer bir istenmeyen program ile enfekte edilmesine sebep olmak;

Kadir Has Üniversitesi Kablosuz Ağı kullanım esasları:

Yukarıdaki kurallara ek olarak;

 1. Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymis gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktır.
 2. Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, port-network taraması vb.) yasaktır.

Uygulama

 1. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf, yukarıda ifade edilen maddelerde belirtilen kurallara uygun olarak ve kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak koşulu ile, BİM'in Kadir Has Üniversitesi Ağı kullanımını kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.
 2. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf, yasaklanmış kullanım farkedildiği takdirde BİM'in ağ servislerini kullanıcıya kapatabileceğini kabul eder.
 3. BİM sektörde  meydana gelebilecek yasal değişimleri gözönünde tutarak kullanım esaslarını  herhangi bir zaman değiştirme hakkını sahiptir.
 4. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf Kadir Has Üniversitesi Ağını kullandığı süre içinde bu esasları  tam olarak anladığını, tanıdığını ve bu yükümlülüklere uyacağını kabul eder.

Laboratuar Kullanım Kuralları

 1. Laboratuvarlara yiyecek, içecek sokmak yasaktır. Çalışma ortamları temiz ve düzenli tutulmalıdır.
 2. Laboratuvarlarda sigara v.b tütün ürünlerin kullanılması yasaktır.
 3. Laboratuvarların sessiz ve sakin ortamını bozacak yüksek sesle konuşma, tartışma yapılması yasaktır.
 4. Laboratuvarlarda ki bilgisayarları birden fazla kişi tarafından kullanılması yasaktır.
 5. Laboratuvarlarda oyun oynamak yasaktır.
 6. Toplum ahlak kurallarına uymayan, diğer kullanıcıları rahatsız edici içerik barındıran web sayfalarına giriş yasaktır.
 7. Laboratuvarda bulunan bilgisayarların donanımlarına zarar verecek davranışlarda bulunmak yasaktır.
 8. Bilgisayarların işletim sistemlerini ve kurulu yazılımların çalışmasını engelleyici davranışlarda bulunmak yasaktır.
 9. BİM'in güvenlik sistemlerine girmeye çalışmak, konfigürasyonlar üzerinde değişiklik yapmaya çalışmak yasaktır.
 10. Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta (SPAM iletiler) göndermek yasaktır.
 11. Kişilik haklarını zedeleyici, hakaret içeren e-posta göndermek yasaktır.
 12. Başka bir kullanıcının posta hesabını, o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak yasaktır.
 13. Her kullanıcı kendi hesabından ve şifresinden sorumludur.
 14. Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi) kopyalamak/iletmek/yayınlamak/dağıtmak yasaktır.
 15. USB bellekler kullanılmadan önce virüs için kontrol edilmelidir.
 16. Laboratuvar malzemelerini, masa, sandalye ekipmanlarını zarar verici şekilde kullanmak yasaktır.

Uygulama

BİM gerçekleşen eylemin, yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi/kurumlara verilen zararın boyutuna, tekrarına göre aşağıdaki yaptırımlar uygulanır. 

1. Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır.
2. Kullanıcının BİM laboratuvarlarına giriş sınırlı veya sınırsız süre kapatılabilir.
3. Disiplin yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

TARİH VE İMZA:

Orijinal ve bir nüsha olarak düzenlenip 36  maddeden  teşekkül eden ve taraflar arasında karşılıklı iyi niyet ve ahde vefa esasları dahilinde tanzim ve karşılıklı olarak teati edilmiş olan bu sözleşme taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder. Taraflar işbu sözleşmenin tümünü okuyarak aynen kabul ettiklerini, aşağıdaki tatbik imzaları dahilinde vaz etmişlerdir.

IBM SPSS ve IBM AMOS Porgramları'nın, lisans aktifleştirme işlemi için yukarıda belirtilen KHAS VPN Hizmeti adımlarının yapılması gerekmektedir.

IBM Amos v23 için tıklayınız.

IBM Amos v23 Kurulum Videosu;

IBM SPSS v27 için;
- Windows kurulumu için tıklayınız,
- MAC OS kurulumu için tıklayınız,
- Linux kurulumu için tıklayınız.

IBM SPSS v27 Kurulum Videosu için;

IBM SPSS v27 Data Access Pack Kurulumu için tıklayınız.

IBM SPSS v27 Data Access Pack Videosu için;

Directorate of Information Technologies

Hakan DANACI
Information Technologies Director
Internal:1202 hakan.danaci@khas.edu.tr
Sercan TAN
Software Development Manager
Internal:1214 sercan.tan@khas.edu.tr
Mert Süleyman SÖZÜBEK
Software Manager
Internal:1218 mert.sozubek@khas.edu.tr
Sertaç YILDIZ
Software Development Senior Specialist
Internal:1203 sertac.yildiz@khas.edu.tr
Ali AKTAŞ
Software Developing Specialist
Internal:1205 ali.aktas@khas.edu.tr
Artin Can BAHAROĞLU
Software Development Attendant
Internal:1285 artin.baharoglu@khas.edu.tr
Derya KAYA
SAP Software Development Competent Specialist
Internal:1937 derya.kaya@khas.edu.tr
İbrahim ABLAK
SAP Support Specialist
Internal:1201 ibrahim.ablak@khas.edu.tr
Erman ZÜLFÜKAROĞLU
System and Network Administrator
Internal:1211 erman.zulfukaroglu@khas.edu.tr
Ömer Şaban FİDANCI
Information Security Specialist
Dahili:1239 omer.fidanci@khas.edu.tr
Fatih CİNGARA
System Management and Support Attendant
Internal:1204 fatihcingara@khas.edu.tr
Bekir Sami TURAN
System Support and Network Specialist
Internal:1212 bekir.turan@khas.edu.tr
Engin AKTÜRK
System Support Attendant
Internal:1209 engin.akturk@khas.edu.tr
Emre ÖZEL
IT Support and Laboratory Attendant
Internal:1207 emre@khas.edu.tr
Fatih KARAKAŞER
IT Support and Laboratory Attendant
Internal:1415 fatih.karakaser@khas.edu.tr
İsmail ALAYLIOĞLU
Audio and Video Specialist
Internal: 1168 ismail@khas.edu.tr
Yücel KİRAZ
Audio and Video Attendant
Internal:1208 yucel.kiraz@khas.edu.tr
Hasan TAVŞAN
IT Support and Hardware Specialist
Internal:1213 hasan.tavsan@khas.edu.tr
Sinan KOÇOĞLU
IT Support and Hardware Specialist
Internal:1213 sinan.kocoglu@khas.edu.tr
Ali YAŞAR
IT Support and Laboratory Attendant
Internal:1216 ali.yasar@khas.edu.tr
Yunus AKARSU
Education Technologies Specialist
Internal:1210 yunus.akarsu@khas.edu.tr