Çekirdek Program Yeni Akademisyenlerimizle Büyüyor

12 Eylül 2023

Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Program (Ortak Dersler Bölümü), yeni isimlerin aramıza katılması ile büyüyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızı size tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.

Dr. Akın Sefer

Akın Sefer, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans derecesini yine aynı üniversiteye bağlı Atatürk Enstitüsü’nde Modern Türkiye Tarihi alanında, doktora derecesini ise 2018 yılında Northeastern Üniversitesi Tarih Bölümü’nde aldı. Doktora tezinde on dokuzuncu yüzyılda Tersane-i Amire’de sanayileşme ve reform süreçleri bağlamında işçi sınıfı oluşumunu inceledi. 2018-2021 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde yürütülen bir ERC projesi (UrbanOccupations OETR) kapsamında doktora sonrası araştırmacı olarak on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı nüfus defterleri ve bu defterlerin CBS aracılığıyla haritalandırılması üzerine çalışmalar yaptı.

Dr. Sefer, 2021 yılından bu yana, “Karadeniz Sahili ile İstanbul’da Gemi Yapımı ve Emek Göçü, 1827-1878” başlıklı bir TÜBİTAK-1001 projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Araştırma ve yayınları geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme, emek, göç, ve denizcilik tarihi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Dr. Deniz Gündoğan İbrişim

Dr. Deniz Gündoğan İbrişim travma ve hafıza çalışmaları, toplumsal cinsiyet çalışmaları, karşılaştırmalı edebiyat, ekoeleştiri ve çevreci beşeri bilimler disiplinlerinin kesişiminde çalışmaktadır. Araştırma ve ilgi alanları arasında iklim travması, solastalji, ekstraktivizm (hafriyatçılık), çevresel adalet konuları yer almaktadır. Çalışmaları Ortadoğu, Afrika ve Anglofon diasporaları kapsamında çağdaş sanat ve edebiyatta ırksal, toplumsal ve çevresel adalet, kültürler ötesi travma, Antroposen’de hafıza ve sorumluluk temsillerine odaklanmaktadır.

Fulbright doktora bursiyeri olarak doktora derecesini Washington Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde tamamlayan Gündoğan İbrişim, aynı kurumda karşılaştırmalı edebiyat ve dünya edebiyatları, küresel araştırmalar ve alan araştırmaları, akademik yazım dersleri vermiştir. Kadir Has Üniversitesi’ne katılmadan önce İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda kıdemli öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2021-2023 yılları arasında Marie Skłodowska-Curie doktora sonrası araştırmacısı olarak Sabancı Üniversitesi SU Gender Merkezi’nde “Postimperial Memories, Gender and Trauma in the Anthropocene: A Change of Feminist Perspective on Turkey” adlı projesini yürütmüştür. Gündoğan İbrişim, Gaflet: Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları kitabının yazarıdır (Metis, 2019, Sema Kaygusuz ile). Halen Routledge Yayınları’ndan çıkacak Toward a Slow Witnessing in World Literature: Thinking and Surviving with the Earth adlı kitabı üzerinde çalışmaktadır.

Enes Akdağ

Enes Akdağ, lisans derecesini İstanbul Şehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) programından 2017 yılında aldı. Aynı kurum bünyesinde, Sinema ve Televizyon (İngilizce) Çift Anadal programını 2020 yılında tamamladı. Lisans yılları süresince, reklam ve dizi yapım şirketlerinde çeşitli kademelerde görev aldı. 2017-2019 yılları arasında, aralarından iki tanesinin T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün Kısa Film Yapım Desteğini almaya hak kazandığı, toplamda beş kısa film yazdı ve yönetti. 2022 yılında, Galatasaray Üniversitesi, Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’ndan, “Toplu Seyir Deneyiminin Güncel Veçheleri: Abonelik Bazlı İsteğe Bağlı Video Yayın Platformları ve Çevrimiçi Seyir Partileri” başlıklı tezi ile mezun oldu. Doktora eğitimine, Kadir Has Üniversitesi İletişim Bilimleri Doktora Programı’nda devam etmektedir. Doktora tez araştırması kapsamında, eski bir sayfiye alanı olan Kadıköy’de değişen seyir kültürünün gündelik yaşam etkileşimleri ve ekonomi-politik tarafına odaklanmaktadır.

Güncel araştırma ilgi alanları arasında; film tasarımı, yeni sinema tarihi, kuir sinema, dijital etnografi, medya arkeolojisi ve çocuk ve medya yer almaktadır. Nitel araştırma yöntemlerini benimseyen Akdağ’ın, araştırmaları, Birmingham Üniversitesi’nden (Birleşik Krallık) Melbourne Üniversitesi’ne (Avustralya) dek uzanan birçok prestijli eğitim kurumu bünyesinde yayımlandı.

Dr. Nora Tataryan

Nora Tataryan, doktorasını Toronto Üniversitesi Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları’nda, yüksek lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar’da (İstanbul) ve lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) ve Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris) Felsefe bölümünde tamamladı. 2022 yılında Cambridge Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Tataryan, “Gerçekle Kurmaca Arasında: Türkiye’de Felaketin Mirasına Estetik bir Bakış” adlı doktora çalışmasından hareketle, devlet şiddetine sanatın ve kurmacanın imkanlarıyla bakmanın teorik açılımları üzerine çalışıyor. Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslarda sunmuş, akademik ve akademik olmayan dergi ve kitaplarda yayımlamış Tataryan’ın ilgi alanları arasında, estetik teori, kolektif hafıza, soykırım çalışmaları, feminist felsefe ve psikanaliz bulunuyor.

Akademik çalışmaları dışında güncel sanat alanında da üretimlerine devam eden Tataryan, Arter, Salt ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı gibi sanat kurumlarında araştırmacı olarak çalıştı ve işbirliklerinde bulundu. Kariyeri boyunca, çeşitli mecralarda edebiyat ve güncel sanat eleştirileri, blog yazıları ve kurmaca metinler kaleme alan Tataryan 2018-2020 yılları arasında Catalyst: Feminism, Theory, and Technoscience isimli derginin yürütücü editörlüğünü üstlendi.

Dr. Onur Pusuluk

Dr. Onur Pusuluk akademik hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Fizik bölümlerinde ÇAP yaparak başladı. Lisans tezi çalışmaları fizik ve biyolojinin kesişiminde, sırasıyla nöro-immünolojik etkileşimler ve genetik kodun evrimi üzerineydi. Doktorasını aynı üniversitede, aynı zamanda araştırma görevlisi olarak da çalıştığı Fizik bölümünde tamamladı. Tez çalışmasında biyokimyasal moleküllerde hidrojen bağları aracılığıyla kurulan kuantum ilintileri ve bu ilintilerin enzim katalizindeki rolünü inceledi. Bu çalışmanın bir parçası olarak doktorasının bir yılını Oxford Üniversitesi’nde the Frontiers of Quantum Physics grubunda geçirdi. Doktora sonrası akademik hayatına Koç Üniversitesi’nde QuEST (Quantum Enabling System Technologies) takımının bir üyesi olarak devam etti.  Son üç yıldır aynı üniversitede bağımsız bir araştırma projesi ve grubu yürütüyordu.

Dr. Pusuluk KHAS Ortak Dersler ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerine Misafir Öğretim Üyesi olarak katıldı. Kuantum enformasyon, kuantum termodinamik ve kuantum biyoloji konularının kesişimine odaklanan teorik çalışmaları, kuantum kimya, yapay sinir ağları ve tensör ağları gibi hesapsal yöntemlerden de yararlanmaktadır. Burada kuracağı qDISCorD (q-Delocalized Information Systems & Correlated Dynamics) takımıyla beraber yaşam, enerji ve zaman gibi karmaşık olgulara ikinci kuantum devriminin kavramsal ve teorik çerçevesinden ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Dr. Tuna Pesen

Dr. Tuna Pesen 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünden lisans, 2016 yılında yüksek lisans ve 2022 yılında doktora derecelerini almıştır. Yüksek lisans çalışmalarını teorik kozmoloji alanında tamalayan Dr. Pesen, doktora eğitimi sırasında deneysel biyofizik alanında araştırmalarını sürdürmüştür.

Doktora çalışmalarını, Raman spektroskopisi ve makine öğrenmesi kullanarak endometriozis hastalığı için non-invaziv tanı metodu geliştirilmesi ve optik cımbız ile radyoterapi dozlarının kırmızı kan hücresinin mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesi alanlarında tamamlamıştır. Hücre iskeletinin mekanik etkiler altında gösterdiği evrensel davranışları araştırmaya devam eden Dr. Tuna Pesen, bu karakteristik davranışların simülasyon ile modellenmesi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Zeynep Tunay Gül

Zeynep Tunay Gül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı’ndan lisans derecesini aldı ve Marmara Üniversitesi’nde Yetişkin Eğitimi alanında yüksek lisans yaptı. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri’nde doktora tez aşamasındadır.

Başlıca uzmanlık alanları yetişkin eğitimi, gönüllülük, öğretim tasarımı, motivasyon ve yetişkinler için bilinçli farkındalıktır. İLKYAR’da gönüllü olarak yer alarak, kırsal ve gelişmemiş bölgelerdeki öğrencilere (özellikle yatılı okullarda) eğitimlerine devam edebilmeleri için fırsatlar yaratmayı amaçlayan bu vakfın faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) bünyesinde, devlet koruması altındaki çocuklar için gönüllü üyelik yapmaktadır.