Azami Süresi Sona Eren Öğrenciler Hakkında

Değerli Öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu madde 44/c(3) gereği azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere iki ek sınav hakkı tanınmaktadır. İlgili Kanun ve Kadir Has Üniversitesi Senatosu’nun 09.01.2019 tarih ve 2019/01 sayılı kararı gereğince azami öğrenim süresi dolan öğrencilerin 31.01.2022 günü mesai saati bitimine kadar Yüksekokulumuza dilekçe ile justice@khas.edu.tr adresine başvurarak ek sınav hakkından yararlanmaları mümkündür.

Aşağıda bulunan linkten detaylı bilgi alabilirsiniz.

https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/idari-birimler/ogrenci-isleri-direktorlugu/genel-bilgi/azami-sure

ADMYO Müdürlüğü