N Hayat - NTV, Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat (11.08.2017)