Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu Aybars Biga