Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu Melike Küçükkantarcılar