Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu Sümer Serhat Çoksayar