Üniversite Medya - Kanal 360 / Dr. Öğr. Üyesi Nilay Arat - Dr. Öğr. Üyesi Ertan Yardım (08.07.2014)