Prof. Dr. Nurhan Davutyan Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Bölüm Başkanı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans