SkyTurk360, Başarıya Doğru Sanat ve Tasarım Fakültesi, 22.07.2012