Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif Coşkun Orlandı Khas Tasarım Y.Lisans Programı'nı anlatıyor.