-Kasım 2010 – Mayıs 2011: Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı (32 Katılımcı)

Toplam Ders Saati: 160 Saat

Ders Günleri: Cumartesi ve Pazar, 10.00-14.00

Eğitmen Kadromuz:

Sosyal Boyut ve Mevcut Yapılanma Modülü: Av Dr Levent Bıçakcı, Prof Dr Zuhal Baltaş, Prof Dr Acar Baltaş, Prof Dr Seyhan Hasırcı, Prof Dr Turgay Biçer, Yrd Doç Dr Ümit Kesim, Ahmet Güvener, Av Yunus Egemenoğlu, Klaus Federmair, Barış Kuyucu ,Tanıl Bora, Eray Özer, Dr Levent Aksoy, Kaan Ark, Oğuz Sarvan, Tarık Ongun, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Baykan, Kerem Ertan, Koray Emre Kara, Sema Tuğçe Dikici

Spor Hukuku Modülü: Av Dr Levent Bıçakcı, Michel Wuilleret (UEFA), Omar Ongaro (FIFA), Hasan Gerçeker, Av Adnan Türkkan, Av Kemal Kapulluoğlu, Prof Dr İlhan Helvacı, Prof Dr Aytekin Temizer, Doç Dr Savaş Bozbel, Doç Dr Mahmut Koca, Yrd Doç Dr Ekrem Kurt, Yrd Doç Dr Burak Oder, Av Ahmet Gürel, Av Şekip Mosturoğlu, Av Dr Faruk Baştürk, Dr Harun Kılıç, Av Özcan Şepik, Alper Pirşen, Av Simge Aybey, Av Anıl Gürsoy, Av Seda Özbay, Av Ahmet Ayar

Spor Yönetimi Modülü: Şenes Erzik (UEFA), William Gaillard (UEFA), Av Dr Levent Bıçakcı, Mustafa Denizli, Doğan Ertuğrul, Hans Peter-Müller, Prof Dr Gürbüz Gökçen, Deniz Gökçe, Mete İkiz, Ömer Tanrıöver, Tuğrul Akşar, Dorukhan Acar, Ahmet Güvener, Ali Saydam, Fuat Akdağ, Sean Hamil, Adrian Stores, Robin Pye, Cem Ülkeroğlu, Yrd Doç Dr Serap Mungan Ay, Metin Kurt, Emre Atam, Erdil Arpacı, Güray Karacar, Barış Kuyucu, Fatih İbradı, Tolga Şenel, Ertuğ Silay, Mert Aydın, Kaan Kural, Necmettin Çelikhan, Mehmet Koryürek

Konu Başlıkları:

Sosyal Boyut ve Mevcut Yapılanma Modülü: Sporda Küreselleşme, Ruh Sağlığı ve Spor, Spor Felsefesi, Taraftarlık, Aidiyet ve Fairplay, NCAA Sistemi, Avrupa ve ABD Spor Modeli, Uluslararası Federasyonların Yapılanması, Sporda Liderlik Fonksiyonları, Futbol Folklörü, Sporun Sosyolojisi, Sporcu Kişiliğini Anlamak ve Yönetmek, Herkes için Futbol (HiF), Spor Turizmi, Universiade Erzurum 2011, GSGM'nin Yapılanması, Türkiye’de ve Dünya’da Hakemliğin Yapılanması, Baskı Altında Karar Verme, Empati ve Koordinasyon: Hakem’in Gözünden, Bir Başarı Hikayesi: Golf Federasyonu, Amatör Sporların Yapılanması, Türkiye’de ve Dünya’da Futbol Yönetimi Modelleri, Türkiye’de Spor Bahisleri ve Yayın Hakları, TFF’nin Yapılanması, Kulüpler Birliği’nin Yapılanması, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Analizi, Sporda Nöro Linguistik Programlama (NLP), Kültürel Bir Fenomen: Futbol, Politika ve Taraftarlık

Spor Hukuku Modülü: Sporda İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik İlişkileri, AB Üyesi Olmayan Sporcuların AB Liglerindeki Statüleri, Spor ve Ticaret Hukuku, Futbol ve Yayın Haklarının Hukuki Niteliği, Sporda Sözleşmeler Hukuku ve Hukuki Sorumluluk, Sporda Özerklik ile İdare Hukuku, Ulusal ve Uluslararası Transfer Kuralları, Spor ve Ceza Hukuku, WADA, Uluslararası Spor Hukuku Mevzuatı ve Karar İncelemesi, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Yapısı ve İşleyişi, Medya Hakları, Sporda Arabuluculuk ve Tahkim İlişkisi, “Litex Lovech vs Debreceni” (Pratik Çalışma), TFF Tahkim Kurulu, GSGM Tahkim Kurulu, Dernekler Kanunu ve Spor, Sporda İsim ve İmaj Hakları, Spor ve Rekabet Hukuku

Spor Yönetimi Modülü: Ambush Marketing, Oyuncu Temsilciliği, Kurumsallaşma ve Yönetim Modelleri, Spor Ekonomisinin Genel Özellikleri, Televizyonda Spor Yönetimi, Futbol Endüstrisi Değer Zimciri ve Ekonomik Boyut, Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama, Rapor İnceleme ve Rasyo-Analiz, Spor Kulüplerinde Gelir-Gider Kalemleri, Sporda Altyapı Yönetimi, Spor Organizasyonlarında Proje Yönetimi, Futbol İşgücü Piyasası ve Yabancı Futbolcu Problemi, Spor Kulüplerinin Pazarlaması: Galatasaray Örneği, Spor Kulüplerinde CRM, Spor Kanalı Yönetimi ve Yapılandırılması, Etkinlik Ekonomisi: Euro 2008 Analizi, Sporun Beyaz Yakalıları: Gill ve Kenyon, NBA Değer Zinciri, Spor Kulüplerinin Şirketleşmesi ve Halka Arzları, Spor Pazarlamasında Global İşbirlikleri, “Merchandising”, Futbol Endüstrisinde Stratejik Modeller ve Kulüp Örnekleri, Futbolda Sendikalaşma, HERKESiçinFUTBOL: Ülker, Spor ve Çocuk


-Aralık  2010 –  Mayıs 2011: Spor İletişimi Sertifika Programı (60 Katılımcı)

Toplam Ders Saati: 120 Saat

Ders Günleri: Cumartesi ve Pazar, 10.00-14.00

Eğitmen Kadromuz:

Bağış Erten (Program Koordinatörü), Attila Gökçe, Fuat Akdağ, İbrahim Altınsay, Atnıl Bora, Yiğiter Uluğ, Ahmet Çakır, Mehmet Demirkol, Murat Ağca, Bülent Timurlenk, Okay Karacan, Barış Kuyucu, Mert Aydın, Kaan Kural, Ümit Kıvanç, Alp Ulagay, Emek Ege, Dağhan Irak, Caner Eler, Ayten Görgün, Cengiz Alkan, İsmail Hakkı Polat, Fevzi Yazıcı, Murat Erun, Murad Sezer, Uğur Yıldırım, Can Birsay, Mete İkiz, Tuğrul Akşar, Erdil Arpacı, Av Faruk Baştürk, Ahmet Çiğdem

Konu Başlıkları:

Futbol Foklörü, Olimpiyat Tarihi ve Olimpizm, Haber Dili ve Yazımı, Türkiye’de ve Dünya’da Hakemliğin Yapılanması, Spor Spikerliği, Spor Haber Dili, Haber Dili ve Yazımı, Olimpiyat Tarihi, Spor Basını Tarihi, Dış Haberler Editörlüğü, Editörlük, Spor Tarihi, Kurgu, Montaj ve Teknik, Köşe Yazarlığı, Canlı Yayın Spikerliği, Spor Karşılaşmalarında Yayın Yönetmenliği, TV Editörlüğü ve Canlı Yayın, Oyuncu Menajerliği, Televizyonda Spor Yönetimi, Futbol Endüstrisi Değer Zinciri ve Ekonomik Boyut, Spor Kulüplerinde Gelir-Gider Kalemleri, Futbol Hukuku Nasıl İşler?, Habercilik Etiği, Uygulamalı Canlı Yayın ve Üslup, Blog, Sosyal Medya ve Futbol, Spor Kanalı Yönetimi ve Yapılandırılması, Dış Haber Kaynakları ve Referanslar, Eurosport Nasıl İşler?, NBA Değer Zinciri, Spor Sayfalarının Tasarımı, Sporda Foto-Muhabirliği, TV’de Spor Muhabirliği Editörlüğü, Yeni Medya, Internet ve Spor Medyası, Spor Felsefesi, TV Yönetimlerinin Spora Bakışı,


-12 Şubat 2011: PANEL – GSGM Tahkim Kurulu’nun Yapısı ve İşleyişi

Katılımcı: Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker

-19 Mart 2011: PANEL – 3 Büyüklerin Ekonomik ve Yönetsel Yapılarının UEFA Kriterleri Uyum Sürecindeki Yeri

Katılımcılar: Dorukhan Acar (Moderatör), Deniz Gökçe, Tuğrul Akşar, Ömer Tanrıöver

-9 Nisan 2011: PANEL – “Haydi Futboldaş Olalım!”

Katılımcılar: Adrian Stores, Robin Pye, Sean Hamil, Cem Ülkeroülu

-16 Nisan 2011: PANEL – FIFA Oyuncu Statüsü ve Yönetimi Departmanı’nın Yapısı ve İşleyişi

Katılımcı: Omar Ongaro (FIFA Oyuncu Statüsü ve Yönetimi Departmanı Başkanı)

-16 Nisan 2011: PANEL – UEFA Tahkim Kurulu’nun Yapısı ve İşleyişi

Katılımcı: Michel Wuilleret (UEFA Tahkim Kurulu Başkanı)

-7 Mayıs 2011: SÖYLEŞİ

Katılımcı: Mustafa Denizli

-14 Mayıs 2011: SÖYLEŞİ

Katılımcı: Şenes Erzik (UEFA As Başkanı)

-15 Mayıs 2011: PANEL – Sponsorlukta Nike Başarısı

Katılımcı: Hans Peter-Müller

-15 Mayıs 2011: PANEL – Futbolda Dayanışma Prensibi ve Avrupa Spor Hukuku

Katılımcı: William Gaillard (UEFA İletişim ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı)