-Eylül 2005 - Haziran 2006: Spor Hukuku Sertifika Programı (150 katılımcı)

Eğitmen kadromuz:

Dönemin Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve TFF Tahkim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Öztek ve dönemin TFF Başkanı Av. Dr. Levent Bıçakcı’nın yanısıra, Prof. Dr Şükrü Kızılot, Prof Dr. Şeref Ertaş, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Doç. Dr.Gülçin E. Grassinger, Av. Şekip Mosturoğlu, UEFA As Başkanı Dr. Şenes Erzik, Prof. Dr. Atilla Altop (Kültür Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal, Doç Dr. Atilla Erdemli, Doç. Dr. Tayfun Amman, Prof. Dr. Acar Baltaş, Doç. Dr. Rüştü Güner, Prof. Dr. Aytekin Temizer, Av. Dr. Bülent Özdirekcan, Prof. Dr. Mehmet Binnet, Doç. Dr. Erkan Küçükgüngör, Av. Kemal Kapulluoğlu, Mesut Özyavuz,  Hüsnü Güreli, Av. Jean Louis Dupont (Belçika), Av. François Carrard (İsviçre), Prof. Dr. Jean-Pierre Karaquillo (Fransa), Av. Gianpaolo Monteneri (İtalya) gibi seçkin hukukçular ve spor bilimciler ders vermişlerdir

Konu başlıkları:

Spor Hukuku ve Eğitimi, Spor Nedir?, Temel İnsan Hakları ve Spor, Toplum ve Spor, Spora Tarihsel Bir Bakış, Dünya ve Türkiye Spor Tarihi, Spora Sosyolojik Bir Bakış, Sporun Toplumsal Boyutları ve Hukuk, Spor Hukukunun Çoğulluğu, Sporda Hukukçunun Yeri ve Önemi, Dünyada ve Türkiye'de Sportif Yapılanma, Türk Spor Yönetimi, Türkiye Spor Mevzuatı, Sporda Hukuki Sorumluluk, Sporda Cezai Sorumluluk, Sporda Disiplin ve Siyaset, Türk Sporunda "GSGM" Hukuk Kuralları, Türk Spor Yargılaması, Disiplin Hukukunda Delil ve Savunma Hakları, TFF Mevzuatının Değerlendirilmesi, TFF Kimliği ile Futbol Mahkemesinin Hukuksal Statüsü, TFF Hukuk Kuralları, Futbol Yargılamasında Usuller ve Türk Spor Mevzuatına Eleştirel Bakış, Spor Kuruluşlarının Uluslararası Hukuktaki Yeri, Uluslararası Federasyonların Disiplin Organları, Uluslararası Spor Yargısı, C.A.S. Yargılama Çeşitleri ve Usulleri, UEFA-TFF Kulüp İlişkisi, Sporcu Sözleşmeleri ve Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Spor ve Sporcunun Vergilendirilmesi, Futbolcu - Kulüp İhtilafları - Örnek Olaylar, Yabancı Sporcuların Türkiye'de Çalışma Düzeni, Sponsorluk Sözleşmesi, Sporda Medya ve TV Hakları, Spor Yayın Hakları ile İlgili Yargı Kararları, Sportif Logo ve Markaların Tescili ve Sahte Mal Üretimini Takip, Spor Yöneticiliğinin Farklılıkları, Sporda Şirketleşme - şirket Kurma - SPK/İMKB İşlem ve İlişkileri, Türk Spor Kulüplerinin Şirketleşme Modellerinin Analizi ve Galatasaray Modeli, Spor Kulüplerinin Şirketleşmesinde Beşiktaş Modeli, Spor Kulüplerinin Şirketleşmesinde Fenerbahçe Modeli, Sporda Dopingle Mücadele, Sporda Yasaklı Maddeler ve Yöntemler / Doping kontrol Örneği Alma İşlemi, Türkiye Doping Kontrol Merkezi - Dopig Analizleri, Dopingle Mücadele Mevzuatının İhtilaf Kuralları, UEFA ve FIFA'nın Spor Sağlığına Bakışı, Spor Güvenliği, Yarışma Hakemlerinin ve Kararlarının Hukuki Nitelikleri, Türk Rekabet Hukukunda Spor, AB Rekabet Hukukunda Spor, Spor Yüksek Kurulu Yasa Tasarısı

-11 Kasım 2005: Uluslararası Spor Hukuku Sempozyumu

Konuşmacılar: Prof. Dr. Piermarco Zen-Ruffinen (Neuchatel Üniversitesi /İsviçre), Matthieu Reeb (C.A.S. Genel Sekreteri), Dr. Leon Straessle   (UEFA Tahkim Kurulu Eski Başkanı), Peter Limacher (UEFA Hukuk Dairesi Başkanı),  Gianpaolo Monteneri (FIFA Oyuncu Statüsü Dairesi Başkanı) ve Prof. Dr. Ulrich Haas (Mainz Üniversitesi / Almanya) gibi UEFA Tahkim Kurulu ve CAS (Court of Arbitration for Sport) üyesi olan uzmanlar, katılımcılara tebliğler sunmuşlardır.