Spor Hukuku ve Yönetimi - Konu Başlıkları ve Eğitmenler

 

Konu Başlıkları

Spor Hukuku Dersleri

Spor Hukukuna Giriş

Spor ve Etik

Sporda Özerklik ve İdare

Sporda Sözleşmeler Hukuku ve Hukuki Sorumluluk

Spor ve Rekabet Hukuku

Dernekler Kanunu ve Spor

Spor ve Ceza Hukuku

Doping ve Spor Hukuku

Spor ve Vergi Hukuku

Spor ve Ticaret Hukuku

Sporda İsim ve İmaj Hakları

İnsan Hakları Mahkemesi ve Spor

Spor ve Irkçılık

Türkiye'de Sporun Hukuki Yapılanması

Ulusal ve Uluslararası Transferler

Futbolda Uyuşmazlık Çözümü

Futbolda Tahkim 

Sponsorluk Sözleşmeleri

Basketbolda Hukuk ve BAT

AB Üyesi Olmayan Futbolduların AB Liglerindeki Statüleri

Yabancı Sporcuların İkamet ve Çalışma İzinleri

Profesyonel Futbolcu ve Teknik Adam Sözleşmeleri

Sporda Arabuluculuk ve Tahkim İlişkisi

Oyuncu Temsilciliği

UEFA'da Disiplin Mekanizmaları

FIFA'da Disiplin Mekanizmaları

CAS Yapılanması ve Süreçleri

Futbolda Yayın Hakları

Uluslararası Mevzuat İncelemesi

Pratik Dersler & Karar İncelemeleri

 

Spor Yönetimi Dersleri

Avrupa ve Amerika Spor Modelleri

Dünya'da ve Türkiye'de Futbol Yönetimi

Spor Genel Müdürlüğü Yapılanması

Türkiye Futbol Federasyonu Yapılanması

Amatör Sporların Yapılanması

UEFA ve FIFA’nın Yapılanması

Milli Olimpiyat Komiteleri ve IOC Yapılanması

Kurumsallaşma ve Yönetim Modelleri

Spor Organizasyonlarında Proje Yönetimi

Sporda Etkinlik Yönetimi

Spor Ekonomisinin Genel Özellikleri

Spor Kulüplerinde Gelir-Gider Kalemleri

Profesyonel Spor Kulüplerinde Yönetim Mekanizmaları

Futbol Endüstrisi Değer Zinciri ve Ekonomik Boyut

Futbol Endüstrisi Stratejik Modeller ve Kulüp Örnekleri

Spor Kulüplerinin Şirketleşmesi ve Halka Arzları

Türkiye'de Spor Medyasının Dönüşümü

Spor Pazarlaması

Spor Pazarlamasında Global İşbirlikleri

Sporda Altyapı Yönetimi

UEFA'da Yönetim Sistemi

UEFA Kriterleri & Finansal Fair Play

Futbolda Taraftar Yönetimi

Euroleague Basketball'da Yönetişim

Spor Sponsorluğu

Televizyonda Spor Yönetimi

NBA Değer Zinciri ve Ekonomik Boyut

Futbol ve Milliyetçilik

Türkiye Futbolunda Avrupalılaşma

Futbolda Altyapı Yönetimi

Futbolda Scouting ve Analiz

 

Eğitmenler (soyadı sırasına göre)

Spor Hukuku

Av. Anıl Gürsoy Artan

Yard. Doç. Dr. Ahmet Ayar

Av. Simge Aybey

Dr. Levent Bıçakçı

Av. Okan Çan

Prof. Dr. Süheyl Donay

Prof. Dr. Nuray Ekşi

Doç. Dr. Burak Gemalmaz

Prof. Dr. Rüştü Güner

Yard. Doç. Dr. Kadir Gürten

Av. Oktay Huduti

Av. Bora İkiler

Av. Kemal Kapulluoğlu

Dr. Harun Kılıç

Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal

Pedro Tomas Marques (UEFA Tahkim Kurulu Başkanı)

Av. Alper Pirşen

Yrd. Doç. Dr. Burak Oder

Omar Ongaro (FIFA Oyuncu Statüleri ve Yönetişim Birimi Başkanı)

Av. Seda Özbay

Dr. Emilio Garcia Silvero (UEFA Disiplin ve Dürüstlük Birimi Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Nedim Türkmen

Av. Mert Yaşar

Av. Mehmet Yoğurtçuoğlu

 

Spor Yönetimi

Dorukhan Acar

Tuğrul Akşar

Dr. Levent Bıçakçı

Tanıl Bora

Dr. Sinan Bozkurt

İdil Cem

Bağış Erten

Şenes Erzik

Yard. Doç. Dr. Dr. Borja Garcia Garcia (İngiltere Loughborough Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Neşe Gündoğan

Prof. Dr. Rüştü Güner

Emir Güney

Burak Gürkan

Sean Hamil (İngiltere Birkbeck College Sports Business Centre Direktörü)

Yard. Doç. Dr. İlknur Hacısoftaoğlu

Mete İkiz

Güray Karacar

Yrd. Doç. Dr. Ümit Kesim

Yavuz Kocaömer

Kaan Kural

Umut Kutlu

Barış Kuyucu

Dr. Yağmur Nuhrat

Bülent Özcan

Beri Pardo

Yard. Doç. Dr. Gülberk Gültekin Salman

Tolga Şenel

Bülent Özcan

Doç. Dr. Özgehan Şenyuva

Yard. Doç. Dr. Cem Tınaz

Alper Yılmaz

Banu Yelkovan

 

Program Koordinatörü: Emir Güney

 

Son güncelleme: 12.09.2017, 11:52