Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulamacılara Etkileri

21 Nisan 2017 CUMA - CİBALİ SALONU
09.00- 09.30 KAYIT
09:30 – 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Av. Mehmet Durakoğlu İstanbul Barosu Başkanı
Prof. Dr. Ali GÜZEL (Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Habib Asan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
Av. Burcu Aslan İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu Başkanı
10.00 – 11.00 1. OTURUM
Oturum Başkanı
Av. Vehbi Kahveci İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu Başkan Yrd.
Konuşmacılar
Erdoğan İshakoğlu Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi
"Sınai Hakların Ceza Hukuku Açısından Korunması"
İsmail Onaran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri Haklar Bürosu Savcısı
"Marka Suçlarında Soruşturma Usulleri"
Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Öğr. Üyesi
"Sınai Mülkiyet Suçları"
11.00- 11. 15 SORU-CEVAP
11.15- 11.30 ÇAY-KAHVE MOLASI
11.30 – 12.30 2. OTURUM
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Bahar Ceyda Süral Kadir Has Ünv. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Konuşmacılar
Dr. Elif Betül Akın Türk Patent Ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme Ve Değerlendirme Daire Başkanı
"Sınai Mülkiyet Kanunun da Marka Tescil Sürecine İlişkin Değişiklikler"
Habibe Aslan İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimesi
"Kullanmamaya Dayalı İptal Davalarına İlişkin Değerlendirmeler"
Gül Kabataş Emniyet Müdürü (Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı)
"Sınai Mülkiyet Kanununun Kolluk Kuvvetlerinin Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler"
12.30- 12.45 SORU-CEVAP
12.45- 14.00 YEMEK ARASI
14.00 – 15.00 3. OTURUM
Oturum Başkanı
Levent Yavuz Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
Konuşmacılar
Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğr. Üyesi
"Sessiz Kalmak Sureti ile Hakkın Kaybı"
Yrd. Doç. Dr. Ali Dural Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğr Üyesi
"6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Tanınmış Markaya İlişkin Hükümleri"
Fethi Merdivan Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi Hakimi
"Sınai Mülkiyet Kanunu Sistemi, İlkeler ve İçtihat Hukuku"
15.00- 15.15 SORU-CEVAP
15.15- 15.30 ÇAY-KAHVE MOLASI
15.30 – 16.30 4. OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD Öğr. Üyesi
Konuşmacılar
Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğr. Üyesi
"Önceki Tarihli Hakların Etkisi (SMKm. 155)"
Doç. Dr. Burçak Yıldız Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğr. Üyesi
"Coğrafi İşaretler Ve Geleneksel Ürün Adları Konusunda Getirilen Yenilikler"
Serdar Arıkan (E. Hakim) Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri Kurucu Hakimi
"Sınai Hak İhlali Hallerinde Açılacak Davalar"
Av. Adem Sarıpınar Türk Patent ve Marka Kurumu Hukuk Müşavirliği
"6769 Sayılı Kanun’un Marka Hakkının Kapsamı ve İstisnaları Konusunda Getirdiği Yenilikler"

Etkinlik Afişi İçin Tıklayınız