İnsan Hakları ve Demokrasi Kulübü

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ KULÜBÜ
   Ülkemizin ve dünyanın, insan haklarının korunmasına ve demokrasinin asıl kimliğine ne denli aç kalmış olduğunu göstermek; ülkemizdeki temel sorunlara odaklanarak demokrasi ve insan hakları bilinci ile bu problemlere çözüm önerileri getirmek ve üniversitemizdeki her bireye bu bağlamda asıl demokrasiyi ve insan haklarının önemini aşılamak temel amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda ülkemizin temel problemleri olan terör, etnik sorunlar,  sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlar, temel hak ve özgürlüklerinin sınırı, eğitimsizlik, kadın hakları vb. sorunlar karşısında Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinde demokratik bilincin oluşması ve onların bu sorunların çözümü noktasında fikir ve tezler üretebilmesi için  katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca İnsan hakları ve demokrasi adına kurulmuş üniversite dışı oluşumlarda da aktif bir biçimde rol alarak daha geniş perspektifte çalışmalar amaçlarımız içerisinde tüzükte bulunmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda;
a) Konferans, söyleşi, panel, sempozyum, atölye çalışması vb. aktiviteler düzenler.
b)  Bilgilendirici yayınlar yapar; dergi, broşür vb. yayın faaliyetlerinde bulunabilir.
c) İlgilenilen konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası üniversite kulüpleri ile diğer kurum, kuruluş, şahıs ve örgütlerin çalışmalarını takip eder, bunlardan uygun gördüklerine katılımı sağlar ve bunlarla ortak faaliyetler yürütür.
d) Ulusal ve uluslararası etkinliklerde Kadir Has Üniversitesi’ni temsil eder ve gerektiğinde ev sahipliği yapar.
e) Etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve daha yararlı hale getirilmesine yönelik fikir alış verişleri için gerekli zemini hazırlar.
f) Kulüp üyelerinin gelişmesi amacıyla kulüp içi eğitimler ve programlar düzenler.
 
Kulüp Danışman HocamızProf. Dr. Mustafa DURAL  
Kulüp Başkanı : Abdulgaffar KADIOĞLU