Hizmetler

Mediko Sosyal

Aktif çalışan SGK’lı ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan akademik ve idari personelimizin 1. Basamak Sağlık Kuruluşları  için sevk almalarına gerek yoktur.1. Basamak Sağlık Kuruluşlarından sağlık hizmeti alabilmek için nüfus cüzdanları ( TC Kimlik Numarasıyla birlikte ) yeterli olacaktır. 

Akademik ve idari kadroda çalışan aktif SGK’lı ve emekli personelimizin ;

- 1. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Aile Sağlığı Merkezi ),

- 2.Basamak Sağlık Kuruluşu ( Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma   Hastaneleri ) ,

- 3. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Üniversitelere bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

- 4. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Dal Hastaneleri )

- Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) ile anlaşmalı olan Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ile Özel Hastaneler                                                                                                      

İçin vizite kağıdı almalarına gerek yoktur. İlgili hastaneye başvuru için Nüfus Cüzdanı yeterli olacaktır.

Üniversitemizin SGK Anlaşması öncesinde ilke anlaşması yaptığı  Özel Balat Or-Ahayım Hastanesi’ne yapılan başvurularda ise akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize kimliklerini gösterdikleri takdirde fark indirimi ve öncelik tanınacaktır.

Mediko-Sosyal Hekimlerimiz tarafından Akademik ve İdari personelimize reçete edilen ilaçların bir kısmı  Özel Sağlık Sigortaları tarafından karşılanmaktadır. Sigortalı kişi ilaç tutarının  %20’sini ödemektedir.

Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Üniversite hayatı,  öğrencilerin kişisel ve akademik anlamda kendini geliştirdiği ve geleceğini şekillendirmeye başladığı önemli bir süreçtir. Bu süreç beraberinde getirdiği yenilikler ile birlikte aynı zamanda farklı alanlarda sorunların baş gösterebildiği bir süreç de olabilmektedir. Üniversite hayatında yaşanan problemlerin üstesinden gelebilmek,  uyum ve adaptasyon aşamalarını daha sağlıklı atlatabilmek, stresleri durumlar karşısında problem çözme becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda kendini daha iyi tanımak için, insan hayatının her döneminde olduğu gibi bu dönemde de bir ruh sağlığı uzmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedir.  Bu bağlamda üniversitemiz psikolojik danışma merkezinde psikologlar ve psikiyatrist ile öğrencilerine ruh sağlığı desteği sağlanmaktadır.

Üniversitemiz psikolojik danışma merkezinin amacı; öğrencilere,  gizlilik ilkesine bağlı kalarak, etik çerçevelerin korunduğu bir ortamda akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmalarına destek olmak için psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamaktır.

Kadir Has Üniversitesi’ne kayıtlı bütün öğrenciler psikolojik danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir.  Merkez,  her öğrenciye eşit fırsat tanımak  ve başvurulara hızlı cevap verebilmek adına randevu sistemiyle çalışmaktadır.

Randevu için bulunduğunuz kampüsteki uzmana email atabilir, telefon edebilir ya da uğrayabilirsiniz

  • Psikolog Gülnur ERTÜRK

 Dahili: 4601

gulnur.erturk@khas.edu.tr

Çalışma gün ve saatleri: Hafta içi 5 gün  09.00-18.00

  • Uzman Psikolog Evrim GÖKDAĞ

 Dahili: 4602

evrim.gokdag@khas.edu.tr

Çalışma gün ve saatleri: Hafta içi 5 gün  09.00-18.00

  • Psikiyatr Dr.Müjen İLNEM

Dahili: 4612

mujen.ilnem@khas.edu.tr

Çalışma gün ve saatleri: Salı-Çarşamba-Perşembe 09.30-17.00