Khas’da “Sinema ve Seyirci” İlişkisi Tartışıldı

08 Mayıs 2014 - Perşembe
Khas’da “Sinema ve Seyirci” İlişkisi Tartışıldı

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’deki film akademisyenleri, sinemacılar ve sinemaseverleri bir araya getirerek, sektöre yeni açılımlar kazandırmak ve daha üretken bir platform oluşturmak amacıyla bu yıl 15. kez düzenlenen Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’na ev sahipliği yaptı.  New York Üniversitesi Sinema Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Richard Allen’ın konuk konuşmacı olarak katıldığı konferans 8-10 Mayıs 2014 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

Bu yılki konferansta, sinema tarihinin başlangıcından beri farklı disiplinlerin ve metodolojilerin çatışma alanı haline gelen seyirci konusu tartışıldı. İzleyicilik deneyimi etrafında şekillenen ve bu yıl konferansın ana konusu olan bu çatışma etrafında, filmlerden ne tür hazlar aldığı sinema aygıtı tarafından belirlenen pasif seyirciler ile filmlerin anlamını kuran, hatta filmleri var eden eleştirel, siyasallaşmış özneler olan seyirciler tartışıldı.

İdeolojik bir aygıt tarafından kurulduğu varsayılan seyirci ile kanlı canlı, nefes alan, cinsel ya da etnik çeşitlilikleri itibariyle farklı eğilimleri, etkileşimleri olan farklı izleyicilik konumları konferansın ana başlığını oluşturdu. Konferans, film izlemenin nasıl bir deneyim olduğu sorusunu ve sinema izleyicisinin konumunu bireysel izleyicinin nazarından, izleme pratiklerinin tarihçesine yayılan geniş bir perspektifte, çok yönlü ve disiplinler arası bir bakışla tartışmaya açtı.

Konferansta bu yıl “Seyircilik Kuramları”, “Seyir Mekanları ve Mecraları”, “Seyirciliğin Sözlü Tarihi” gibi oturumların yanı sıra, Türkiye sinema endüstrisinin önde gelen isimlerinden Sevinç Baloğlu, Dilek Gökçin, Hüseyin Karabey, ve Gizem Soysaldı’nın katılacağı ve izleyicinin film festivalleri ile ilişkisinin konuşulduğu “Festivale Seyirci Olmak ya da Seyirciye Festival Yapmak” başlıklı panel de gerçekleşti. Tarih, mekan, kimlik, özdeşleşme, cinsiyet, cinsel yönelimler ve beden gibi birbiriyle yakından ilintili kavramlar bu yılki konferansın sunuş konuları arasında yer aldı.

Bildirileri Bağlam Yayınları tarafından düzenli olarak makaleştirilerek yayınlanan bu konferansın bildirileri Türkiye sineması üzerine düzenli ve kapsamlı biçimde kurumsallaşan ilk çalışmaları oluşturdu.

Konferansın ayrıntılı programına http://www.tfayy.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.