İnşaat Sektöründe ‘Mimari Haklar’ Sempozyumu

07 Nisan 2014 - Pazartesi
İnşaat Sektöründe ‘Mimari Haklar’ Sempozyumu

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Dr. Levent Bıçakçı Hukuk Bürosu tarafından ortaklaşa düzenlenen “İnşaat Sektöründe ‘Mimari Haklar’ Sempozyumu” 11 Nisan 2014 Cuma Günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güzel ve Avukat Dr. Levent Bıçakçı’nın açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumun ilk oturumunda, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Özge Uzun Kazmacı “Yeni Borçlar Kanuna Göre Eser Sözleşmesinde Yüklenici ile  Mimari Projelerde Mimarın Ayıp ve Ayıba Karşı Tekeffül Borcu”,  Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Esra Hamamcıoğlu ve Kadir Has Üniversitesi Araştırma Görevlisi  Argun Karamanlıoğlu, “Mimari Tasarım ve Eserlerin Korunması”, Dr. Levent Bıçakçı Hukuk Bürosu’ndan Avukat Sevde Erek “Mimari Tasarım ve Eserlerin Korunmasına İlişkin Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi” konularında sunum yaptı.

Sempozyumun Teğet Mimarlık’tan Mimar Ertuğ Uçar’un moderatörlüğünde yapılan ikinci oturumunda ise, Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu’ndan Avukat Cihan Kıraner,  “Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye’de Yapı Denetimi Uygulamaları”, Avukat Kaan Karcılıoğlu “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu’ndan Av. H. Can Bıçakcı daYükleniciler ve Mimarlar İçin Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve FIDIC Sözleşmeleri” konularında sunum yaptı.