Khas 2013 Yılı Akademik Ödül, Teşvik Ödülü, Eğitim Ödülü ve Hizmet Ödülleri Sahiplerini Buldu

20 Mart 2014 - Perşembe
Khas 2013 Yılı Akademik Ödül, Teşvik Ödülü, Eğitim Ödülü ve Hizmet Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kadir Has Üniversitesi akademik personelinden 10, 15 ve 20 yıl hizmet vermiş ve/veya emekli olan akademik personele Üniversiteye yaptıkları katkılardan ötürü verilen "Hizmet Ödülü" kategorisinde Üniversitemizde 17 Kasım 1999 ile 31 Ağustos 2013 tarihleri arasında görev yapan Prof. Dr. Nüket TAN’a, Üniversitemizde görev yaptığı süre içinde bulunduğu Rektör Yardımcılığı, Dekanlıklar, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulları ve Fakülte Yönetim Kurulları üyelikleri ile Etik Kurul’da yaptığı çalışmalar ile Üniversitemizin çeşitli birimlerinde vermiş olduğu çok sayıda dersle Üniversitenin gelişim ve genel eğitim-öğretim kalitesini yükseltme süreçlerindeki katkılarından dolayı Prof. Dr. Nüket Tan; 1 Mart 2004 tarihinden itibaren Üniversitemiz Hukuk Fakültesinde Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Üniversite Senatörlüğü, Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği ve Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerindeki hizmetleri ile Üniversitemiz çeşitli birimlerinde verdiği derslerde öğrencilerinden en yüksek düzeyde olumlu dönüşler alarak Hukuk Fakültesinin gelişim grafiğine yaptığı değerli katkılar nedeniyle Prof. Dr. Mustafa Dural; ve 31 Ağustos 2006 ile 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında görev yapan Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde görev alan Prof. Dr. M. Oktay Anılanmert’e; bu süre içinde Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri ile Üniversite Senatörlüğü görevlerinde bulunması, yıllar boyunca verdiği derslere paralel olarak sürdürdüğü başarılı sanatsal çalışmaları ve eserleri ile Fakültesinin gelişimine ve Üniversitemiz kimliğine önemli katkılarda bulunması nedeniyle Prof. Dr. Oktay Anılanmert’e “Hizmet Ödülü” verilmesi uygun görülmüştür.

Kadir Has Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarında Yıl Sonu Öğrenci Değerlendirme sonuçları ile Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu raporları çerçevesinde eğitime yenilik getiren, teknolojiyi verimli şekilde kullanan ve genel olarak eğitim performansıyla diğer öğretim elemanlarından ayrılan akademik personele verilen “Eğitim Ödülü" kategorisinde Üniversitenin gelecek planlamalarında önem verdiği “eğitime yenilik getirme ve alternatif eğitim yöntemlerini kullanma” konusundaki öncü rolü, derslerinde farklı eğitim ve iletişim yöntemleri kullanarak öğrencilerini motive etmesi ve özellikle 2012-2013 yılında geliştirmiş olduğu “Tablet ile Ders” konsepti çerçevesinde Türkiye’de ilk defa 3G teknolojisini kullanarak başarılı bir süreç başlatmış olması nedeniyle İsmail Hakkı Polat 2013 Yılı Eğitim Ödülü’ne layık görülmüştür.

Kadir Has Üniversitesi akademik personelinden, araştırmaları veya eserleri ile bilime veya sanata gelecekte önemli katkıda bulunabilecek potansiyele sahip olan, Doktora derecelerini almalarının üzerinden en fazla 10 yıl süre geçmiş genç bilim insanı ve sanatçılara verilen berat, para ödülü veya ücretli yurt dışı araştırma izni olarak verilen “Teşvik Ödülü” 2013 yılının ilk altı ayında 6’sı SCI ve SSCI kapsamında olmak üzere yayınladığı 7 makale, alanının en prestijli uluslararası konferanslarında yıl içinde sunduğu 3 tebliğin yanı sıra, bitirme projesi, tez danışmanlıkları ve laboratuar koordinatörlüğü ile Fakültesi’nde öğrenci deneyimi kalitesini gözle görülür şekilde yükseltmesi ve yayın performansında son yıllarda görülen gelişme çerçevesinde Yrd. Doç. Dr. Ahmet Deniz Yücekaya  “Teşvik Ödülü”ne layık görülmüştür.

Uluslararası araştırmasının bulunması, akademik faaliyetlerde ve vermiş olduğu derslerde gösterdiği üstün performanstan dolayı, bilimsel araştırmaları, eserleri veya etkinlikleriyle kendi alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyelerine verilen “Akademik Ödül” uzun yıllara yayılan yüksek uluslararası yayın performansı, alanındaki en prestijli uluslararası toplantılara davetli bildiri sunmak üzere çağrılması, 2012-2013 döneminde alanının önemli yayın organlarında kapak seçimi olması, halen 2 önemli Avrupa Birliği kaynaklı projede liderlik rolü alması, ulusal düzeyde ise İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İlaç Temel Araştırma Merkezi projesi yöneticileri arasında yer alması ve Üniversitemizin uluslararası akademik bağlantılarının gelişimine yaptığı katkılar nedeniyle Prof. Dr. Kemal Yelekçi  ve

Sanat alanında sürdürmekte olduğu uluslararası düzeydeki üstün başarıları, ‘Harem’ başlıklı eserinin dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Centre Pompidou (Paris) tarafından kalıcı koleksiyonda yer almak üzere satın alınmış olması; yurtiçi ve yurt dışında ünlü galeri ve müzelerde açtığı kişisel sergileri ile uluslararası alandaki en önemli bienal, trienal ve diğer sanat etkinlikleri aldığı çok sayıda davet çerçevesinde 2012-2013 içerisinde uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği sanatsal etkinlikleriyle Üniversitemizin adını duyurması nedeniyle Doç. İnci Eviner “Akademik Ödül”e layık görülmüştür.