Üniversitede Derse Girmek İster misin?

04 Mart 2014 - Salı
Üniversitede Derse Girmek İster misin?

Kadir Has Üniversitesi lise öğrencilerinin Mesleki Eğilim ve Yönelimlerini belirlemelerine ışık tutmak, kariyerlerinde daha isabetli kararlar alarak kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı olmak amacıyla “Mesleki İlgi ve Yönelim Testi”ni, (MIT) aday öğrencilerin kullanımına sunmanın ardından bu çalışmayı da desteklemek adına, öğrencilere yine ücretsiz katılabilecekleri fakülte bilgilendirme dersleri düzenleyecektir.

Çalışma da lise öğrencileri öncelikle üniversitemiz web sayfasında yer alan MIT testi ile yetenek ilgi ve eğilimleri konusunda fikir sahibi olacak ardından kendisine uygun olabilecek meslekleri yakından tanıyıp hatta deneyimleyebileceği bir dizi program içeren “Üniversitede Derse Girmek İster misin?” etkinliğine katılacaklar. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında olduğu gibi bu yıl da üniversitemiz fakültelerine özgün ders içerikleri ve zengin programı ile çalışmaya katılım yine ücretsiz. Etkinliğe  10-11 ve 12. Sınıf öğrencileri katılabilecekler ve program bitiminde katılım belgelerini alacaklar.

Ders Tarihleri;

9 Nisan 2014 / 30 Nisan 2014 / 07 Mayıs 2014 / 28 Mayıs 2014

 

Program;

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

21. Yüzyılda Bilim Teknoloji ve Mühendislik

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Kent ve Mimarlık; Tasarım sürecinde Yaratıcılık

"İnsan Odaklı Mekan Tasarımı"

"Kent ve Mimarlık"

"Tasarım Sürecinde Yaratıcılık"

"Mekanı Yaşamak, Sahnede Oynamak"

 

Hukuk Fakültesi

Değişen Dünya, Türkiye ve Hukuk Sistemi

 

İletişim Fakültesi

Medya-İletişim ve Sosyal Medya; Eğlence, Ticaret ve Yeni Medyatik Yaşam Tarzı

“Medya Okuryazarlığı: Semiotik Analize Giriş”

“Medya-İletişim ve Sosyal Medya: Eğlence, Ticaret ve Yeni Medyatik Yaşam Tarzı”

“Sinemayı Algılamak”

“Reklamda Yaratıcılık”

 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Toplum, Bilimler ve Sosyal Medya

"Finansal Piyasalar ve Sosyal Medya"

"Ekonomik Etkinlik ve Sosyal Medya"

"Ulusal Güvenlik ve Sosyal Medya"

"Sosyal Medya ve Polítika"

"Psikolojide Sosyal Medya’nın Etkisi"

"İşletmelerde Sosyal Medya ve Rekabet"