İş Hukukunda Güncel Sorunlar (4)

31 Ocak 2014 - Cuma
İş Hukukunda Güncel Sorunlar (4)

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu, gelenekselleşmiş iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku seminerlerinden yedincisini, “İş Hukukunda Güncel Sorunlar (4)” başlığı altında, Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Kampüsü’nde, 22 Şubat 2014  günü gerçekleştirdi.

Bu seminerin düzenlenmesindeki temel amaç, işçi ve işveren kesimini çok yakından ilgilendiren çalışma yaşamının sorunlarının ve hukuki çözüm yollarının, bu alanda bilimsel otoriteleri tartışmasız olan saygın akademisyenler tarafından değerlendirilmesidir. Bu çerçevede, esas olarak  “İş Güvencesi ve İşe İade Davaları” ile “Sendika Özgürlüğünün Güvencesi”, seminerimizin konu başlıkları olarak belirlenmiştir.

Seminerin ilk oturumunda, bireysel iş hukukunun uygulamada en çok sorun yaratan, öğretide en çok tartışılan ve sayısız yargı kararına konu olan “İş Güvencesi ve  İşe İade Davaları” konusu, hem uygulamada karşılaşılan güçlükler hem de bunların aşılması için önerilebilecek model açısından, “İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları” başlıklı tebliği ile Doç. Dr. M. Erdem Özdemir ve “İşe İade Davalarına İlişkin Sorunların Çözümü Açısından Yeni Bir Model Önerisi” başlıklı tebliği ile Prof. Dr. Ali Güzel tarafından değerlendirildi.

Seminerin ikinci oturumu ise, toplu iş hukukuna, “Sendika Özgürlüğünün Güvencesi” konusuna ayrıldı. Bu oturumda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte tartışmaların son bulmadığı, aksine uygulamaya ışık tutulması ihtiyacının daha da netleştiği konular olan sendika üyeliğinin güvencesi ve sendika yöneticileri ile işyeri sendika temsilcilerinin güvencesi konuları, Yargıtayın son kararları ışığında “Sendika Üyeliğinin Güvencesi ve Uygulama Sorunları” başlıklı tebliği ile Doç. Dr. Zeki Okur ve “Sendika Yöneticileri ile İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvencesi ve Uygulama Sorunları” başlıklı tebliği ile Yard. Doç. Dr. Ercüment Özkaraca tarafından ele alındı.

Prof. Dr. Devrim Ulucan ve Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’ın oturum başkanlığı yaptığı seminerde, iş hukukunun bu güncel konularının, sunulacak  tebliğler  ekseninde, değerli yargıç, avukat ve işletmelerin hukuk danışmanları ile diğer katılımcıların soru ve katkılarıyla derinlemesine irdelenmesi sonucu, uygulamada yaşanan sorunlara ışık tutulması hedeflendi.

 

PROGRAM

22 Şubat 2014

Açılış Konuşmaları

09.30-10.00  Av.  Hasan GÜNÜÇ (İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Ali GÜZEL (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi V. Dekan)

Av. Dr. Ümit KOCASAKAL (İstanbul Barosu Başkanı)

I.OTURUM

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Devrim ULUCAN, Maltepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi

10.00-10.45 İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları

Doç. Dr. M. Erdem ÖZDEMİR,  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10.45-11.00     Ara

11.00-11.45 İşe İade davalarına İlişkin Sorunların ÇözümüAçısından Yeni Bir Model Önerisi

Prof. Dr. Ali GÜZEL, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11.45-12.30     Tartışma

12.30-14.00     Öğle Arası

 

II. OTURUM

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

14.00-14.45 Sendika Üyeliğinin Güvencesi ve Uygulama Sorunları

Doç. Dr. Zeki OKUR, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

14.45-15.00     Ara

15.00-15.45 Sendika Yöneticileri ile İşyeri Sendika TemsilcilerininGüvencesi ve Uygulama

Sorunları

Yard. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

15.45-16.30     Tartışma