Khas 2014-2018 Stratejik Planı Akademik Çalıştayı Gerçekleştirildi

17 Ocak 2014 - Cuma
Khas 2014-2018 Stratejik Planı Akademik Çalıştayı Gerçekleştirildi

STRAR-Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü tarafından, Kadir Has Üniversitesi’nin 2014-2018 döneminin stratejik planının hazırlanmasına yönelik olarak arama konferansı niteliğinde düzenlenen akademik çalıştay, geniş bir katılımla 13 Ocak 2014 tarihinde Selimpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

106 akademisyenin katılımıyla gerçekleşen çalıştay, Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşması ve STRAR Koordinatörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger’in çalıştay hakkında bilgilendirme yapmasının ardından, katılımcıların 6 gruba ayrılmasıyla devam etti. Akademisyenler, 4 farklı oturumda, “KHAS’ın önümüzdeki dört yıl boyunca stratejisi ne olmalıdır?” sorusunun yanıtını aradı. Üniversitenin hedeflerini, “lisans eğitimi”, “yüksek lisans eğitimi”, “araştırma odaklılık” ve “yayım-topluma hizmet” konu başlıkları altında değerlendiren katılımcılar, öneri ve tespitlerini çalıştay sonunda düzenlenen ortak oturumda paylaştılar.

2014-2018 Stratejik Planı’yla ilgili çalıştayların, idari personel, öğrenciler, veliler ve Mütevelli Heyeti gibi diğer paydaşlarla devam ettirilmesi planlanmaktadır.